En blanding av kontor og hjemmekontor krever bedre oppsett

En blanding av kontor og hjemmekontor krever bedre oppsett

Det virker stadig mer sannsynlig at mange bedrifter vil ta i bruk en blandet eller hybrid-arbeidsmodell når pandemien slutter. Den nye modellen vil gjøre det mulig for ansatte å velge hvordan og hvor de arbeider og lar dem variere etter behov.  

 

Men selv om mange liker komforten og fleksibiliteten en får med hjemmekontor, har det ikke gått helt sømløst. En nylig undersøkelse utført av Epson viste at nesten en fjerdedel av arbeiderne har funnet at motivasjonen har blitt redusert siden starten på nedstengningene, og ytterligere 45 prosent mener at motivasjonen vil reduseres ytterligere etter hvert som en fortsetter med hjemmekontor. Dette skyldes delvis mangel på egnet utstyr – faktisk hevder 42 prosent av de på hjemmekontor at mangel på egnet utstyr har påvirket produktiviteten.

 

Så hvis de ansatte skal velge hvor de skal jobbe, må både kontoret og hjemmemiljøet gjøre det mulig for dem å gjøre det på en effektiv måte. For å oppnå dette må ansatte være utstyrt med redskapene de trenger for å holde seg like motiverte og produktive mens de jobber hjemmefra.

 

Bedrifter vil selvfølgelig ikke ha uendelig med penger til å levere utstyr, og ikke alle ansatte trenger de samme verktøyene, så det er avgjørende at det tas hensyn på individuell basis.  Ifølge våre funn varierer behovet for utstyr – noen har ikke den rette stolen (38 prosent), andre ønsker bedre skjerm (26 prosent), over en fjerdedel sier at de trenger en ny skriver, og ytterligere 37 prosent trenger mer blekk eller toner.

 

Det vil også være viktig å forstå mykere motivasjonsfaktorer og velge utstyr som tar for seg disse. Ni av ti ansatte ville for eksempel forvente at alt utstyr som leveres til dem er miljøvennlig.

 

EcoTank-skriverne våre er for eksempel en flott måte for bedrifter å imøtekomme individuelle behov på. De har store blekktanker som du fyller med blekkflasker i stedet for blekkpatroner. Fra starten av er det nok blekk til å skrive ut opptil 14 000 sider 1, noe som sparer penger og tid siden det ikke er nødvendig å bytte patroner ofte. Oppsettet er enkelt, påfyllingen er uten søl og pålitelig, og gir side etter side med utskrifter av høy kvalitet

 

Hvis blandet arbeid skal bli en ny, permanent arbeidsmodell, må begge arbeidsalternativene være like levedyktige. Med en riktig utførelse vil det i høy grad bidra til en motivert og produktiv arbeidsstyrke.

 

Merk: Denne bloggen er en del av en serie med redaksjonelt og sosialt medieinnhold, skapt av Epson, som utforsker vanene og meningene til mennesker som jobber hjemmefra over hele Europa under pandemien. Det er basert på resultatene av forskning utført av Epson i januar og februar 2021. 1000 eiere av Epson-skrivere som jobber hjemmefra, ble spurt i elleve land (Italia, Storbritannia, Spania, Frankrike, Tyskland, Nederland, Belgia, Sverige, Finland, Norge og Danmark). Annet innhold finner du på nettstedet vårt og på tvers av de sosiale mediekanalene våre

(1) Oppgitt ytelse er beregnet basert på Epsons originale metode for utskriftsimulering av testmønstre som er beskrevet i ISO/IEC 24712 eller 29103. Oppgitt ytelse er IKKE basert på ISO/IEC 24711 eller 20102. Oppgitt ytelse kan variere avhengig av hva du skriver ut, papirtypen du bruker, hvor ofte du skriver ut, og miljøforhold som for eksempel temperatur. Under installeringen av skriveren brukes en viss blekkmengde til å fylle dysene på skrivehodet, og derfor vil kapasiteten til det medfølgende settet være lavere.