Produksjon av etiketter på forespørsel kan redusere CO2-utslippene med 6,7 millioner tonn i året

Produksjon av etiketter på forespørsel kan redusere CO2-utslippene med 6,7 millioner tonn i året

Produksjon av etiketter på forespørsel kan redusere CO2-utslippene med 6,7 millioner tonn i året

Ny undersøkelse fra de uavhengige konsulentene Smithers viser hvordan bruk av blekkskrivere for produksjon av etiketter ved behov kan spare europeiske bedrifter betydelig energi, redusere massivt material- og blekkavfall og gjøre etikettmerking langt mer effektive og bærekraftige.

Hvis europeiske bedrifter byttet til etikettproduksjon på forespørsel, kan energibesparelser på 28,7 millioner kWh [1] oppnås hvert år, tilsvarende belysning for 95 960 hjem og lik en reduksjon på 6,7 millioner tonn CO 2 [2].  Etikettproduksjon på forespørsel kan også eliminere 180 millioner kvadratmeter med etikettavfall, tilsvarende dekning av 25 264 fotballbaner, og vil redusere blekkavfallet med anslagsvis 619 tonn, tilsvarende vekt på 41 todekkerbusser.

Smithers foretok undersøkelsen for å sammenligne og evaluere bærekraften til ulike utskriftsprosesser og hvordan de kan benyttes av bedrifter for å bidra til å oppnå deres bærekraftsmål. De analyserte bedrifter ved hjelp av en rekke kommersielle, termiske overførings- og interne blekkutskriftsprosesser, og beregnet bærekraftspåvirkningen fra etikettlager til bruk i fem hovedkategorier: energi, avfall, forbruksvarer, lagring og transport og plastikkfilm.

De konkluderte med at bruk av blekkskrivere for å skrive ut etiketter internt kan ha store kommersielle og driftsmessige fordeler, men også påviselige miljøfordeler, inkludert betydelig reduksjon i energi, avfall og rekvisita, som kan hjelpe selskaper med å oppfylle følgende FN-mål for bærekraftig utvikling:

  • SDG 7 Rimelig og ren energi

      Blekkskrivere er en langt mindre energikrevende prosess og kan bruke bare 1 % av energien for det samme utskriftsområdet.

  • SDG 8 Anstendig arbeid og økonomisk vekst

      Blekkutskrift kan gi kostnadseffektivitet og marginforbedringer for etikettbrukere.

  • SDG 9 Industriell innovasjon og infrastruktur

      Nyskapende blekkskriverteknologi kan redusere avfall fra etikettmaterialer og foreldelse av lagerbeholdning.

  • SDG12 Ansvarlig forbruk og produksjon

      Det er betydelig reduksjon i avfallsmaterialer (f.eks. bånd) ved bruk av blekkutskrift kontra termisk overføringsutskrift.

Ciaran Little, VP, informasjonsavdelingen fra Smithers kommenterte: «Skrivermarkedet for etiketter gjennomgår betydelige endringer etter hvert som bedrifter tar i bruk nye digitale teknologier og responderer på økende etterspørsel etter personlig tilpasning og rettidig levering. Resultatet er at markedet for digital etikettutskrift vokser raskt på bekostning av analoge utskriftsprosesser. Merker blir stadig mer oppmerksomme på fordelene ved en intern løsning for etikettutskrift for å forbedre hastighet, fleksibilitet og kvalitet, samtidig som sløsing, foreldelse og forsinkelser reduseres.

«Blekkutskrifter på forespørsel med fargeetikett er nå ofte det mest bærekraftige og driftseffektive valget. Det eliminerer de tradisjonelle problemene med termisk overtrykk uten forsinkelser, avbrudd, sløsing eller ulemper. Det blir slutt på forhåndsutskrevne etikettbeholdninger, driftsavbrudd, ordrer som går tapt eller forsinkede leveranser. Det forbedrer også visuell identifikasjon, effektivitet og fleksibilitet.»

Frank Maeder, Epsons leder for produktmarkedsføring, kommenterte: «Etiketter er en forretningskritisk faktor for merker i en rekke sektorer. Å velge riktig etikettutskriftsprosess kan gi betydelige kommersielle fordeler med hensyn til hastighet til markedet, fleksibilitet og kvalitet, som på en positiv måte kan forbedre kundeopplevelsen og øke salget. Nå går flere og flere merkevarer over til intern blekkutskrift av fargeetiketter på forespørsel, siden dette kan gi et betydelig bidrag til å oppnå et selskaps bærekraftmål samt forbedre forretningsdriften.

«Å velge blekketikettutskrift på forespørsel kan redusere det totale energiforbruket betydelig, redusere avfallet og foreldelse og redusere forbruket av forbruksartikler, særlig bånd fra termisk overføring, men også blekk. Optimalisering av forsyningskjeder og fremtidige innovasjoner i plastfilm samt den økende bruken av resirkulering av blekkpatroner, kan ytterligere forbedre bærekraftsfordelene ved å bytte til intern blekkskriver.»

 

Energi-intensiv

Rapporten viser hvordan kommersielle utskriftsprosesser er energiintensive med en tradisjonell flexo etikettskriver som bruker ca. 39 kWh pr. 1000 kvadratmeter med etiketter skrevet ut. Hvis etiketten har variable data skrevet ut ved hjelp av termisk overføring, er det kombinerte energiforbruket 41 kWh pr. 1000 kvadratmeter. Blekkskrivere er en langt mindre energikrevende prosess og kan bruke bare 1 % av energien på de samme kvadratmeterne. Hvis det totale adresserbare markedet for på forespørsel-etiketter ble byttet, kan dette spare 28,7 millioner kWh i året, nok energi til over 9 millioner kilometer i en elbil eller belysning for 95 960 hjem i ett år.

 

Reduksjon i avfall

Smithers anslår at opptil 11 % av etikettmaterialene kastes fra etikettbeholdningen til den endelige påføringen. Dette kan være et resultat av oppstart og klargjøring, eller bare et resultat av utskriftsfeil. Begge disse kan elimineres ved å bytte til fargeblekkskriver på forespørsel. Smithers beregner at hvis markedet byttet til blekkskriver, kan materialbesparelser per år utgjøre 180 millioner kvadratmeter, noe som tilsvarer 25 264 fotballbaner.

En av de viktigste utfordringene for bærekraft i termisk overføringsutskrift er båndbruk. For hver kvadratmeter med etikettutskrift brukes også en betydelig mengde bånd uavhengig av blekkdekningen. Dette kan bare brukes én gang og kan ikke resirkuleres enkelt. Hvis den termiske overføringsprosessen brukes til å generere to eller flere farger, må to flere bånd brukes for ytterligere tilføring til mengden bånd som brukes.

Deponering av båndet anses ikke ofte som en del av merkevarenes samlede bærekraftsavtrykk. Men hvis all gjeldende termisk overføringsutskrift for etiketter skulle bli overført til blekkskrivere, kan besparelsene være betydelige. Hvis bedrifter byttet til blekkskriverutskrifter på forespørsel, ville på 109 millioner kvadratmeter med bånd (15 333 fotballbaner) og 619 tonn blekk (41 busser) kunne oppnås.

 

Den fullstendige rapporten kan lastes ned her [sett inn lenke]

 

SLUTT

 

[1] Alle numre som er inkludert i utgivelsen, er levert av Smithers, se rapporten «Sustainability in Label Printing», datert mai 2021.

[2] Beregnet ved bruk av standard konvertering på 0,233 kg CO2e per kWh elektrisitet.