45 projektorer fra Epson bærer nå merket TCO-Certified for bærekraft

Epson-projektorer består bærekraftstesten

45 projektorer fra Epson bærer nå merket TCO-Certified for bærekraft

Epson kunngjorde i dag at 45 av projektorene deres, som er utformet for å oppfylle behovene til utdanningssektoren og forretningssektoren, er sertifisert i henhold til den globale, tredjeparts bærekraftssertifiseringen TCO-Certified. Den styres av TCO Development, som eies av en ideell organisasjon basert i Sverige.

Produktene må oppfylle kriteriene for sosial og miljømessig bærekraft gjennom hele livssyklusen for å være sertifisert: produksjon, bruk og avhending. Kriteriene dekker områder som arbeidsforholdene i fabrikken, reduksjon av skadelige stoffer, samt høy bildekvalitet, energieffektivitet under bruk og ansvarlig håndtering ved slutten av levetiden. Samsvar med alle kriteriene kontrolleres uavhengig av hverandre, både før og etter sertifiseringsprosessen. Dette betyr at kjøpere kan være trygge på at produktene de kjøper lever opp til alle kriteriene gjennom hele produktets levetid.

Epson er en global markedsleder for projektorer og det har de vært de siste 16 årene. Alle kjerneteknologiene som er bygget inn i projektorene, inkludert LCD-paneler og lamper, er designet og produsert av Epson, noe som gjør det mulig for dem å sørge for at hver eneste del blir produsert i henhold til de høyeste standardene for sosialt og miljømessig ansvar, samt bedriftssamsvar. 

Niclas Rydell, direktør for TCO-Certified, kommenterer: «Målet vårt er å hele tiden presse elektronikkbransjen til å utvikle mer bærekraftige produkter. Innkjøpsdirektiver– for eksempel dem i EU – krever nå mer vekt på bærekraft, og projektorkjøpere kan bruke TCO-Certified som et verktøy for å få hjelp til å oppfylle miljømessige og sosiale mål, samtidig som det ikke går ut over kvaliteten på bildene.

«TCO-Certified tilbyr også varemerker en plattform for kontinuerlig forbedring innen bærekraft. Som en del av sertifiseringen åpnet Epson opp produksjonsstedene sine for uavhengige inspeksjoner, noe som vil følges opp gjennom årlige kontroller og risikobaserte vurderinger.» 

«Vi gleder oss over at projektorproduktene våre er TCO-Certified». kommenterte Henning Ohlsson, direktør for samfunnsansvar hos Epson. «Epsons engasjement for å oppnå de høyeste kvalitetsstandardene for produktene sine betyr at vi håndterer mye av produksjonen internt, noe som gjør det enklere å kontrollere arbeidsprosessen gjennom hele produksjonssyklusen, fra produksjon til levering. I tillegg til dette arbeider vi hardt med å designe kompakte, energieffektive produkter som minimerer miljøpåvirkningen uten at ytelsen blir dårligere. 

«Vi erkjenner at Jordens bærekraft er begrenset og mener at alle må dele ansvaret for å redusere belastningen på miljøet. Epson har derfor som mål å redusere CO2-utslippene med 90 % over hele livssyklusen for alle produkter og tjenester innen 2050.

Epson-projektorer og miljøet

Projektorer fra Epson er utformet for å redusere en bedrifts miljømessige fotavtrykk og redusere strømforbruket, både ved projisering av bilder og når den ikke brukes. Teknologien inkluderer en energieffektiv grunnleggende design og strømsparende alternativer på ECO-menyen, og når projektoren er uvirksom, reduserer modusen for ekstra lav lysstyrke strømforbruket når enheten ikke projiserer.

Ved projisering justerer den nyutviklede funksjonen Light Optimiser automatisk lysstyrken basert på det projiserte bildet. Strømforbruket blir redusert med så mye som 27 % ved projisering av mørke bilder, og alle Epson-projektorer er utstyrt med Økonomimodus som er utformet for å forlenge levetiden til lampen og redusere strømforbruket med over en fjerdedel under projisering.

Elektronikk blir ofte ansett som en risikokategori for brudd på menneskerettighetene under produksjon, noe som nærmest er umulig for kjøpere å vurdere selv. TCO-Certified, som lenge har vært brukt av IT-innkjøpere for datautstyr, er en viktig måte for AV-kjøpere å bekrefte at projektorene de kjøper er produsert under rettferdige forhold. Ved å spesifisere TCO-Certified i kjøpskontrakter, kan de også påvirke bransjen direkte for å forbedre deres sosiale og miljømessige ansvarlighet.

Epsons sosiale ansvar i produksjon

Epson administrerer produksjonsprosessene sine internt, noe som gjør det enklere å kontrollere arbeidsprosessen og legge til rette for høye standarder innenfor sosialt ansvar i produksjonsprosessen. Epsons leverandører må også overholde de strenge kriteriene i Epsons etiske retningslinjer og de kontrolleres med jevne mellomrom, og alle nødvendige forbedringer må implementeres umiddelbart.

Epson overholder og overgår standarder etablert av Den internasjonale arbeidsorganisasjonen (ILO) 1, inkludert forbud mot bruk av barn i arbeid og sørge for en minstealder for ansatte. Epson overskrider ILO-standardene ved å insistere på en minstealder for ansatte på 18 år (ILO-grensen er 16 år) i alle fabrikkene sine, og sikrer at alle ansatte har en kontrakt med regulert arbeidstid inkludert overtidsmuligheter. Epson betaler også godt over gjennomsnittlig lønn.

Om TCO-Certified

TCO-Certified er en global bærekraftssertifisering for IT-produkter, stiftet for over 25 år siden. Kriteriene inneholder sosialt ansvarlig produksjon, miljø, brukerhelse, sikkerhet og ergonomisk utforming. Alle kriteriene er utviklet fra et livssyklusperspektiv, som dekker produksjon, bruk og avhending. Sertifiserte produktmodeller og deres produksjonsfasiliteter bekreftes uavhengig av hverandre for kompatibilitet. Sertifiseringen dekker åtte produktkategorier: skjermer, bærbare PC-er, nettbrett, smarttelefoner, stasjonære PC-er, alt-i-ett PC-er, projektorer og hodetelefoner. TCO-Certified er en Type 1 Ecolabel i henhold til ISO 14024 .

1. ILO ble etablert i 1919 og har siden den gang arbeidet med myndigheter, arbeidsgivere og ansatterepresentanter fra 187 medlemsland for å etablere gode arbeidsstandarder og utvikle programmer som fremmer humane arbeidsstandarder for menn og kvinner. ILO har utviklet åtte grunnleggende konvensjoner som selskaper bør overholde. Og i tillegg til et forbud mot bruk av barnearbeidere – med en minstealder for ansatte på 16 år – fokuserer disse konvensjonene også på fri organisering av ansatte og lik betaling.