Til tross for stor etterspørsel anser mindre enn en fjerdedel av bedrifter bærekraft og sosiale problemer som en av sine topp tre prioriteter for 2020 – men forventninger etter covid er oppmuntrende

En ny bærekraftindeksrapport fra Epson

Til tross for stor etterspørsel anser mindre enn en fjerdedel av bedrifter bærekraft og sosiale problemer som en av sine topp tre prioriteter for 2020 – men forventninger etter covid er oppmuntrende

• Epsons nye indeksrapport ser på bærekraftsforventninger under og etter covid og hvordan dette har påvirket virksomheten

• Rapporten viser skiftende prioriteringer, delte interessenter og ulike generasjons- og regiondrivere

En ny indekseringsrapport lansert av Epson gjennomgår skiftende prioriteringer og forventninger rundt bærekraft og sosiale hensyn, nå og etter covid. Rapporten har som mål å identifisere ikke bare forretningsvirksomhetens handlinger, men også mulighetene og truslene som følger av kundenes og medarbeidernes forventninger. Demografiske og regionale avvik gjennomgås også.

Rapporten inkluderer funn fra forskning drevet i sommermånedene i covid-pandemien, og ber over 4000 respondenter basert i Europa og Midtøsten om deres handlinger og holdninger til bærekraft [1]. Dette ble etterfulgt av en rekke debatthendelser som ble avholdt i det siste kvartalet i 2020 for å granske disse forskningsfunnene. 

 

[1] Forskning utført på vegne av Epson av B2B International, juni 2020

 

«For Epson har bærekraft lenge vært en grunnstein i forretningsfunksjonen, både i design og produksjon av produktene vi lager samt i vår egen atferd og forretningsdrift. Vi tror ikke vi er alene i å jobbe for en mer bærekraftig tilnærming til forretninger, men pandemien har endret mange prioriteringer», sier Darren Phelps, VP i Epson Europe. 

«Vi ønsket å lære og tilpasse oss partnerne og forbrukerne våre for å etablere hvor teknologien kan tilpasse seg og hjelpe med å støtte planer for en mer bærekraftig, økonomisk levedyktig fremtid. Denne rapporten deler innsikten vi har samlet, både når det gjelder nåværende og planlagt handling, og forventningene til interessenter som kan påvirke forretningssuksessen.»

Viktige punkter:

  • Under covid-krisen var det mindre enn en fjerdedel av europeiske og Midtøstens virksomheter som anså bærekraft og samfunnsspørsmål som en del av sine tre viktigste prioriteringer
  • Dette var i strid med den generelle befolkningen, som anså miljømessige og sosiale spørsmål som viktige med 71 % (både som kunder og ansatte)
  • Og 83 % hevdet at den miljømessige og sosiale effekten til produktene og tjenestene de kjøper personlig var viktige
  • Ansatte både på kontoret og hjemmefra sa at miljøfaktorer må spille en nøkkelrolle i produktene som tilbys for deres bruk (70 % påstår at hjemmekontorteknologi må ha lang levetid, være energieffektiv eller redusere avfall)
  • Mens 81 % av ansatte avslørte at det er viktig for dem at arbeidsgiveren deres støtter sosiale og miljømessige problemer
  • IT-beslutningstakere leder når det gjelder positiv miljøplanlegging for fremtiden. Dette vil uten tvil støtte bedriftene som vil prioritere disse problemene etter covid og som prøver å tilpasse seg forventningene til kunder og interessenter
  • Forskjeller mellom generasjoner og regioner er tydelige, men de fleste er enige om at det finnes forretningsfordeler med bærekraftig og samfunnsmessig handel

 

Ytterligere detaljer:

Bærekraftighetsposisjon – nå og etter covid

Forståelig nok fikk nye presselementer fra covid-pandemien bedriftene til å prioritere på nytt. Skuffende nok ble bærekrafts- og sosiale problemer tilsynelatende satt til side, og 76 % bekreftet at de ikke anså dette som en av sine tre viktigste forretningsprioriteter. Mer positivt forventes det fornyet fokus når krisen er over, og 65 % hevder at disse problemene vil bli viktigere i kjølvannet av covid.

 

Bærekraft og kostnadseffektivitet kan gå hånd i hånd når det gjelder kontorteknologi. Men disse løsningene blir ofte oversett med makrotrender som vindturbiner og solcellepaneler, noe som fører til at mange får inntrykket av at bærekraft kan være utilgjengelig og kostbart.

 

IT-beslutningstakere er de sannsynlige forkjemperne for bærekraft

IT-beslutningstakere leder når det gjelder positiv fremtidig planlegging, og 79 % forventer at fokuset på miljømessige og sosiale problemer vil øke etter covid.  Dette kan forklares av at de har bedre innsikt og kunnskap om de enkle teknologiløsningene de har til rådighet, og at de er bedre posisjonert til både å implementere disse og spore virkningen av dem.

 

«Vi vet allerede at blekkskriverteknologi har store miljøfordeler sammenlignet med laserskrivere, og vi har kjempet for et bytte i mange år», sier Darren Phelps. «For å si det enkelt: Hvis alle laserskrivere i Europa ble byttet ut med Epsons varmefrie blekkskrivere for bedrifter, kunne vi spare nok energi årlig til å redusere CO2-utslippene med 410 millioner kilo og kutte energikostnadene med opptil 152 millioner euro hvert år» [1]

 

[1] Basert på Epsons beregninger. Metodikk verifisert av TÜV Rheinland basert på «typisk strømforbruk», definert under og/eller stipulert i henhold til Energy Star-testprosedyren og presentert i kWh per år. Modeller identifisert ved bruk av IDC HCP-sporer for 2. kvartal 2019 (data for 1. kvartal 2015 til 4. kvartal 2018), og 2018-installert base i EU22-virksomheter rapportert av IDC («Installed Base by Vertical, 2019Q2»). Sammenligningsberegninger finner du her: https://www.epson.eu/neop-footnotes

 

Mulighet for bærekraft

Det finnes også mindre konkrete fordeler for virksomheter som er forpliktet til miljømessig og sosial innsats, og 82 % av beslutningstakere og 78 % av ikke-beslutningstakere mener at denne innsatsen kan ha en betydelig innvirkning på forretningsresultatene. 

  • 44 % tror på merkevareoppfatning
  • 40 % på ansattes lojalitet
  • 38 % på arbeidsstyrkens produktivitet

Videre forventer 86 % av de som fokuserer på miljømessig og sosial innsats, at virksomhetens fortjeneste øker i løpet av de neste fem årene.

Som forbrukere eller kunder hevder 83 % av respondentene at miljø- og sosialinformasjon for produktene og tjenestene de personlig kjøper er viktig. Dette er også viktig for 81 % av ansatte, som ønsker å se at dette støttes av arbeidsgiveren sin. En kritisk faktor når det gjelder fremtidig arbeidsstyrkeplanlegging.

Ansatte ønsker bedre hensyn gitt til utstyr (hjemme og på kontoret) uansett alder

Når det gjelder produktene som leveres, ønsker de ansatte også å se hvilken innsats som gjøres for bærekraft, og 70 % hevder at det er viktig at produktene enten er laget for å vare, er energieffektive og/eller reduserer avfall.

Og selv om generasjonsforskjeller er tydelige – med over 76 % av de under 22 og 71 % av de i alderen 23–37 som forventer at sosiale og miljømessige problemer blir stadig viktigere etter covid, mot 55 % i alderen 54 og over – er det den eldre demografien som driver etterspørselen etter energieffektivitet, levetid og avfallsreduksjon i produktene.

 

Finn ut mer og få tilgang til indeksrapporten her: xxxx

 

Slutt

Merknader til redaktøren

Se mer av det Epson gjør for å støtte bærekraft: https://www.epson.eu/greenreport