Størrelsen er viktig: Hvorfor utdanningssektoren må ta lerretstørrelse på alvor

En revolusjon innen projektorer og lerretstørrelse

Størrelsen er viktig: Hvorfor utdanningssektoren må ta lerretstørrelse på alvor

På grunn av måten informasjon blir oppfattet på av dagens studenter, har visuell kommunikasjonsteknologi, eksempelvis projektorer og flatskjermer, revolusjonert måten undervisningen foregår på skoler og universiteter. Ifølge Verdens helseorganisasjon blir 80 % av utdanningsmaterialet husket når det benyttes visuelle læremidler, og 90 % blir lagret gjennom interaktive leksjoner. Dette sammenlignet med en hukommelse på kun 25 % ved tradisjonell undervisning via verbal enveiskommunikasjon. Ettersom den tradisjonelle måten å undervise på reduseres, og digitaliseringen øker, dvs. mer tid tilbrakt på skjerm innendørs, så har også elevens synsproblemer økt tilsvarende. Det har faktisk vært en fordobling av myopi-tilfeller (nærsynthet) blant halvparten av Europas unge voksne i løpet av 50 år.

Likevel, til tross for den etablerte forbindelsen mellom disse to fenomenene, mangler skolene i dag en viktig ingrediens når det kommer til riktig skjermbruk.

Det finnes to alternativer når det gjelder skjermundervisning på skoler: flatskjermer og projektorer. Selv om et økende antall skoler begynner å implementere flatskjermer på grunn av markedets oppfatning at disse er mer fordelaktige, så viser faktisk forskning at 58 % av elevene ikke kan lese det som står på en 70-tommers flatskjerm. Derfor bør det bli et langt større fokus på projektorer blant beslutningstakere for utdanning. Faktum er at projektorer er et langt mer ansvarlig og fleksibelt valg. Selv om det globale markedet for interaktive projektorer forventes å vokse til en CAGR på rundt 27 % fra 2016-2020, er det fortsatt ingen europeisk lovgivning på plass. I stedet baserer utdanningssektoren seg på allment aksepterte retningslinjer for hvordan denne teknologien skal brukes i klasserommet, for å sikre at den passer til formålet.

Projektorer i dag er utrolig avanserte, Ikke bare har de superhøy kvalitet og fargestyrke, men inneholder også tilkoblingsmuligheter som muliggjør BYOD-tilkobling, interaktiv avlesning og berøringsteknologi samt større forvrengningsfri projeksjon. I tillegg er de mer bærbare og tar opp langt mindre plass når de ikke er i bruk, med lerret som kan gjemmes bort. Til tross for disse fordelene er det imidlertid fortsatt potensielle risikoer – ved bruke av begge teknologier – hvis der ikke er laget riktig tilpassede standarder som sier noe om romstørrelse og antall personer i et klasserom sett opp mot lerretstørrelsen som skal brukes. Det er avgjørende for de teknologiske beslutningstakere å implementere en godt gjennomtenkt strategi når de analyserer krav til klasserom ved anskaffelse av teknologi som passer for formålet.

Som markedsleder innen projektorer de siste 13 årene, og ved å ha jobbet tett med en rekke skoler og opplæringsinstitusjoner, vet Epson hvordan bildeskarpheten av projisert informasjon og bilder fra helt fremme til helt bak i klasserommet påvirker læringsutbytte. Som en del av vår CSR-innsats, presser Epson stadig grensene for å sikre at våre produkter virkelig oppfyller alle brukerbehov. Vi ser behovet for tydelige anbefalinger, og samarbeider med partnere for å sikre at riktig lerretstørrelse er tilpasset innholdet. Dette for å sikre at den ikke er for liten, er av høy kvalitet og er veldig synlig. Videre at den tar hensyn til visningsavstand fra lerretet, slik at den gir alle samme mulighet til både å engasjere seg og dele informasjon. Dagens læringsmetoder innebærer ikke lenger bare at én person presenterer foran en gruppe studenter. I stedet presenterer studentene selv for andre studenter samt bruker skjermer for å arbeide sammen på tvers av hele gruppen. Derfor krever klasserom en planleggingsprosess for å lettere gjennomføre passende integrering av teknologi.

Til tross for at der ikke er noen overordnet lovgivning på plass, finnes det flere veiledningspraksiser som bør følges for å sørge for minimal innvirkning på både læringskapasitet og elevenes syn.

I henhold til retningslinjer fastsatt av Universitetet i Sør-Wales, som en finner i rapporten med tittelen Retningslinjer ved bruk av lyd og bilder i undervisningsrom, bør nedre del av lerretet ikke være lavere enn 1,2 meter fra gulvet. Minste avstand mellom første rad og lerret, bør være to ganger lerrethøyden. Minste lerretbredde bør være den samme som avstanden mellom nærmeste seer og lerretet. Maksimal horisontal og vertikal synsvinkel anses å være henholdsvis 45 grader og 30 grader.

Tar man dette et skritt videre, finnes det også retningslinjer rundt de ulike typer informasjon som vises i en klasseromsetting. Den allment aksepterte 4-6-8-regelen er basert på anbefalinger fra forskningsorganer og reguleringsorganer som sier at den deltakeren som sitter lengst fra lerretet anbefales å sitte 4-6-8 ganger den vertikale høyden på lerretet, avhengig av oppgaven som utføres. "Passiv visning" (eksempelvis videovisning) kan være den undervisningsformen hvor en kan sitte lengst unna, etterfulgt av "detaljert visning" (eksempelvis generell avlesning av presentasjoner) og "inspeksjonsvisning" (som kan være liten tekst og regnearkinnhold), hvorved den deltakeren lengst borte ikke kan være lengre enn fire ganger den vertikale høyden på lerretet.

Ifølge Smart Cube-rapporten spiller mange faktorer inn når man ser på lerretstørrelsen, inkludert takhøyde, lengde og bredde på rommet, antall personer i rommet og tilgjengelig budsjett. Dette påvirker selvfølgelig kjøpsvalget mellom flatskjerm og projektorlerret. Og selv om det ikke finnes noen universelt anerkjente standarder for lerretstørrelse, kun retningslinjer, kan det ikke bestrides: Dess større lerretet er, desto større andel av informasjonen blir husket og forstått av klasseromsdeltagerne. Derfor bør utdanningssektoren – for å muliggjøre maksimalt læringspotensial og minimal helsepåvirkning – mye oftere velge projektorer fremfor flatskjerm. 

Det er ingen tvil. Når det kommer til prosjektor-lerret, så har størrelse noe å si.

Hvis du ønsker mer informasjon, går du til: www.epson.no/utdanning

1  Verden helseorganisasjonen (WHO)

2 Nature.com 2015

3Teknisk dokument fra Epson

4 TechNavio, 2016

5Smart Cube, Epson digitale skjermer: Skjermstørrelse i forhold til avstand,12. august 2016