3D-utskrift vil gjøre produksjonen lokal

Fremtidens fabrikk vil være en gigantisk, mobil 3D-skriver som kan flyttes og skape ved behov, i henhold til Europas arbeidsstyrke

3D-utskrift vil gjøre produksjonen lokal

Forbrukernes krav er i endring og produksjonen må tilpasse seg. Det moderne landskapet har hektisk etterspørsel, der avstanden mellom forbrukerønsker og det de får blir mindre hver dag og tørsten for personlig tilpasning vokser.

I denne bølgen av teknologisk transformasjon tilbyr 3D-utskrift et nyttig verktøy for produksjon. Det er i forkant av en revolusjon som vil føre til en fremtid med smartere fabrikker, kortere forsyningskjeder og lokalt svar på etterspørsel. Ifølge undersøkelser utført av Epson, vil ikke denne revolusjonen være begrenset til rask levering. 65 prosent av den europeiske produksjonsarbeidsstyrken mener faktisk at kvaliteten på varene vil bli bedre som et resultat av nye teknologier.

Dette er ett av flere viktige funn fra nye Epson-undersøkelser om den forventede påvirkningen av forstyrrende teknologier i viktige sektorer i Europa i løpet av det kommende tiåret. Denne undersøkelsen var basert på intervjuer med 17 ledene tankeledere, hvis hypoteser deretter ble testet mot oppfatningen til over 7 000 europeiske bedriftsledere og ansatte.

Behovsstyrt utskrift

Etter hvert som 3D-utskriftens rolle i produksjonen blir stadig mer viktig, trer vi inn i et landskap med hyperlokale, hyper-tilpassede produkter. Produksjonen vil bli drevet av en detaljhandelssektor som reagerer på den økende trenden "det du ser er det du kan skrive ut". Forbrukere kan nå velge og gi artikler et personlig preg ned til detaljnivå, noe som sørger for et alternativ til den tradisjonelle "kjøp det som tilbys"-modellen.

3D-utskrift er splinten til den endrede detaljhandelen, i henhold til futuristen Christopher Barnett. Og fordelene er ikke begrenset til personlig tilpasning av varer. Med denne teknologien kan vi skrive ut flere deler i én omgang – og forenkle komplekse forsyningskjeder.

Kortere forsyningskjeder

På tvers av bransjer, fra luftfart til medisin, muliggjør 3D-utskrift betydelige materialbesparelser, mens det legger til rette for mer tilpasset produksjon, og genererer nye forretningsøkosystemer på tvers av bransjer. Selv om tradisjonelle fabrikkmodeller fortsatt vil ha en viktig rolle å spille, tror 57 prosent av produksjonsarbeidere at produksjonsfasiliteter generelt vil bli mer lokale.

I dette nye miljøet hevder eksperter at fabrikker vil utvikle seg til å bli gigantiske mobile skrivere som flytter seg til behovsområdet i områder som bysentrum. Undersøkelsen vår viser at 65 % av produksjonsmedarbeidere mener at dette vil føre til at produkter blir skrevet ut på forespørsel, og ikke masseprodusert.

Mye av dette høres kanskje som en fjern ambisjon, men det er allerede en produksjonsvirkelighet. Epson har allerede demonstrert det iøynefallende potensialet til tekstilutskrift på forespørsel i klesbransjen 1, og integrasjonen av 3D-utskrift i helsevesenet, produksjon, produktdesign og andre bransjer leverer allerede reelle fordeler.

Legger til rette for lokale fordeler

3D-utskrift er katalysatoren for en lokal revolusjon, og over 60 % av produksjonsmedarbeidere hevder det vil gjøre det mulig for produksjonsbransjene å flytte og lokalisere aktiviteter. Når det kombineres med fabrikkenes mulighet til å identifisere behovet eksternt, blir produksjonen raskere, billigere og bedre egnet til å tilby produksjon på forespørsel som markedet vil komme til å forvente.

Til slutt tror 40 prosent av de spurte innen produksjon at 3D-utskrift vil føre til forsyningskjeder som er kortere, sterkere og mer tilpasset. Tilpasset produksjon vil endre global masseproduksjon slik vi kjenner det, og som med alle endringer, vil vår reaksjon på endringene være grunnlaget for hvor stor suksess det blir.  3D-utskrift vil tilby en positiv endring til produksjonen i organisasjoner som er villige til å tilpasse seg, og på den måten gi betydelige fordeler for bedriften, miljøet og samfunnet vi lever i.

Vil du vite mer?

Den fullstendige rapporten gir deg utfyllende informasjon, og du kan laste den ned her: