Industrien bør fokusere på cybersikkerhet ikke jobbusikkerhet

Ny forskning viser at den europeiske arbeidsstyrken er mer bekymret for konsekvensene av hacking enn for automatisering

Industrien bør fokusere på cybersikkerhet ikke jobbusikkerhet

Industrien er i endring, og i hjertet av disse endringene er kommunikasjon. Globalt er kostnadene til «tingenes internett for industrien» forventet å nå 500 milliarder USD innen 2020. 1. I en verden som er stadig mer sammenkoblet kommer cybersikkerhet til å spille en svært stor rolle. Å sørge for at sikkerhet implementeres på riktig måte kommer til å være en betydelig utfordring for industrien.

De siste undersøkelsene fra Epson av teknologiens innvirkning på sentrale forretningssektorer 2avdekket at 67 prosent av den europeiske arbeidsstyrken innen produksjon mener at cybersikkerhet utgjør den største trusselen mot industrien. Tallet øker til 76 prosent i ledende stillinger. Å få bukt med trusselen fra cyberangrep vil kreve at bedrifter tilpasser seg.

Endre oppfatninger

Det er en utbredt oppfatning at mange mennesker frykter at fremtidig industriell endring kommer til å medføre økt fremvekst av teknologi og redusere antall jobber. Det ble ikke funnet signifikant støtte for denne oppfatningen i våre undersøkelser, som viser at bare 47 prosent av europeiske arbeidere mener at teknologi drastisk vil endre deres rolle i fremtiden. Det er heller ingen tvil om at deler av endringen vil komme fra negativ innvirkning fra cyberkriminalitet snarere enn automatiserte prosesser.

En amerikanskbasert undersøkelse fra Deloitte viste at cyberkriminalitet påvirket mer enn 40 prosent av produksjonsselskapene, og 38 % av disse ble påført skader for mer enn 1 million USD. 3. Industrien må finne en metode for å sikre at trusler, slik som krypterte meldinger eller vanlige tekstmeldinger som sendes gjennom nettverk, ikke kan infiltrere vitale systemer og føre til driftsavbrudd. De må være årvåkne for å redusere mulighetene for infiltrering av brannvegger eller tyveri av sensitive data. I en stadig mer automatisert fremtid blir det også viktig å sikre robotinfrastruktur mot manipulering. Opplæring vil spille en sentral rolle i dette.

Opplæring av ansatte

Produksjonssektoren står for 15 prosent av Europas BNP og over 52 millioner direkte eller indirekte jobber, og arbeidsstyrken selv har et forfriskende positivt syn på sysselsettingsutsiktene midt i en usikker tid. 62 prosent av deltakerne i undersøkelsen svarte at produksjonsjobber vil utvikle seg med teknologien, ikke bli erstattet av den. I tillegg mener eksperter, sammen med 74 % av europeiske toppledere, at raske globale endringer i produksjonen vil føre til et oppsving for lokale økonomier og jobbutsikter takket være teknologi.

Overfor cyberkriminalitet er det likevel opplæring, ikke positivitet som vil ha størst innvirkning. Det er avgjørende at de ansatte holdes oppdatert om beste praksis, at de får hjelp til å forstå sårbarheter og styrker sin egen rolle når det gjelder å redusere cyberkriminalitet.

Et velkjent eksempel på dette kommer fra den amerikanske forhandleren Target, der tilgang via en tredjepartsleverandør i en enkel e-postsvindel førte til at enorme mengder data ble stjålet. 4.  Dette er sårbarheter som de ansatte må lære å sikre seg mot.

Føle den positive påvirkningen

Samtidig som det ikke er tvil om at fremtidig produksjon kommer til å føre til drastiske jobbendringer, bør vi kanskje rette størst oppmerksomhet mot cyberkriminalitet. Innen 2020 kommer det til å være over 12 milliarder maskin-til-maskin-tilkoblinger alene. 5. Dette tallet omfatter alt fra digitaliserte energidistribusjonssystemer til teknologi for robotlogistikk. Å sørge for at disse koblingene er sikre kommer til å være en iboende del av å skape en vellykket sammenkoblet fremtid.

En undersøkelse av European Agency for Network and Information Security avdekket at cyberkriminalitet vil kunne koste enkelte land så mye som 1,6 prosent av BNP. 6. Dette tatt i betraktning er det kanskje klokt at 67 prosent av arbeidsstyrken og 76 prosent av ledelsen anerkjenner den essensielle rollen cybersikkerhet må spille i produksjonssektorens fremtid.

Vil du vite mer?

Den fullstendige rapporten gir deg utfyllende informasjon, og du kan laste den ned her