Kommer vi til å kalle roboter i helsevesenet for leger?

Er samfunnet klar til å godta nye roller for teknologi i helsevesenet?

Kommer vi til å kalle roboter i helsevesenet for leger?

Er du klar for et besøk hos robotlegen? Det er mye som tyder på at vi står på terskelen til en robotrevolusjon i helsevesenet. Teknologien er klar til å transformere måten helsetjenester leveres på, og robotikk spesielt har potensial til å revolusjonere tjenester som kirurgi og direkte pasientomsorg.

En teknologisk transformasjon av helsevesenet er raskt på vei til å bli en mulighet, blant annet gjennom fjernovervåking av pasienter, 3D-utskrift og avansert robotikk. Det er samfunnets holdninger som kan vise seg å være den største utfordringen. Er vi klare til å tilpasse oss og godta teknologisk innovasjon i en bransje som stort sett er basert på menneskelig samhandling?

Ring doktor robot

Ifølge undersøkelser utført av Epson om morgendagens arbeidsplass, er det en stund til før vi bestiller time hos robotleger, men betydelige fremskritt har allerede funnet sted.

Robotikk og kunstig intelligens vil spille en avgjørende rolle i morgendagens kirurgi. Undersøkelsen vår viste at 46 prosent av helsepersonell er klar over muligheten for bruk av AI-roboter, og de er enige i at kirurgi og diagnostisering ved hjelp av AI-roboter vil revolusjonere helsevesenet. Ytterligere 34 prosent er også klar over og enige i at behandling og omsorg utført av roboter med kunstig intelligens vil være revolusjonerende og gi anledning for helsepersonell til å spille en mer meningsfylt rolle.

 

Roboter utvider pasientomsorgen

Den tradisjonelle legerollen slik vi forstår den i dag, vil ikke forsvinne, men i stedet utvikle seg og muliggjøres av ny teknologi. Når teknologien tar seg av støtte og overvåking og gir umiddelbar tilgang til data og analyse, får legene mer tid til å fokusere på pasienter som enkeltpersoner, og de får brukt kunnskapen sin bedre.

Det store spørsmålet i helsevesenet gjelder altså aksept av og forståelse for denne transformerende teknologien. I hvilken grad vil pasienter tillate behandling ved hjelp av teknologi når de er vant til menneskelig samhandling?

 

Fremtidens helsevesen er på vei

Forbedringer i pasientomsorgen og generelle fordeler for helsevesenet som helhet, er allerede anerkjent som resultater av de teknologiske fremskrittene. Vi ser allerede en enorm økning av helsevesenets teknologibudsjetter, og bare AI-markedet forventes å vokse med 41 prosent CAGR til 2021, og 3D-utskrift i helsevesenet forventes å nå en verdi på 6 milliarder dollar innen 2025.

Vi er vitne til en fascinerende utvikling, som gir mer effektivitet, mer strukturert omsorg og behandling og først og fremst bedre resultater for pasientene. Til tross for arbeidet med å sikre gode utdanningssystemer, rammeverk for opplæring, nødvendig sykehuslokaler og forbedret praksis ligger den største utfordringen kanskje ikke i sluttresultatet, men i de store hindringene bransjen må overvinne for å implementere denne transformasjonen, ikke minst i form av pasientenes aksept.

Vil du vite mer?

Den fullstendige rapporten gir deg utfyllende informasjon, og du kan laste den ned her: