Produksjon 2025: flere jobber, mer kreativitet, mer vekst

Europas arbeidsstyrke spår positive virkninger av den fjerde industrielle revolusjonen

Produksjon 2025: flere jobber, mer kreativitet, mer vekst

Vi lever i en verden av innovasjoner. Dette er en verden av avansert produksjon, der 3D-skrivere, utvidet virkelighet, kunstig intelligens og avansert robotikk sannsynligvis blir sentrale egenskaper ved fremtidens fabrikker.

Som alltid når store endringer er i vente, har det blitt rapportert om en urolig holdning i offentligheten. I våre undersøkelser mener for eksempel 57 prosent av Europas arbeidsstyrke at teknologi drastisk vil endre deres bransje det neste tiåret.

Til tross for dette tallet viser likevel andre resultater en mye mer positiv holdning til antatte fordeler med den fjerde industrielle revolusjonen enn mange kanskje forventer. Så hva tror den europeiske arbeidsstyrken vil skje med produksjonssektoren i fremtiden?

For å finne ut dette snakket Epson med 17 tankeledere for å få et grundig inntrykk av sannsynlige teknologiske virkninger på produksjonssektoren, og testet deres spådommer på mer enn 7000 europeiske bedriftsledere og ansatte.

Produksjonssektoren blir lokal

Med økningen av 3D-utskrift følger en økt evne til å produsere lokalt og svare på etterspørselen etter mer tilpasning. Eksperter i undersøkelsen, sammen med 74 prosent av europeiske toppledere, mener at raske globale endringer i produksjonen vil medføre et oppsving i lokale økonomier og jobber.

De spår at smartere, tilkoblede lokale fabrikker ikke bare vil bidra til å redusere energiintensiteten for produktslevetiden, de vil også produsere produkter som raskt når markedet og som er ultratilpassede. I tillegg mener 65 prosent av arbeidsstyrken at kvaliteten på varene vil øke som en følge av dette.

Fremtidens arbeidere tilpasser seg

Som i tidligere produksjonsrevolusjoner, er det de 52 millioner 1europeiske arbeiderne ansatt i industrien som står overfor den største usikkerheten. Det er ingen tvil om at måten arbeidsstyrken fungerer på, vil gjennomgå betydelige endringer, likevel tror de fleste at de fortsatt vil være viktige i produksjonssektoren. 60 prosent av arbeidsstyrken tror for eksempel at roboter ikke vil kunne erstatte menneskers evne til fleksibilitet, kreativitet og reaksjon, noe som antyder at mennesker fremdeles har en viktig rolle å spille.

Ifølge professor Alain Bernard kommer arbeidere i økende grad til å lære roboter å lære og coboter (roboter laget for å samarbeide med mennesker) vil oppstå for å hjelpe til med mer utfordrende oppgaver. 70 prosent av deltakerne i undersøkelsen var enige i at roboter vil ta seg av mer komplekse oppgaver som mennesker vil bruke lenger tid på å håndtere.

Faktisk er 69 prosent av arbeidsstyrken enig i at roboter vil bli en essensiell del av produksjonsinfrastrukturen. Den største utfordringen, ifølge 55 prosent av deltakerne, vil være å forsøke å oppfylle kravene i et miljø der de lovgivningsmessige rammene stadig endrer seg, når roboter integreres i produksjonen og infrastrukturen.

Teknologi utvider produksjonen

Robotikk er ikke den eneste banebrytende teknologien. Utvidet virkelighet (Augmentet Reality – AR) vil også spille en viktig rolle, ifølge ekspertene professor Bernard og Professor Darwin Caldwell.  AR vil gi innsikt i sanntidsdata, som informerer og instruerer arbeidere i komplekse produksjonsprosesser.

Selv om eksperter tror at denne teknologien vil sørge for at ansatte arbeider smartere og mer effektivt, er arbeiderene fortsatt usikre. Bare 56 prosent synes AR er attraktivt for deres sektor. Produktutvikling er et særlig løfterikt område; 43 prosent av deltakerne tror at ARs største innvirkning vil komme derfra.

Effektivitetsgevinster

Innovasjon endrer produksjonssektorens fremtid, men opinionen fortsetter å være positiv. 83 prosent av deltakerne mener at teknologi vil forbedre den organisatoriske effektiviteten. Det betyr en fremtid for produksjonssektoren som er mer effektiv, produktiv, nøyaktig, analytisk og kreativ.

Produksjonssektoren gjennomgår en revolusjon. Foran så radikale endringer er det forståelig at enkelte fremdeles er forsiktige. Når man går fremtiden i møte, er det kanskje best å lære fra fortiden. Tidligere industrielle revolusjoner har gitt oss monumentale endringer. Det de faktisk leverte, var en fordelaktig revolusjon i produksjonen, enorm global vekst og økt levestandard. Det er utvilsomt rom for å være positiv til det.

Vil du vite mer?

Den fullstendige rapporten gir deg utfyllende informasjon, og du kan laste den ned her: