Epson slår seg sammen med CSR Europe

Styrker sin satsning på folk, planeten og prosessen

Epson slår seg sammen med CSR Europe

Epson gleder seg over å informere at de har blitt med i CSR Europe som et bedriftsmedlem for å styrke forpliktelsen og fokuset på CSR globalt og i Europa. Dette kommer på en tid da CSR blir stadig mer avgjørende for bedrifter i Europa, noe som både Epson og CSR Europe er dedikerte til å sikre forblir fokus i fremtiden. Videre, med tanke på Europas økende oppmerksomhet om viktigheten av den tredelte bunnlinjen og lanseringen av Europakommisjonens retningslinjer om ikke-finansiell rapportering som ble utstedt i juni 2017, er dette en viktig tid for å øke samtalene og drive frem internasjonal fremgang i CSR.

Fra å fase ut KFK-er på nittitallet til det nåværende målet om å redusere CO2-utslippene med 90 % i livssyklusen til alle produkter og tjenester innen 2050, tar Epson forpliktelsen mot miljømessig bærekraft alvorlig. Epson er en ledende teknologileverandør med effektive, kompakte og nøyaktige teknologier innen blekkskrivere, visuell kommunikasjon, teknologi man har på seg og robotteknologi, og de har arbeidet hardt med å forbedre miljøpåvirkningen sin og kundenes miljøpåvirkning. I tillegg inkorporerer Epson sosialt ansvar og høye standarder i forsyningskjeden internasjonalt som en viktig del av selskapets posisjon. Den har som mål å forbedre forretnings- og arbeidsprosesser for å få en fremtid der folk blir frigjort fra repetitivt manuelt arbeid og der kundene drar fordel av nyskapende og avanserte teknologier gjennom bedre produktivitet, nøyaktighet og kreativitet.

"Vi mener at mer må gjøres for å fokusere på bedriftsansvar i Europa. Derfor er vi glade for å slå oss sammen med 48 andre bedriftsmedlemmer i CSR Europe som alle har et felles mål om å fremme CSR-prinsipper, beste fremgangsmåter og standarder i Europa," sier Henning Ohlsson, CSR-direktør Epson Europe. Han legger til: "Sammen mener vi at vi kan bevege oss mot en mer bærekraftig europeisk fremtid – og et samfunn der folk nyter trygge, produktive og sunne livsstiler."

Stefan Crets, administrerende direktør CSR Europa: "Ved å bli med i en ledende bærekraftsorganisasjon som CSR Europe viser Epson sitt engasjement for europeisk og global bærekraft. Det gir muligheter for ytterligere kontinuerlig forbedring og gjensidig læring. I tillegg legger det til rette for samarbeid på nøkkelområder som er definert av FNs bærekraftsmål, som er kjernen i CSR Europes agenda."

Epsons solide bakgrunn og kjerneteknologier er grunnlagt på japansk håndverk – kjent som monozukuri monozukuri. "Det er takket være dette, og vår grunnleggende tro på at utmerket maskinvare er nøkkelen til et progressiv samfunn, at vi har kunnet bringe nyskapende, men bærekraftig teknologi til markedet," legger Henning Ohlsson, CRS-direktør, Epson Europe til. Han fortsetter: "Når vi, for eksempel, ser på testresultater fra bransjen og sammenligninger for blekkskriverne våre, taler tallene for seg selv. Hvis tar valget om å investere i blekkutskriftsteknologier, kan de oppnå opptil 99 % mindre avfall, null ozongasser, 92 % mindre CO 2og 96 % mindre energiforbruk 1. Hvis vi setter dette i kontekst: hvis alle bedrifter byttet til blekkutskrifter, ville det spare nok energi til å drive minst 507 000 husholdninger i Europa 2.”

Om CSR Europe

CSR Europe er det ledende europeiske bedriftsnettverket for sosialt ansvar i bedrifter. Gjennom nettverket av  48 bedriftsmedlemmer og  42 nasjonale CSR-organisasjoner, samler det over 10 000 selskaper, og fungerer som en plattform for bedrifter som ønsker å forbedre den bærekraftige veksten og bidra positivt til samfunnet. Målet er å føre den bærekraftige agendaen fremover. Og CSR Europe strekker seg ut over de europeiske grensene og samarbeider med CSR-organisasjoner i andre regioner i verden. CSR Europe bygger på Enterprise 2020-strategien med bærekraftig forretningsdrift som støtter flere interessentinitiativer som tar for seg FNs 2030-agenda for bærekraftig utvikling.

[1] Undersøkelser utført av BLI, 2015
[2] Tallene per europeisk land: Tyskland (170 000 husholdninger), Storbritannia (60 000 husholdninger), Frankrike (56 000 husholdninger), Italia (95 000 husholdninger), Spania (24 000 husholdninger), Vest-Europa15 og Hellas (507 000 husholdninger)