Hvordan vil teknologi endre måten vi driver forretninger på?

Europeiske arbeidstakere har ingen klar forståelse av konsekvensene teknologien har på virksomheten, og vil at bedriftene skal kan begynne å forberede dem nå på endringene som kommer

Hvordan vil teknologi endre måten vi driver forretninger på?

Teknologien driver frem en revolusjon i måten vi arbeider på. Som med alle andre revolusjoner kan oppfatningen hos dem det påvirker, også påvirke fremdriften. Epson har nettopp fullført en undersøkelse for å finne ut hvilke innvirkninger europeiske arbeidstakere forventer at forstyrrende teknologi vil ha på virksomheten.

I denne undersøkelsen har vi intervjuet 17 globale eksperter og deretter fremsatt deres spådommer og hypoteser til over 7 000 ledere og arbeidstakere i europeiske bedrifter for å hjelpe oss å forstå hvordan transformative teknologiske trender oppfattes.

Det er klart at vi er ved et vendepunkt. Flertallet av respondentene forventer at teknologi vil revolusjonere bransjene deres i løpet av de neste 10 årene. På de to ytterpunktene forventer åtte prosent forventer at den vil være helt revolusjonerende, mens bare to prosent ikke forventer noen innvirkning i det hele tatt. Men hvis næringslivet er i endring, hvordan forventer da europeiske arbeidstakere at denne endringen vil manifestere seg?

Endrede synspunkter og endrede sektorer

Ulik teknologi vil påvirke ulike sektorer på forskjellige måter, noe som er anerkjent i de atskilte synspunktene som fremheves i undersøkelsen vår. Teknologi til å bære på kroppen ble rangert høyest av den nye teknologien vi undersøkte (inkludert 3D-utskrift, kunstig intelligens, robotikk med mer). Denne teknologien anses som positiv av 65 prosent av europeiske arbeidstakere, med bio-utskrift og «cobotics» (samarbeidende roboter) som minst positivt med henholdsvis 58 prosent og 57 prosent positiv respons.

Dette misforholdet kan forklares ved oppfatning og erfaringer med den mer populære bruken av kroppsnær teknologi, mens bio-utskrift anses som mer begrenset til helsesektoren. Bevisstheten om ny og kommende teknologi kan også spille en rolle, siden 60 prosent av respondentene er klar over kroppsnær teknologi, mens bare 37 prosent har hørt om bio-utskrift. Dette fremhever utfordringene med å tilpasse seg til ny teknologi, forstå endringene og forberede bedriftene på dem.

Positive forberedelser

Mens det finnes forskjeller innenfor ulike markeder, er det på tvers av dem en vilje blant arbeidsstokken til å ta i bruk teknologi. Denne optimismen kan imidlertid være forgjeves hvis organisasjonene selv ikke utnytter mulighetene den nye teknologien gir. Når bare 14 prosent av arbeidstakerne tror at organisasjonene deres er «svært gode» til å holde oversikt over nye teknologiske fremskritt, og mindre enn en tredel (28 %) tror at organisasjonene deres er spesielt flinke til å implementere ny teknologi, vil det kanskje være organisasjonenes manglende evne til å forberede og tilpasse seg som vil være det største hinderet for en problemfri integrering av teknologien. En betydelig faktor når vi ser at 57 prosent av den europeiske arbeidsstyrken mener at bransjemessige og organisatoriske modeller vil få problemer i forbindelse med innføring av teknologi i løpet av de nærmeste ti årene.

Tilpasse seg til fordelene

Selv om tilpasningen til ny teknologi utgjør en egen utfordring for bedriftene, og 59 prosent av arbeidsstokken mener at det vil øke driftskostnadene, er argumentene for å gjøre det, svært sterke. 79 prosent av respondentene mente at teknologi ville forbedre effektiviteten i en organisasjon. Det betyr en fremtid der vi blir mer rike på tid og mindre begrenset av tradisjonelle arbeidsdager.

Teknologisk transformasjon vil også gi fortjeneste i henhold til 77 % av respondentene. Bare Tingenes Internett (IoT) alene har en potensiell global økonomisk effekt på opptil 6,2 milliarder amerikanske dollar innen 2025 i henhold til enkelte eksperter. 1. Tallene kan nok bestrides, men betydningen er klar for arbeidstakerne. 76 prosent av respondentene mener at teknologi åpner opp nye muligheter for vekst, og 74 prosent mener den vil gi økt konkurranse i deres bransjer.

Vi står overfor store endringer, og i henhold til 81 prosent av de europeiske arbeidstakerne i undersøkelsen, en transformasjon som vil utfordre forståelsen av den tradisjonelle måten å arbeide på. Til syvende og sist handler det å holde følge med endringene ikke bare om å bevare konkurransekraften, men om å utnytte teknologien til å frigjøre et enormt potensial for fremtidig vekst.

Vil du vite mer?

Den fullstendige rapporten gir deg utfyllende informasjon, og du kan laste den ned her