En global undersøkelse fra Epson viser mangel på realitetsforståelse om klimaet – 46 % av respondentene er optimistiske og tror vi fortsatt kan unngå klimakrise i deres levetid

Ny undersøkelse fremhever et betydelig gap mellom oppfatninger av klimaendringer og alvorlighetsgraden av krisen

En global undersøkelse fra Epson viser mangel på realitetsforståelse om klimaet – 46 % av respondentene er optimistiske og tror vi fortsatt kan unngå klimakrise i deres levetid

En global Epson-studie viser mangel på realitetsforståelse om klimaet – 46 % av respondentene tror vi fortsatt kan unngå klimakrise

Ny undersøkelse fremhever et betydelig gap mellom oppfatninger av klimaendringer og alvorlighetsgraden av krisen

 

Versjon: 10. september 2021

Epson markerer 50 dager før starten på COP 26 i Storbritannia i november og kunngjør resultatene av sitt klimarealitetsbarometer. Epsons undersøkelse finner et potensielt skadelig gap mellom klimarealiteter og folks forståelse av de katastrofale effektene. Undersøkelsen fanger globale erfaringer og oppfatninger av klimaendringer fra 15 264 forbrukere i Asia, Europa, Nord-Amerika og Sør-Amerika.

Målet med Epsons klimarealitetsbarometer, som er timet for å bidra til diskusjonene i COP 26, er å øke offentlighetens bevissthet om klimaendringer, påvirke transformative forretningsbeslutninger og bedre informere beslutningstakere.

Realitetsunderskudd: Optimisme vs. bevis

Enkeltpersoner deltok i barometerundersøkelsen fra Australia, Brasil, Kina, Frankrike, Tyskland, India, Indonesia, Italia, Japan, Singapore, Sør-Korea, Spania, Taiwan, Storbritannia og USA. Når de ble stilt spørsmål om deres synspunkter på menneskehetens evne til å avverge en klimakrise i løpet av deres levetid, oppga nesten halvparten av deltakerne (46 %) at de er «veldig» eller «noe» optimistiske. Dette oppveier i betydelig grad bare 27 % av dem som uttrykker at de er veldig eller litt pessimistiske.

De mest populære grunnene til å støtte denne optimismen er å øke offentlig bevissthet om klimaendringer (32 %), vitenskapens og teknologiens evne til å levere løsninger (28 %) og utviklingen mot fornybare energier (19 %). Globalt mener 5 % av deltakerne at det ikke er en klimanødsituasjon i det hele tatt – med USA (11 %), Tyskland (7 %) og Storbritannia (6 %) på toppen av listen over klimafornektere. 

Det internasjonale panelet for klimaendringer (Panel on Climate Change – IPCC) rapporterer at noen menneskelig drevne klimaendringer vil ta årtusener å reversere [i], og gitt en rekke globale hendelser – inkludert varmeste juli [ii] noensinne registrert, skogbranner [iii] i Europa, Nord-Amerika og Asia, og oversvømmelser [iv] i Kina, Colombia og Tyskland – antyder funnene i Epsons klimarealitetsbarometer optimismens triumf over bevis og en skadelig klimarealitetsmangel.

Henning Ohlsson, Sustainability & CSR Director i Epson Europe, sa: «Etter hvert som klimakrisen utfolder seg foran øynene våre, er det en reell bekymring at så mange mennesker ikke gjenkjenner, eller til og med fornekter aktivt, dens eksistens. Dette er en oppvåkningsoppfordring for alle – myndigheter, bedrifter og enkeltpersoner – om å jobbe sammen slik at COP 26 tar beslutningene og inspirerer tiltakene som trengs for å redusere klimaendringer.»

Virkelighetskontroll: Forståelse vs. handling

Barometeret antyder at optimisme kan være et resultat av manglende evne til å gjenkjenne klimaendringer og dets omfang. Rundt tre fjerdedeler av deltakerne ser sammenhengen mellom klimaendringer og stigende globale temperaturer (77 %), ekstremvær (74 %) og skogbranner (73 %). I motsetning til dette faller bevisstheten til litt over halvparten for hendelser som hungersnød (57 %), folks migrasjon (55 %) og insektsutbrudd (51 %). Det er betydelig regional variasjon her, med høyest forståelse av hungersnød i Taiwan (72 %) og lavest i USA (44 %).

Mange føler ansvaret for å håndtere nødsituasjonen ligger hos stater og industriaktører. Av de spurte identifiserer mer enn én av fire (27 %) myndigheter og 18 % bedrifter, som «mest ansvarlig». Nær 18 % anerkjenner personlig ansvar – med Indonesia høyest (30 %) og Kina og Tyskland med de laveste nivåene (begge 11 %). Oppmuntrende nok anerkjenner respondenter deres ansvar kollektivt (31 %).

Selv om folk er villige til å foreta livsstilsendringer for å takle krisen, er noen trege til å handle. Barometeret viser at 65 % godtar (allerede har eller planlegger) å redusere forretnings- og fritidsreiser – men bare 40 % har redusert. 68 % er enig i å bytte til elektriske kjøretøyer – men bare 16 % har byttet. 58 % er enige i å ta i bruk et plantebasert kosthold, men bare 27 % har blitt veganere. Selv om man ser på relativt enkle valg, som å boikotte merker som ikke er bærekraftige, er 63 % enige, men bare 29 % har allerede endret handlevanene sine.

Forretningsrealitet – tiden for å handle er nå

Klimarealitetsbarometeret antyder at klimakrisen fortsatt er noe som skjer med noen andre. Undersøkelsen viser at bare 14 % av deltakerne anerkjenner store bedrifter som mest ansvarlige for å takle klimakrisen, og bare 3 % små bedrifter (færre enn 5 % av de som fornekter klimaendring). Det tyder også på at det nå er tid for bedrifter av alle størrelser til å spille en større rolle.

Selskaper kan styrke andre virksomheter og forbrukere med bærekraftig innovasjon. Hos Epson har dette ført til utviklingen av varmefri utskriftsteknologi som er svært energieffektiv og som reduserer kundenes innvirkning på klimaet, i tillegg til forskning & utvikling innen miljøvennlige teknologier som naturlig avledede (ikke-plastiske) materialer.

I tillegg til produkt- og materialinnovasjon kan bedrifter gjøre en stor forskjell ved å fremme og demonstrere ansvar for klimaet. Epson tar dette videre ved å gå over til 100 % fornybar elektrisitet og engasjere seg i initiativer som RE100-prosjektet for fornybar energi, jobbe for å lukke ressurssløyfen, ved for eksempel å fremme reparasjon av produkter og gjenbruk, og ved å engasjere seg i partnerskap med høy innvirkning, som for eksempel samarbeidet med National Geographic for å beskytte permafrost[i]. beskytte permafrost [v].

Epsons globale president Yasunori Ogawa kommenterte: «Oppdagelsen av klimarealitetsmangelen viser at bevissthet, sammen med handling, vil være avgjørende for å takle krisen. Epsons mål er å skape den bevisstheten og teknologien som selskapet, andre virksomheter og forbrukere trenger for å foreta endringer. Bærekraft er sentralt i forretningsplanen vår og støttet av betydelige ressurser – fordi selv om vi vet at det er en lang vei å gå, tror vi at vi kan bygge en bedre fremtid.»

 

[i] https://www.ipcc.ch/2021/08/09/ar6-wg1-20210809-pr/

[ii] https://www.noaa.gov/news/its-official-july-2021-was-earths-hottest-month-on-record

[iii] https://www.bbc.co.uk/news/58159451

[iv] https://www.reuters.com/business/environment/china-germany-floods-expose-climate-vulnerability-2021-07-22/

[v] https://www.epson.co.uk/insights/article/epson-partners-with-national-geographic-to-encourage-businesses-to-turn-down-the-heat-in-the-fight-against-climate-change2