Fremtidens detaljhandel er ultrapersonlig

Arbeidere i detaljhandelen tror at gatebutikkene fortsatt kommer til å være helt sentrale i deres bransje, men hvordan vil ny teknologi påvirke måten vi handler på?

Fremtidens detaljhandel er ultrapersonlig

Fremtidens detaljhandel blir personlig. Ifølge nye undersøkelser fra Epson, som undersøker morgendagens arbeidsplass, kommer detaljhandelen både på Internett og i butikk innen 2025 til å foregå i et ultrapersonlig miljø.

Detaljhandelens futurist, Howard Saunders, hevder at store data vil gjøre det mulig å skreddersy kjøpsopplevelsen og tilpasse den til enkeltpersoner, og europeiske arbeidere i detaljhandelen synes å være like positive. Ifølge Epsons undersøkelser, der tankene og spådommene til bransjeeksperter ble lagt frem for mer enn 7000 europeiske bedriftsledere og ansatte, tror 72 prosent av dem som arbeider i detaljhandelen, at de vil være i stand til å legge til rette for bedre opplevelser takket være ny teknologi.

Samlet sett mener 73 prosent av deltakerne i undersøkelsen at personlige enheter i økende grad kommer til å utgjøre koblingen mellom kunder og butikker, og nesten halvparten aksepterer at store data vil ha en positiv virkning på bransjen. Så hva betyr dette fremvoksende personaliserte miljøet for fremtidens detaljhandel?

Fysisk detaljhandel i utvikling

Sammen med den datadrevne digitale revolusjonen må den fysiske siden av detaljhandelen utvikle seg for å holde tritt. Mer enn halvparten av deltakerne i Epsons undersøkelse tror at en fremtid uten gatebutikker ikke er sannsynlig. Dette er et betydelig hinder for en sektor som er kringsatt av et stadig større krav om å balansere behovet for fysisk rom versus digital konkurranse.

Europeiske ansatte anslår at 56 prosent av kjøpsbeslutninger vil finne sted i fysiske butikker i 2025. Dette er butikker som, ifølge 51 prosent av deltakerne, må utvikle seg til å bli fellesskapsrom der mennesker kommer sammen for å dele erfaringer med andre.

Den fysiske leveransen av produkter vil på samme måte tilpasse seg denne nye teknologibølgen. 46 prosent av europeiske arbeidere i detaljhandelen mener at teknologi gjør det mulig for butikker å klare seg uten varebeholdning, og istedenfor produsere tilpassede produkter for å oppfylle umiddelbar etterspørsel.

Utvidet detaljhandel

Utvidet virkelighet (Augmented Reality – AR) antas å føre til et stort skifte i detaljhandelen. 96 prosent av dem som ble intervjuet, var enige i at simulering av produkter i alle typer miljøer vil hjelpe kundene med å se for seg hvordan akkurat de kan bruke produktene. AR gir kundene en unik sanseopplevelse. Samtidig er 57 prosent enige i at AR vil gi en mer sosial og morsom kjøpsopplevelse ved å skape en følelse av fellesskap rundt et bestemt varemerke.

Ifølge Jonathan Reynolds, akademisk direktør ved Oxford Institute of Retail Management er AR og virtuell virkelighet på toppen av en hype-syklus. Han hevder at en sann integrasjon i detaljhandelen ikke vil finne sted før det finnes en pålitelig mekanisme for daglig opplevelse. Epsons egne undersøkelser viser at ut fra perspektivet til europeiske arbeidere i detaljhandelen kan dette skiftet være mye nærmere enn vi kanskje tror.

Utfordringen med data

Til tross for den ambisiøse fremtiden ny teknologi kan bringe innen detaljhandelen, kan offentlighetens holdninger til deling av data fortsatt utgjøre et hinder. Kunder kan være motvillige til å akseptere å bytte eierskap til data mot tilpassede opplevelser. I tillegg tror 63 prosent av deltakerne at kostnadene med ny teknologi vil være en utfordring, og 40 prosent er enige i at mangel på opplæring for ansatte også kan virke inn.

Det ser ut som teknologiens fremtid reiser viktige spørsmål om forholdet mellom forhandlere og deres kunder, og ett som må løses hvis detaljhandelen skal kunne utnytte fullt ut de mulighetene de teknologiske endringene medfører.

Vil du vite mer?

Den fullstendige rapporten gir deg utfyllende informasjon, og du kan laste den ned her