Epson styrker investeringen i blekkskriverteknologi og tar 40% av bedriftsmarkedet i Europa

585 millioner euro satt av til utvikling og produksjon av blekkskriverteknologi for bedrifter med spekulasjon om bransjekonsolidering

Epson styrker investeringen i blekkskriverteknologi og tar 40% av bedriftsmarkedet i Europa

Høyteknologisk anlegg på Filippinene

Epson, et ledende teknologiselskap som er kjent for sin lange historie og sin ekspertise innen utskriftsteknologi, visuelle løsninger, bærbar- og robotteknologi, kunngjør at satsningen på blekkskriverteknologi har vært lønnsom, og tar 40 % av det europeiske bedriftsmarkedet for blekkskrivere i 1. kvartal, 2017 1. Dette kommer på et tidspunkt når analytikere spekulerer om bransjeomfattende konsolidering som et resultat av et redusert, men i enkelte tilfeller svært verdifullt og lønnsomt, skrivermarket. Epson, som har fokusert på blekkskriverteknologi som en svært fleksibel teknologi som gir klare forretningsfordeler utover det som gis med andre teknologier på markedet, forventer ytterligere vekst i resten av 2017 og årene som kommer.

Epsons fokus på blekkskrivere, som understøttes av en investering på 400 millioner euro i nye produksjonsanlegg i Japan og andre markeder, har styrket investeringen med ytterligere 185 millioner euro, spesielt for utvikling av sin PrecisionCore-teknologi de nærmeste tre årene. Epsons lansering av Workforce Enterprise i begynnelsen av året støtter markedet for høyhastighets blekkskrivere – et marked som ifølge analytikerfirmaet IDC forventes for å gi stor avkastning. 2.

Rob Clark, Senior Vice President, Epson Europe, sier det slik: «Vårt engasjement, våre investeringer og vårt arbeid innen forskning og utvikling er klart fokusert på blekkskriverteknologien fordi den stadig beviser sin styrke og verdi som teknologi. Den har blitt revolusjonert de seneste årene, og har vært kontinuerlig relevant i nesten 70 år allerede.  Jeg er overbevist om at blekkskrivere vil fortsette sin vekst på bedriftsmarkedet.»

Denne holdningen utgjør grunnlaget for Epsons strategi for å øke markedsandelen sin innenfor bedriftsskriversektoren i EMEA-området, et marked IDC anser å være verdt 38 milliarder euro. 3. «Etter hvert som bransjen konsolideres, er det sannsynlig at enkelte varemerker vil forsvinne og det vil bli vinnere og tapere i markedet,» advarer IDCs Phil Sargeant. Vinnerne vil være de som investerer nok ressurser i vekstområder og konkurrerer mest effektivt om fremtidig inntektskilder.

IDC sine prognoser videre er at det generelle blekkskrivermarkedet vil vokse med 10.2 % (CAGR) i Vest-Europa innen 2020. Ifølge IDC vil blekkskrivernes innvirkning på bedriftsmarkedet fortsette ettersom det forventes en salgsøkning av blekkskrivere til bedriftsmiljøer. I tråd med dette, har Epson sett sin andel av blekkskrivere til bedriftsmarkedet stige fra omtrent ca. 25 % i 1. kvartal 2015 til 40 % i 1. kvartal 2017 (opp 15 %).

«Bransjerapporter, tester og sammenligninger viser det vi har ment lenge: blekk overgår andre teknologier når det gjelder ytelse og effektivitet. Mens utskrift stadig er en viktig del av livet vårt – både på arbeidsplassen og hjemme – kan bedrifter som velger å investere i blekkskrivere oppnå opptil 99 % mindre avfall, 96 % lavere strømforbruk og 98 % mindre tid brukt på vedlikehold og brukerinngrep. 6. Innovasjoner i blekkskriverteknologien handler direkte om bedriftenes aktuelle behov, og som en følge av det ser vi en overgang fra laserskrivere til blekkskrivere i det europeiske skrivermarkedet for bedrifter», sier Clark. «Bedriftene har begynt å se reelle økonomiske, miljømessige og samfunnsmessige fordeler ved denne teknologien, og dette vises tydelig i salgsdataene fra blekkskrivermarkedet i Europa.» 

Til utskrift utenfor kontoret har blekkskriverteknologien bevist sin fleksibilitet etter hvert som markedets behov endres, og har omdannet hele markedssegmenter, inkludert trykk på mote- og interiørtekstiler og utskrift på emballasje, skilt og plakater i store formater, samtidig som kostnader og svinn reduseres.

1. IDC, andeler av skrivermarkedet, Vest-Europa 2016
2. IDC, markedsandeler for bedriftsblekkskrivere, Vest-Europa, 2016
3. Antatt samlet bedriftsskrivermarked, EMEA, kilde: IDC
4. IDC, markedsandeler for bedriftsblekkskrivere, Vest-Europa, 2016
5. IDC, andeler av skrivermarkedet, Vest-Europa 2016
6. Undersøkelser utført av BLI, 2017