Epson-fabrikken oppnår RBA platinastatus for sosialt ansvarlig produksjon

EcoTank-produksjon oppnår høyeste akkreditering for CSR

Epson-fabrikken oppnår RBA platinastatus for sosialt ansvarlig produksjon

Epson-fabrikken oppnår RBA platinastatus for sosialt ansvarlig produksjon

EcoTank-produksjon oppnår høyeste akkreditering for CSR

9. desember 2020 – PT Indonesia Epson Industry, en av fabrikkene for produksjon av skrivere for det globale teknologifirmaet Epson, har oppnådd platinastatus fra Responsible Business Alliance (RBA) for å nå den høyeste standarden av samfunnsansvar.

Responsible Business Alliance (RBA) er verdens største bransjekoalisjon dedikert til samfunnsansvar i globale forsyningskjeder. Den er forpliktet til å støtte rettighetene og velværet til arbeidere og lokalsamfunn over hele verden. Sertifiseringen anerkjenner fabrikker og steder over hele verden som oppnår de høyeste standarder for samfunnsansvar i produksjonsprosessene, og fokuserer på rettferdige arbeidsforhold, menneskerettigheter og bærekraft.  

RBA-sertifiseringen gjelder sosialt ansvarlige standarder hos Indonesia Epson Industry, som sysselsetter mer enn 11 300 per mars 2020. Fabrikken produserer en rekke blekkskrivere for bedrifter og forbrukere, inkludert Epsons verdensledende miljøvennlige EcoTank-blekkskrivere uten blekkpatroner. Over 50 millioner EcoTank-skrivere er solgt på verdensbasis til dags dato

RBA platina-sertifiseringen viser at Epson driver fabrikken sin i Indonesia Epson Industry til de høyeste CSR-standardene og er forpliktet til velferden til alle sine ansatte. Sertifiseringen representerer en betydelig milepæl for Epson, siden overholdelse av arbeidsstandarder og sosiale standarder i offentlige IKT-innkjøp er en viktig del av alle anbudsspesifikasjoner, og Epsons forretningskunder krever sterke, uavhengige bevis på sosialt ansvarlig produksjon.

 «Vi er fullstendig forpliktet til å realisere et bærekraftig samfunn gjennom våre produkter og tjenester, og gjennom våre fabrikk- og kontoroperasjoner,» bekreftet Tatsuaki Seki, Chief Sustainability Officer i Epson. «Dette betyr ikke bare å vurdere miljøpåvirkningen av alt vi gjør, men også å drive på en sosialt ansvarlig måte. Vi er glade for å kunne oppnå denne platinavurderingen og har bestemt oss for å opprettholde de høye standardene den representerer.»

Kazuyoshi Yamamoto, President i Epson Europe, legger til: «Dette er et viktig sertifikat for våre kunder som ønsker å vite at vi produserer på en ansvarlig måte. Mennesker er vår mest verdsatte ressurs, og deres velvære er av avgjørende betydning. Vi vil kontinuerlig adressere og forbedre alle aspekter av driften vår, fra produksjon og distribusjon til bruk av ressurser og velværet til våre ansatte.

«Etterspørselen etter grønnere produkter og tjenester har aldri vært sterkere. Dette gjelder spesielt for de yngre generasjonene, hvis lidenskap for bærekraft tvinger produsenter til å forbedre alle aspekter ved driften.  Kjøpere av EcoTank og andre Epson-blekkskrivere kan være sikre på at de ikke bare kjøper en miljøvennlig blekkskriver som sparer energi og reduserer plastavfall fra rekvisita, men også at arbeidsforholdene til de som produserte den er til platinastandard, noe som betyr det aller høyeste innen sosialt ansvarlig produksjon.»

 

MERKNADER TIL REDAKTØRER

Om RBA-sertifisering

Et av de mest grunnleggende RBA-programmene er det validerte vurderingsprogrammet (VAP), som er den ledende standarden for samsvarsverifisering på stedet og effektive, delbare revisjoner. RBA utfører ikke revisjonene, men setter standardene og stoler på godkjente revisjonsfirmaer. RBA erkjenner at den primære verdien av en samsvarsrevisjon på stedet ikke er i identifiseringen av problemer på en fabrikk, men i korrigeringen av disse problemene. RBA ønsker å anerkjenne fabrikkene som demonstrerer deres forpliktelse til bedriftsansvar gjennom verifisert lukking av problemene identifisert i en VAP-revisjon.

RBA tilbyr tre nivåer av anerkjennelse:

  • Platina: for fabrikker med en minimum VAP-score på 200 og alle prioriterte, større og mindre funn lukket

  • Gold: for fabrikker med en minimum VAP-score på 180 og alle prioriterte og større funn lukket

  • Silver: for fabrikker med en minimum VAP-score på 160 og alle prioriterte funn lukket

For å oppfylle kravene til anerkjennelse må alle revisjoner verifiseres gjennom en VAP Closure Assessment.  Revisjoner som utføres på RBA-medlemsfasiliteter og dets leverandørers fasiliteter gjennomføres av uavhengige tredjepartsrevisorer som er spesielt opplært i sosial og miljømessig revisjon og VAP-protokollen.

Mer informasjon om dette kan finnes på følgende lenke: http://www.responsiblebusiness.org/vap/about-vap/