Etikk, ansvar og personvern: Hvordan vil regelverket utvikle seg med de nye mulighetene for helsevesenet?

Er samfunnet klar til å godta nye roller for teknologi i helsevesenet?

Etikk, ansvar og personvern: Hvordan vil regelverket utvikle seg med de nye mulighetene for helsevesenet?

Teknologi kan gi enorme fordeler for helsevesenet. Likevel har den europeiske helsesektoren så definitivt blandede følelser når det gjelder bruk av teknologi. Dette er viktige funn i en nylig Epson-undersøkelse som utforsker hvordan teknologi vil påvirke bransjen i fremtiden.

Spørsmålet om personvern er helsevesenets største bekymring. Overskrifter om nettverksbrudd har blitt vanlig i nyhetsbildet de siste årene. Hvis vi bor i en verden der vi frykter ulovlig tilgang til enkle data som navn og adresse, hvordan skal vi da takle bekymringer som gjelder viktige, private helseopplysninger?

Håndtere frykt for å gi fordeler

Umiddelbart kan teknologisk innovasjon se ut som en ren gavepakke for helsevesenet. Det gir håp om bedre pasientomsorg, økt pasientovervåking og flere vellykkede operasjoner. Men en teknologisk fremtid gir mange grunn til å stille spørsmål om hvor ansvaret for omsorgen skal ligge. Hvem eier opplysningene våre, og hvem er eieren av pasientomsorgen? Og hvem bærer egentlig ansvaret for at en bransje som allerede er hemmet av tidspress, skal klare å utvikle ferdighetene som trengs for å dra nytte av ny teknologi?

Til tross for disse utfordringene er fordelene med teknologi tydelige for mange. 47 prosent av undersøkelsesdeltakerne fra helsevesenet mener at svekket personvern er et akseptabelt onde for å tilby pasienter bedre diagnostisering og behandling. Men 67 prosent av de spurte mener at usikkerheten rundt personvern kan gjøre det vanskelig å innføre ny teknologi.

Og i tillegg til innvendinger fra bransjen må også pasienten overbevises. Faktisk tror 66 prosent av deltakerne at pasientene vil protestere mot fjernovervåking, og 67 prosent mener at pasientene kan være skeptiske til bruk av ny teknologi.

Utfordringen med å godta endring

Den største utfordringen for denne transformasjonen er samfunnets aksept, ifølge dr. Bertalan Mesko, Medical Futurist. "At vi skaper et samfunn som diskuterer potensielle ethical utfordringer og fremtidige scenarioer, inkludert disruptive teknologier, er en mye større hindring enn eventuelle IT-problemer."

Det er tydelig at en større bevissthet rundt fordelene med dette kompromisset kan være nøkkelen til å komme videre. I tillegg må retningslinjer og lovgivning være på plass for å sikre at overgangen er vellykket. Et sterkt forskriftsmiljø kan gi en betydelig større følelse av sikkerhet i denne teknologiske revolusjonen.

Utfordringen med ansvar

Personvern er kanskje den største utfordringen, men mer omfattende bekymringer knyttet til ansvar og etikk i møte med den teknologiske transformasjonen er også et faktum. 68 prosent av undersøkelsesdeltakerne mener at etiske problemer kan gjøre det vanskelig å innføre ny teknologi.

Igjen virker det som spørsmålet om ansvar skaper en barriere vi må overvinne. 70 prosent av deltakerne svarte at spørsmålet om ansvar kan være en stor utfordring ved implementering av ny teknologi. Dette kan også være grunnen til 58 prosent av deltakerne svarte at helsepersonell vil være skeptisk til å bruke ny teknologi.

Hvis vi skal gjennomføre en teknologisk transformasjon av helsevesenet, må vi ikke bare takle logistikkutfordringer, men også det grunnleggende etiske spørsmålet om ansvar i en svært følsom bransje.

Vil du vite mer?

Den fullstendige rapporten gir deg utfyllende informasjon, og du kan laste den ned her: