Epson-teknologi bidrar til FNs Smart Sustainable City (Smarte bærekraftige byer)-program i samarbeid med Ålesund Framtidslab

Epson samarbeider med FNs Smart Cities-program

Epson-teknologi bidrar til FNs Smart Sustainable City (Smarte bærekraftige byer)-program i samarbeid med Ålesund Framtidslab

Epson-teknologi bidrar til FNs Smart Sustainable City (Smarte bærekraftige byer)-program i samarbeid med Ålesund Framtidslab

Det globale teknologiselskapet Epson har signert en avtale som teknologipartner for Ålesund Framtidslab – U4SSC (United for Smart Sustainable Cities), som er en del av FNs implementeringsprogram rettet mot å bruke teknologi for å oppnå sine Sustainable Development Goals (SDG – mål for bærekraftig utvikling) i byer over hele verden.  

Ålesund Framtidslab holder til i den norske kysthavnebyen Ålesund og består av et tverrfaglig partnernettverk fra akademia, offentlig sektor, industri og handel. Det ble dannet for å fremskynde bærekraftig utvikling og samarbeide om smarte og bærekraftige prosjekter, inkludert utviklingen av en digital samarbeidsplattform for å skape smartere byer over hele verden.

Epson har allerede jobbet tett med Offshore Simulator Centre (OSC) på Campus Ålesund, som bruker Epson-teknologi til å støtte Norsk Maritimt Kompetansesenter (NMK).  Hos NMK spiller Epson-laserprojektorer en viktig rolle i utviklingen av smartere løsninger, inkludert opprettelse av virtuelle møterom, utvikling av kontrollrom for autonome fartøy for overvåking av skipstrafikk i sanntid og for å forme fremtiden til den globale maritime industrien.

Epsons ekspertise og visualiseringsteknologi brukt i NMKs simulator skal nå også utnyttes til annen planlegging for nødetatene, eksempelvis løsninger for kortere responstid for brann- og redning uten behov for ny infrastruktur. Dette visualiseringsverktøyet har også blitt det offisielle verktøyet for FN for å simulere byutvikling for alle byer i verden.

Henning Ohlsson, Sustainability & CSR Director, Epson Europe, kommenterte: «Vi er stolt av å bli invitert til å delta i dette samfunnstransformerende prosjektet U4SSC implementeringsprogram skal hjelpe byer og samfunn over hele verden å omgjøre FNs bærekraftmål til tiltak og resultater. I 2020 vil programmet arbeide aktivt for å skape et solid rammeverk for lokal utvikling og bruke den beste tilgjengelige teknologien til å levere smartere løsninger for byer og lokalsamfunn over hele verden.

«Gjennom partnerskapet med U4SSC vil Epson delta i et globalt nettverk der byer utveksler sine kunnskaper og styrker for å finne bærekraftige og smarte løsninger.  Epson har forpliktet seg til FNs bærekraftmål, og dette initiativet harmonerer med SDG17 i utvikling av effektive partnerskap for å levere positiv sosial forandring.

Marielle Furnes Mannseth, administrerende direktør for Ålesund Future Lab, la til: «Epson er en viktig tilføyelse til programmet og Ålesund Framtidslab er svært fornøyd med å få en av verdens største teknologiprodusenter med som IT-partner Dette vil gi partnerskapet et nytt perspektiv og enda større bredde, Vi gleder oss til å jobbe med Epson for å utvikle nye teknologiløsninger for smartere byer i fremtiden»

SLUTT

 

Merknader til redaktører:

Om Epson
Epson er et globalt og ledende teknologiselskap som er dedikert til å koble sammen folk, gjenstander og informasjon med originale, effektive, kompakte og presise teknologier. Selskapet fokuserer på å fremme innovasjoner og overgå kundenes forventninger innen blekk, visuell kommunikasjon, wearables og robotikk. Epson er stolt av sine bidrag til å realisere et bærekraftig samfunn og dets pågående innsats for å realisere FNs bærekraftige utviklingsmål.

Den verdensomspennende Epson-gruppen, som er ledet av det Japan-baserte Seiko Epson Corporation, genererer årlige salg av mer enn JPY 1 billion.

www.global.epson.com

 

Om Epson Europe

Epson Europe B.V. ligger i Amsterdam og er konsernets regionale hovedkontor for Europa, Midtøsten, Russland og Afrika. Epson Europe, med en arbeidsstyrke på 1 830 ansatte, hadde en omsetning på 1,7 milliarder euro i regnskapsåret 2017. http://www.epson.eu

 

Epsons miljøvisjon 2050  

http://eco.epson.com/

 

Om U4SSC-implementeringsprogrammet

16 FN-organisasjoner står bak utviklingen av et måleverktøy som gjør det mulig å evaluere ytelsen til byer og lokalsamfunn i alle land, samt hvor de har de beste forholdene for smart og bærekraftig utvikling og verdiskaping. Dette gjelder hvert sted individuelt, men primært sammen med andre partnere på tvers av sektorer og land.

 

Ålesund som første region

I løpet av de siste tre årene har 100 byer over hele verden blitt evaluert med dette verktøyet. Den nye kommunen Ålesund, som består av fem tidligere kommuner, Sula og Giske, var den første regionale byen som ble inkludert i dette nettverket. Ved hjelp av måleverktøyet har et team med internasjonale og lokale eksperter samlet data og KPI-er til å utvikle den smarte byprofilen og analysere regionens stående kobling til bruken av smarte teknologier og bærekraft. Blant annet inkluderer studien menneskers helse samt hvor bra helsevesenet fungerer, vanntap, offentlig transport, organiserte utendørsområder, utdanning, likhet med mer. Prosjektet har alltid anerkjent det faktum at det ikke vil være mulig å nå bærekraftsmålene uten å samarbeide med private bedrifter og universiteter.

Andre kommuner i Norge utfører også eller har fullført KPI-analyser, som f.eks. Asker, Bærum, Trondheim, Bodø, Rana, Stavanger, Haugesund, Narvik, Karmøy, Molde og Kristiansund.

Se emnestudiet her: https://www.youtube.com/watch?v=8N1dsqYduTs

https://www.epson.co.uk/insights/casestudy/epson-projektorer-help-shape-the-maritime-industry-at-campus-åleesund?preview=1