Milepæl for Epsons etikettblekk: Oppfyller forskrifter for matkontakt

Viser Epsons langsiktige fokus på etikett- og emballasjeproduksjonen for nærings- og nytelsesmidler

Milepæl for Epsons etikettblekk: Oppfyller forskrifter for matkontakt

Epsons blekk som brukes i SurePress- ®blekkpressene og ColorWorks- ®skriverne i skrivebordsformat for etikettutskrift etter behov overholder EU-forordningenes rammeverk ((EC) nr. 1935/2004), forordningen for god produksjonspraksis (GMP) ((EC) nr. 2023/2006), plastforordningen ((EU) 10/2011) og forskrift om materialer i kontakt med næringsmidler (SR 817.023.21) for blekk som brukes på matemballasje.

 

«Epsons SurePress- og ColorWorks-serier brukes i nærings- og nytelsesbransjen over hele verden», sier Duncan Ferguson, direktør for profesjonell utskrift og robotikk. «Hvert blekksystem som blir godkjent i henhold til disse komplekse matforordningene, er viktige delmål og viser Epsons lederskap innen digital produksjon av etiketter og emballasje.»

 

Epsons investering i blekk

Blant produsenter av blekkpresser og -skrivere er Epson i en særstilling ved at de produserer sitt eget blekk. Epson investerer direkte i systemer og hygieniske prosesser for å produsere SurePress- og ColorWorks-blekk. Våre anlegg oppfyller EU-forordningen GMP (EC) nr. 2023/2006 EU og de tilsvarende amerikanske FDA-kravene. I tillegg produseres Epson SurePress- og ColorWorks-blekk i samsvar med risikovurderingsprinsippet (HACCP), som dekker hvert trinn i produksjonsprosessen.

 

Utskrift på overflater uten matkontakt

I samsvar med EUs rammeverk (EC) nr. 1935/2004, er Epson SurePress- og ColorWorks-blekk ikke beregnet på direkte matkontakt, og må bare brukes på flater på emballasjen og andre materialer som ikke kommer direkte i kontakt med mat, slik at emballasjen blir en funksjonell sperre mellom blekket og maten.

  

Epson er medlem av EuPIA og overholder retningslinjene for å utskriftsblekk som brukes på matemballasje og -merking, i samsvar med GMP (EC). 2023/2006 under EUs forordningsrammeverk ((EC). 1935/2004).

 

Epsons blekk overholder den sveitsisks forskriften for materialer og produkter som kommer i kontakt med mat (SR 817.023.21), og ingrediensene i blekkene er registrert eller sendt inn til de sveitsiske positive listene A og B, som publiseres av det føderale næringstilsynet (FSVO), og er godkjent til bruk på matetiketter og -emballasje.

 

Fokus på å oppfylle alle krav

Investeringsnivået og aktsomheten Epson har vist i sitt arbeid for forskriftsmessig samsvar, er et mål på deres langsiktige engasjement overfor emballasje- og etikettproduksjon for nærings- og nytelsesmiddelbransjen. Eksisterende Epson SurePress-og ColorWorks-kunder kan levere klientprosjekter trygge på at skriverne de har installert i produksjonsanleggene sine, kan skrive ut i samsvar med forordningene om matkontakt.