Epson Europe utnevner CSR-direktør for å forsterke engasjementet innen bærekraft og miljø ytterligere

Epson Europe utnevner CSR-direktør for å forsterke engasjementet innen bærekraft og miljø ytterligere

12 oktober 2016 – Managing Director Henning Ohlsson i Epson Tyskland er også utnevnt som ny Epson Corporate Social Responsibility (CSR) Director for Europa, Midtøsten og Russland. Dette skal forbedre og akselerere Epsons engasjement innen bærekraft overfor kunder, ansatte og lokalsamfunn ytterligere.

Epson, global innovasjonsleder innen utskrift, wearables, robotikk og visuell kommunikasjon, har tradisjon for å utvikle effektive og kompakte presisjonsprodukter som reduserer miljøpåvirkningen. Utnevnelsen av Henning Ohlsson formaliserer selskapets engasjement innen bærekraft i Europa som bygger på en 80-årig global CSR-historie. Epsons fremtidstenkning innen miljø er nedfelt i miljøvisjonen "Environmental Vision 2050" fra 2008. Den har mål om å redusere CO2-utslipp fra alle produkter og tjenester i løpet av livssyklusen med 90 prosent innen 2050.

Utnevnelsen skjer parallelt med utgivelsen av Epson's Sustainability Report 2016, et nedlastbart dokument om selskapets CSR-tiltak i utviklingen av miljøvennlige produkter, initiativer for å utvikle egne medarbeidere med ulike verdier og kompetanser, forbedret eierstyring og frivillighetsprogrammer i samfunnene der Epson driver virksomhet.

- Større bærekrafttiltak er vår plikt som ledende teknologiprodusent sett i lys av verdens betydelige sosiale og miljømessige utfordringer. Tiltakene er også et konkurransefortrinn i større grad enn noensinne. De hjelper oss å levere differensierte verdier til kundene, beholde og tiltrekke de beste talentene i bransjen og forbedre samfunnene vi lever i. Hennings rolle med å lede CSR-tiltakene i Europa er derfor kritisk for vår langsiktige suksess i regionen, sier Rob Clark, Senior Vice President, Epson Europe.

Henning Ohlsson begynte i Epson i 2004 og er Managing Director for EDG Deutschland GmbH. Han har posisjonert selskapet som ledende innen IT-energieffektivitet og avfalls- CO2-reduksjon.

- Rollen innebærer å forsterke miljøfordelene av vår produktportefølje, sikre at regelverk etterleves og øke ansattes bevissthet og engasjement i lokale og regionale CSR-initiativer. Jeg er stolt av å lede satsingen og jobbe i et selskap som tar miljøansvar så seriøst, sier Henning Ohlsson.