Epson og motehuset Brunello Cucinelli har en global visjon for teknologiaktivert sirkulærøkonomi

Epson og motehuset Brunello Cucinelli har en global visjon for teknologiaktivert sirkulærøkonomi

PaperLab installert hos Brunello Cucinelli

Epson og motehuset Brunello Cucinelli har en global visjon for teknologiaktivert sirkulærøkonomi

Det globale teknologiselskapet Epson har inngått et samarbeid med det ledende italienske motemerket Brunello Cucinelli, som har tatt i bruk Epsons PaperLab – et innovativt og bærekraftig papirresirkuleringssystem som gjør at organisasjoner kan lukke ressursløypen og omfavne den sirkulære papirøkonomien i reisen mot bærekraft.

Partnerskapet innebærer Epsons langvarige forpliktelse til bærekraftig teknologi og et felles formål med Brunello Cucinelli, et selskap som har dyp respekt for skapelsen, menneskeheten og planeten i kjernen av filosofien sin. Denne kombinasjonen av modernitet og håndverk samt kreativitet og lidenskap er fellesnevneren for dette samarbeidet

Med Epsons PaperLab, verdens første sikre papirgjenvinner uten vann for kontorbruk, kan organisasjoner resirkulere og oppsirkulere papir i én prosess – en virkelig sirkulær løsning som gir betydelig lavere papir-, avfalls- og energibruk. I dag kan ikke Brunello Cucinelli bare resirkulere, men også oppsirkulere papiret i én enkelt prosess. Det er en virkelig sirkulær løsning som har en betydelig innvirkning på papir-, vann- og energibruk.

Epsons globale president, Yasunori Ogawa, kommenterte det bransjeledende samarbeidet: «Vi er stolte over å slå oss sammen med Brunello Cucinelli, en pioner innen de høyeste bransjestandardene, som har forpliktet seg til å skape bedre og mer rettferdige resultater for både planeten og mennesker.

Epson omfavner bærekraft som beriker samfunn: etter hvert som vi forvandler vår egen virksomhet, fornyer vi teknologi som lar andre selskaper bli virkelig bærekraftige. Det er en ære for oss at Brunello Cucinelli har valgt Epson når de skal legge ut på denne bærekraftsreisen, og vi tror at de kan være en pioner for andre selskaper og organisasjoner etter hvert som de tilpasser seg den sirkulære økonomien og arbeider for å oppfylle mål som FNs bærekraftsmål (UN SDGS).»

Valget forklares av Riccardo Stefanelli, administrerende direktør hos Brunello Cucinelli: «Brunello Cucinelli tar utgangspunkt i prinsippet for humanistisk kapitalisme, der en viktig grunnstein er å leve og skape i harmoni med naturen. Jeg tror at samarbeidet med Epson vil bidra til å fremme verdiene våre og mål om å alltid hedre menneskeverd og miljøet. Dette samarbeidet støtter innsatsen for å verne om og vise frem områder med enestående naturlig skjønnhet, og ved hjelp av banebrytende teknologi kan vi også endre oss innenfra og bli virkelig bærekraftige.»

Dette er en viktig milepæl for Epson, som har forpliktet seg til å redusere utslippene i forsyningskjeden med mer enn 2 millioner tonn innen 2030 som en del av den fornyede selskapsvisjonen Epson 25. Strategien åpner opp for at organisasjoner skal kunne ta i bruk forretningsmodellene sine, og det første er å skape sirkulære kontorøkosystemer.

Kontorer er skyld i den økende mengden papiravfall, som utgjør over 50 % av det totale avfallet fra en bedrift, og dette kommer med et økende karbonavtrykk. Anslag viser at papir utgjør over en fjerdedel av det totale avfallet på deponier og rundt 42 % av den globale trefellingen.

PaperLab legger til rette for et sirkulært kontorøkosystem, og fungerer ved å spare penger, vann og redusere karbonutslippene samtidig. Basert på Epsons nyskapende tørrfiberteknologi kan PaperLab produsere opptil 720 A4- eller 360 A3-ark med papir hver time. Den gir også en løsning på stedet for å fjerne eller ødelegge sensitiv informasjon som ofte finnes i papiravfall. Når denne prosessen utføres utenfor kontoret, fører det til risiko, høyere kostnader og karbonutslipp, som alle kan unngås når ekte sirkulære prinsipper implementeres.

PaperLab gir en fundamental forstyrrelse i status quo. Teknologi som reduserer papir-, karbon- og vannforbruk, er et viktig skritt i organisasjonens ferd mot å bli nettonull eller netto negativ.