Hvordan teknologi bryter ned elfenbenstårnet innen medisinsk behandling

Teknologi som kan revolusjonere helsetjenester finnes, men vil helsepersonell ha tid til å tilpasse seg?

Hvordan teknologi bryter ned elfenbenstårnet innen medisinsk behandling

Teknologi endrer den moderne verden, og det er kanskje ingen steder at dette teknologiske skiftet kan være mer dyptgående enn i helsevesenet. Avansert robotikk, ekstern pasientovervåkning og 3D-utskrift tilbyr alle revolusjonerende muligheter i helsesektoren. Men hvordan forener vi teknologisk transformasjon i en bransje som er fundamentalt basert på menneskelig interaksjon?

Som en del av Epsons undersøkelser rundt morgendagens arbeidsplasser intervjuet vi europeiske arbeidstakere og industrieksperter for å hjelpe oss å forstå hvordan teknologien vil forandre bransjen. Dr. Tobias Gantner, fremtidsforsker innen helsetilbud, argumenterer for at teknologi vil ha en betydelig innvirkning på menneskelig samhandling i helsevesenet. Han tror dog det vil bli gjort ved å supplere den og skape muligheter. Teknologi vil gi støttesystemer til leger, slik at de kan omfordele sin tid og gi mer samhandling med pasienter.

Skriver ut en friskt fremtid

Syttito prosent av europeiske medisinske fagfolk, intervjuet av Epson, er enige om at 3D-utskrift, så vel som organisk utskrift og bio-utskrift, vil redusere ventetiden for operasjon, og ytterligere 70 prosent uttalte at de vil få en høyere kirurgi- og behandlingssuksess. Videre for å supplere dette skiftet har utskrift av tilpassede legemidler på resept kapasitet til å dramatisk forbedre behandlingsresultatene, ifølge 64 prosent av de spurte.                                                                     

Avansert utskrift muliggjør et paradigmeskifte innen helsetjenester, noe som vi allerede ser resultater av i dag. Samlet sett mener 63 prosent av de spurte at 3D-utskrift vil revolusjonere helsevesenet med alt fra å skape nye organer og skreddersydd medisin, til det å takle logistiske utfordringer. Og denne endringen er ikke langt unna. 48 prosent av dem som svarte, var enige om at organisk utskrift og bio-utskrift vil være revolusjonerende innen det neste tiåret.

Utvidete helsetjenester

Utvidet virkelighet gir ytterligere mulighet til å forandre helsevesenets fremtid. Tenk deg at kirurger har masker som gir dem viktige sanntidsdata om pasientene, og legger et presisjonskart over det kardiovaskulære systemet på pasientens kropp. Forløperne til slike teknologier er allerede i bruk ved klinikker i dag..

Våre undersøkelser viser at 50 prosent av respondentene tror at AR vil revolusjonere operasjoner, hvorav 45 prosent var enige i at AR vil være revolusjonerende for kirurgisk trening. Dette er en fremtid hvor medisinstudenter kan se detaljerte forstørrede data om anatomi, og utforske organer fra ulike perspektiver, noe som bidrar til reduserte kapital- og tidsinvesteringer.

 

Teknologi vil ha stor innvirkning på opplæring og samarbeid innen helsenæringen. Faktisk er hele 76 prosent av respondentene enige om at dette vil gi bedre kunnskapsdeling, takket være ekstern tilgang og virtuelt samarbeid, og 72 prosent mener at større tilgang til pasientdata vil forbedre pasientomsorgen.

Positive helsetjenester

Teknologien er klar til å revolusjonere helsetjenester, og ifølge våre undersøkelser vil medisinske fagfolk omfavne den. Den vil gi større effektivitet, forbedret nøyaktighet og datadeling, og til slutt føre til bedre resultater for pasienter. Avansert robotikk tilbyr også banebrytende muligheter, noe vi vil komme tilbake til i andre artikler.

Hvis alt dette virker for godt til å være sant, er det fortsatt en hindring til stede, en hindring som ikke kommer som en overraskelse i helsevesenet – tidsklemmen.

Ny teknologi vil kreve at industrien tilpasser seg, og at helsepersonell tilpasser seg med den. Sytti prosent av respondentene uttrykker bekymring over tiden som kreves for å utvikle nye ferdigheter. Selv om teknologien i siste instans vil kunne revolusjonere helsetjenester, er spørsmålet om helsevesenet har tid til å gjennomføre denne revolusjonen i praksis?

Vil du vite mer?

 

Den fullstendige rapporten gir deg utfyllende informasjon, og du kan laste den ned her: