Hvorfor jeg mener monozukuri ikke bare er en produksjonskunst, men også en samfunnskunst

En lidenskap for teknologi

Hvorfor jeg mener monozukuri ikke bare er en produksjonskunst, men også en samfunnskunst

Da jeg begynte som ingeniør i skriverbransjen sent på 1970-tallet, kunne jeg ikke ha forestilt meg at Epson ville utvikle seg til firmaet det er i dag: et globalt, ledende teknologiselskap med et mål om å forbedre samfunnet og verden vi lever i. Folk blir overrasket når de får høre at Epson er mye mer enn en skriverprodusent, og i en tid der teknologien preger alt vi gjør, vil jeg at folk skal vite mer om de teknologiske fremskrittene Epson gjør. Vi har en lidenskap for å åpne opp nye områder ved hjelp av original Epson-teknologi, og det er dette ønsket om å prøve nye ting uten å frykte det uventede og ukjente som trengs når teknologien blir stadig mer integrert i livene våre. Folk innrømmer nølende at teknologien øker produktiviteten på arbeidsplassen, men de føler seg stadig mer fremmedgjort, og motstanden øker. Det er vår oppgave som produsenter å forsikre folk om at frykten er ubegrunnet, og skape produkter som løser reelle problemer og forbedrer folks liv. Det er vårt ansvar å integrere teknologi på arbeidsplassen, og som samfunn er det vår rolle å godta mulighetene som teknologien gir. 

En positiv kraft i samfunnet

Men jeg må innrømme at selskapet ikke alltid har vært kundefokusert. Det var en tid da vi var mer opptatt av konkurrentene enn kundene. Etter at jeg ble president, besluttet jeg at selskapet skal ha en målsetning om å bli en uunnværlig og positiv aktør i samfunnet. Jeg har alltid verdsatt det tradisjonelle japanske mottoet om monozukuri– kunsten og vitenskapen om å produsere – slik at vi kan beholde bakkekontakten og levere innovative produkter til markedet, og jeg mente det var på tide å vende tilbake til disse røttene. Monozukurihar stått i sentrum for alt vi gjør, helt siden vi begynte å produsere deler til høypresisjonsklokker for 75 år siden, og – mens mange av konkurrentene våre setter ut produksjonen – er vi stolte av å ha en vertikalt integrert forretningsmodell, som betyr at vi både lager våre egne produkter og beholder evnen til å gjenspeile kundenes behov i utformingen og produksjonen av produktene. Det er imidlertid ikke bare en filosofi som preger hvert eneste Epson-produkt. Det er en filosofi som preger hele driften, og jeg mener at disse gamle verdiene har gyldighet både i dag og i morgen. Når vi går inn i en tid der mange føler seg usikre på fremtiden, finnes det to monozukuri-prinsipper jeg mener finner gjenklang i dagens samfunn. 

Fokus på kunden

Det første området handler om fokus på kunden”. Både organisasjoner og personer trenger visjoner, men de må være realistiske og dekke reelle behov. Dette var Epsons holdning under utviklingen av Moverio-smartbrillene. Mens andre målrettet produktene sine mot forbrukermarkedet, så Epson en unik mulighet til å utvikle en produktserie for bedriftsmarkedet. Vi kunne laget dette produktet på mange forskjellige måter, men vi lyttet til hva kundene ville ha – og de ønsket for eksempel en mer solid og robust struktur, et høykvalitets kamera og lengre batterilevetid. Vi ønsket å lage et unikt produkt, som ingen andre kan kopiere nettopp fordi det bygger på Epson-teknologi. Dette ga et svært anvendelig produkt, som har gjort det stadig bedre på markedet. Vi vil fortsette å satse på modellen og utvikle den i takt med bedriftsmarkedets behov.

Kontinuerlig forbedring

Det andre området handler om kontinuerlig forbedring . Alt vi gjør, må handle om å ha et større mål og bruke én bestemt tilnærming for å generere kontinuerlige forbedringer som gjør at vi oppnår dette målet. Når utfordringene tårner seg opp, kan denne holdningen gi oss styrken vi trenger for å stå på selv om andre gir opp. Det var takket være denne styrken, i kombinasjon med visjonen vi hadde for skriverne våre sent på 1980-tallet, at jeg kunne se de fremtidige mulighetene med piezo-teknologien. På 1990-tallet ble det hele virkeliggjort. Jeg fikk ansvaret for et utviklingsteam bestående av 80 høyt kvalifiserte ingeniører for å kommersialisere Micro Piezo-teknologien. I dag har vi en av de mest nyskapende blekkskriverseriene på markedet som bruker denne teknologien. Det gir en rekke kundefordeler med hensyn til både miljø, effektivitet og produktivitet. 

Epson er et ledende teknologiselskap

Dette mantraet gjelder ikke bare for teknologien vår, jeg har også brukt det i rollen som president hos Epson. Ved hjelp av min bakgrunn som ingeniør prøvde jeg å gi selskap et skjerpet fokus ved å bruke de sterke sidene våre på områder der vi kan generere nye verdier og virkelig utgjøre en forskjell i menneskers liv. Denne ideen ble virkeliggjort i 2016 da jeg lanserte en selskapsvisjon om fire kjerneområder for innovasjon: blekkskrivere, visuell kommunikasjon, teknologi man kan ha på seg, og robotikk. Resultatet har vært en betydelig økning i disse strategiske bedriftssegmentene. Faktisk er Epson et av verdens ledende teknologiselskaper i dag. Omsetningen ligger på over $ 9 milliarder*, vi har mer enn 80 000 ansatte i 86 selskaper, og blekkskriverne, projektorene, smartbrillene og industrirobotene våre har solide – om ikke markedsledende – posisjoner på disse fokusområdene. Vi er også et kraftsenter for innovasjon. Vi bruker € 1,4 millioner på forskning og utvikling hver eneste dag, vi registrerer rundt 4000 nye patenter hvert år (og innehar omtrent 50 000 patenter globalt) – og i seks år på rad har vi blitt stemt frem som en av verdens 100 fremste innovatører. [1].

 

[1] I 2017 stod Epson på listen over verdens 100 fremste globale innovatører for 2016, kunngjort av Philadelphia-selskapet Clarivate Analytics, tidligere Thomson Reuters, et selskap for immaterielle rettigheter og vitenskap. Epson har stått på listen hvert år siden starten i 2011.

 

Epsons selskapsvisjon

Vi er nå klar for neste kapittel, og jeg ser frem til å utvikle selskapet videre. Selskapsvisjonen (Epson 25 Corporate Vision) handler om vekst basert på produksjon og utvikling av produkter som genererer nye verdier, og som er spesielt utformet for en tidsalder der folk, gjenstander og informasjon kobles sammen på stadig nye måter. Det er en visjon vi forventer vil øke omsetningen til 1 700 milliarder yen (ca. $ 15 milliarder) innen 2025. Men visjonen vil for alltid være fundert i mottoet om håndverk, kundefokus og en forpliktelse om å bidra til en bedre verden.

Jeg er sikker i på at v kan være så mye mer enn en skriverprodusent. Skrivere vil tilhøre kjernevirksomheten, men takket være forskning, utvikling og en lang produksjonstradisjon har vi potensial til å gjøre det svært godt innen robotikk, projisering og teknologi man kan ha på seg. monozukuri. Målet mitt er å finne opp og produsere ny teknologi som kan bidra til en bedre verden. Jeg er nemlig sikker på at teknologi kommer til å endre verden rundt oss. Jeg tror at tiden nå er inne for alle til å ta neste skritt fremover – så la oss ta dette skrittet sammen.