Epson lanserer vinn-en-robot-konkurranse

Legg teknologien i fremtidens hender: Epson lanserer konkurranse over hele EMEAR med opptil 3 roboter som premie

Epson lanserer vinn-en-robot-konkurranse

VT6 vertikal, seksakset robot

Industry 4.0 er en realitet, og Epson – den globale markedslederen i SCARA-roboter og leverandør av automatiseringsløsninger siden 1980 – er klar til å lede forandringen. Etter hvert som automatiseringen fortsetter, utvikles det mange nye og nyskapende anvendelser av roboter. De revolusjonerer industriproduksjon og andre sektorer og har potensialet til å gi radikale forbedringer i arbeidslivet.

Konkurransen – vinn opptil 3 roboter

Epson legger nyeste teknologi i fremtidens hender: universiteter, høyskoler og forskningsinstitusjoner over hele EMEAR. Hvorfor velger vi utdannings- og forskningsinstitusjoner? For å støtte veksten, utviklingen og konkurransedyktigheten til industri og automatisering.

Søk på nettet ( https://www.epson.eu/robots-contest) fra 1.september 2018.

  • Søkere inviteres til å sende inn forslag før den 15.desember 2018 for muligheten til å vinne opptil 3 Epson-roboter til å støtte prosjektene sine
  • Søknader vil bli bedømt etter et sett av kriterier, inkludert innovasjon, utdanning, ferdighetsutvikling, unik bruk av robot og bærekraft
  • Søkere på kortlisten vil bli invitert til å presentere søknaden sin foran et dommerpanel

«Ferdigheter og kreativitet er innovasjonens hjerte. Epson erkjenner behovet for å fremme og støtte talent- og ferdighetsutvikling. Millenniumsgenerasjonen, som utgjør 50 % av verdens befolkning, vil stå overfor et radikalt annerledes arbeidsliv enn det verden har hatt frem til i dag. Vi vet at unge mennesker har potensialet, så konkurransen vår er designet for å plassere fremtidens teknologi i deres hender», sier Volker Spanier, leder for robotikkløsninger, Epson Europa.

Antallet industrielle roboter distribuert globalt forventes å øke til rundt 2,6 millioner enheter innen 2019. Særlig i Sentral- og Øst-Europa forventes innføring av roboter å vokse med opptil 20 % på årsbasis over de neste to årene, den høyeste vekstraten globalt etter Kina.

Denne veksten plasserer robotikk sentralt i fremtidig produksjon, helsetjenester og mange andre sektorer. Roboter kan også hjelpe til i opplæring, avfallsreduksjon og reduksjon av strømforbruk. Epson gir en mulighet for unge mennesker i EMEAR til å tenke seg en bedre fremtid med roboter.

Hvis du vil delta i konkurransen