Morgendagens viktigste lærdom: motivasjon

For å lykkes med å navigere i et samarbeidende klasserom, må studentene være selvgående i 2025

Morgendagens viktigste lærdom: motivasjon

Dagens arbeidsplass utvikler seg svært raskt, og vi står overfor en konstant utfordring om å tilpasse oss for å holde tritt. Men i en tid med rask teknologisk utvikling, hvordan gjør vi morgendagens arbeidere klare for fremtiden de skal møte?

Teknologi spiller en stadig mer fremtredende rolle i hvordan vi arbeider, men teknologien har også et stort potensial når det gjelder hvordan vi lærer, og i fremtidens klasserom vil personlig motivasjon og myke ferdigheter være avgjørende for å lykkes, samtidig som det er et hovedmål for utdanningssystemet.

Fremtidens samarbeidende klasserom

Ny forskning fra Epson om virkningen av nøkkelteknologi i utdanningssektoren samlet synspunktene til 17 ledende tenkere på området og testet deres hypoteser på mer enn 7000 bedriftsledere og ansatte.

'Summen av deres perspektiv er at klasserommet i 2025 vil dra nytte av å bruke ny teknologi, som interaktive projektorer, utvidet virkelighet og 3D-skrivere. Vår undersøkelse viser for eksempel at 53 prosent av deltakerne mener at AR kommer til å bli mye brukt for praktisk eksperimentering i fremtiden, noe som gir bedre sikkerhet og lavere kostnader, i tillegg til at behovet for egne områder for eksperimentering blir mindre.

Dette skiftet forventes å endre forholdet mellom lærere og studenter; lærere tar på seg rollen som utdannings- eller livsveiledere mens studentene blir mer ansvarlige for egen læring.

62 prosent av europeerne i denne undersøkelsen mener at dette systemet, støttet av teknologi for samarbeidslæring, vil skape likere vilkår for elevene fordi det blir mulig for hver enkelt elev å lære på sin egen måte.

Undervisningsstrukturen forventes også å endre seg som følge av teknologi, 67 prosent av deltakerne i undersøkelsen mener klasserommene vil forandre seg til å bli verksteder for samarbeid.

Motivert for metalæring

Elever vil spille en stadig mer proaktiv rolle når det gjelder å oppnå egne læringsresultater. Ifølge 57 prosent av deltakerne, kommer metalæring, der elevene i mye større grad har ansvaret for egne læringsprosesser, til å bli den nye normen. Til støtte for dette mener 55 prosent av deltakerne at det vil ha en positiv virkning på utdanningssektoren som helhet.

Den positive nyheten er at bare 33 prosent av deltakerne tror at elevenes motivasjon vil være en trussel mot utdanningskvaliteten de neste 10 årene.

Realiteten er at om denne kulturendringen skal finne sted, må utdanningsorganer gjennomføre en del endringer. Det er helt nødvendig at det legges vekt på å lære opp elever til å bli "selvgående" og ansvarlige for egne læringsprosesser, for eksempel ved å sørge for at opplæring i myke ferdigheter er en integrert del av læringsprosessen.

Opplæring av morgendagens arbeidere innebærer å vektlegge viktigheten av motivasjon i dag, og levere hensiktsmessige utdanningsverktøy slik at de blir i stand til å tilpasse seg en verden i stadig endring.

Vil du vite mer?

Den fullstendige rapporten gir deg utfyllende informasjon, og du kan laste den ned her: