Morgendagens lærere

Morgendagens opplæringsteknologi gir mange fordeler som gjør at læreren får en ny rolle i klasserommet

Morgendagens lærere

Hvem var favorittlæreren din?

Jeg vil tro de fleste av oss husker navnene på i alle fall noen av lærerne vi likte best (og noen av dem vi ikke likte). Inspirerende, autoritære, sympatiske, strenge, morsomme – lærere er like forskjellige som alle andre.

Likevel har mange grunnleggende ting ved lærer-elev-forholdet holdt seg rimelig uforandret fra generasjon til generasjon.

Men nå er en endring på vei, og de nyeste fremskrittene innen utdanning kommer ikke til å skyldes sosiale holdninger, men disruptiv teknologi og nye behov på fremtidens arbeidsplass.

De mer dynamiske og teknologisk avanserte arbeidsplassene vi får 2025, kommer til å kreve en arbeidsstokk som er samarbeidsorientert, fleksibel og innstilt på å lære seg nye ferdigheter og roller. Metalæring (eller egenlæring) vil være en uunnværlig kompetanse.

Altså er utdanningens fokus og lærerens rolle i endring.

En "veileder ved din side", ikke en "vismann på podiet"

I den nyeste forskningen fra Epson om teknologiens påvirkning på viktige sektorer, ble 17 fremstående ledere bedt om å beskrive utdanningsnormene for 2025. Disse hypotesene ble deretter testet blant ledere og ansatte innenfor viktige sektorer.

Russel Stannard, utdanningsteknolog og grunnlegger av www.teachertrainingvideos.com svarte at "nye undervisningsferdigheter kommer til å bli gjeldende, siden læreren vil fungere mer som en "veileder ved din side" enn en "vismann på podiet"."

70 prosent av den europeiske arbeidsstokken vi spurte, var enige i denne spådommen, som altså sier at læreren vil fungere mer som en veileder i elevenes læringsprosess. 64 prosent var enige i at bruken av informasjons- og analyseferdigheter derfor blir fokus i morgendagens utdanningssystem.

Denne endringen støttes av en rekke nye teknologier, som interaktive projektorer, 3D-skrivere, utvidet virkelighet og coboter (samarbeidsroboter), som legger til rette for en større blanding av tilkoblet og frakoblet undervisning. Som et eksempel vil utvidet virkelighet gjøre enkelte vitenskapelige demonstrasjoner mer praktiske og trygge og mindre tidkrevende.

Ifølge David White, sjef for digital læring ved University of the Arts i London, er "undervisningen i bruken av teknologi blitt gammeldags. Fremtidens undervisning vil fokusere på å gi elevene praktiske ferdigheter og lære dem å bruke ulike plattformer om hverandre."

Fordelene med en "veileder ved din side"

Når lærerne slutter å fungere som rene kunnskapsformidlere, kan de gå inn i den parallelle rollen som livsveiledere. Den europeiske undersøkelsen vår viser at 72 prosent forventer en undervisning som blir stadig mer personlig og tilpasset hver enkelt elev.

Man regner også med at utdanningen er blitt mer dynamisk og effektiv innen 2025. 71 prosent av de spurte var enige i at blandet læring, altså bruk av både tilkoblede og frakoblede læringsressurser, kommer til å bidra til dette.

Hjelpe lærere med å prioritere nytt

Lærerne står helt i frontlinjen for de kommende endringene på arbeidsplassen.

For å utvikle ferdighetene som trengs på morgendagens arbeidsplass, må dagens lærere være tilpasningsdyktige og ta i bruk nye ferdigheter og tilnærminger det kommende tiåret. Dette kommer ikke til å skje uten utfordringer.

Undersøkelsen vår viser at 63 prosent av europeere er positive til innføring av teknologi, men 61 prosent tror også at dagens lærere ikke har utstyret som trengs for å lære elevene å bruke teknologien som kommer til å prege utdanningen det neste tiåret.

Undersøkelsen vår avdekket også en rekke andre trusler mot fremtidens utdanningskvalitet. Den største andelen av de spurte sa seg enig i at finansiering (47 prosent), lærerutdanning (40 prosent) og gammel teknologi (34 prosent) kan være begrensende faktorer som gjør det vanskelig for skoler og lærere å prioritere nytt.

Fremtidens favorittlærer

Det undersøkelsen vår med all tydelighet viser, er hvor viktig det er at lærere, beslutningstakere, teknologiselskaper og skoler arbeider sammen for å gjøre overgangen fra dagens utdanningsnormer til 2025-normene så problemfri som mulig.

Det ser også ut til at morgendagens favorittlærere vil være dem som vet å praktisere metalæring, blandet læring og personlig tilpassede læringsmål.

Oppmuntrende nok svarte 60 prosent av lærerne i undersøkelsen at de er villige til å ta den opplæringen som trengs for å fylle morgendagens lærerrolle.

Vil du vite mer?

Den fullstendige rapporten gir deg utfyllende informasjon, og du kan laste den ned her: