Verdens første tørre papirproduksjonssystem for kontoret kommer til Europa

PaperLab revolusjonerer resirkuleringen på kontoret ved å gjøre papiravfall om til anvendelig skriverpapir ved hjelp av en tørr prosess

Verdens første tørre papirproduksjonssystem for kontoret kommer til Europa

Epson, en global leder innen teknologi og innovasjon, vil vise PaperLab – verdens første 1tørre, kompakte papirproduksjonssystem i Europa for første gang i år. PaperLab er i stand til å produsere nytt papir fra avfallspapir som har blitt destruert på en sikker måte 2ved hjelp av en tørr prosess 3og den kan produsere tusenvis av resirkulerte papirark om dagen.

PaperLab er perfekt for organisasjoner som har behov for sikker destruering av konfidensiell informasjon, samt et ønske om å resirkulere papir på en miljøvennlig, miljøeffektiv og bærekraftig måte. PaperLab vil bli vist frem for første gang i Europa på CeBIT (Hannover, 20.–24. mars) som en del av en større utstilling med Epsons siste nyskapende, kompakte og presise arbeidsplassteknologier.

Epsons globale leder, Minoru Usui, vil delta CeBIT for å presentere PaperLab sammen med Epsons nyeste sortiment av teknologi laget for arbeidsplassen. Usui vil også gi en hovedtale om fremtiden for teknologi på arbeidsplassen og vil forklare hvordan Epsons teknologi og fremtidsvisjon vil forbedre arbeidsplassen og forbedre kvaliteten på menneskers liv.

Minoru Usui kommenterte, "Jeg er svært stolt over å kunne presentere PaperLab, verdens første papirproduksjonssystem for kontorer som bruker en tørr prosess. PaperLab er i stand til å produsere nytt papir fra avfallspapir som har blitt destruert på en sikker måte og kan produsere tusenvis av resirkulerte papirark om dagen.

"PaperLab ble lansert i Japan på slutten av fjoråret og vi planlegger å begynne å selge PaperLab i Europa innen høsten 2018. Målet vårt er å skape et nytt utskriftsøkosystem på kontoret der kundene kan bruke raske blekkskrivere med papir som har blitt resirkulert av PaperLab. PaperLab er perfekt for organisasjoner som har behov for å destruere konfidensiell informasjon på en sikker måte og som ønsker å resirkulere papir på en bærekraftig måte.

"Min visjon er en verden der du kan skrive ut og deretter resirkulere papiret du vil.  En dag håper jeg at vi kan utvikle PaperLabs i alle størrelser og se dem i bruk i fabrikker, på kontorer og selv i private hjem."

Organisasjoner vil kunne bruke PaperLab til å produsere papir i forskjellige størrelser, tykkelser og typer, fra skriverpapir til visittkortpapir og farget papir.

Som en del av forpliktelsen mot bærekraftighet har Epson utarbeidet Miljøvisjon 2050, der de har som mål med 90 % reduksjon i CO2-utslipp i løpet av livssyklusen til alle produkter og tjenester innen 2050.

PaperLab-funksjoner

1. Tørrfiberteknologi

Defibrering

En defibreringsenhet utviklet av Epson bryter brukt papir ned til lange, tynne fibre uten å bruke vann. Alle spor av informasjon blir ødelagt fullstendig og sikkert på et øyeblikk.

Binding

Fibrene fra det brukte papiret bindes sammen med et bindemiddel. Dette materialet er tilgjengelig i en rekke forskjellige farger slik at PaperLab-brukerne kan produsere papir i en rekke farger, eller øke hvitheten på papiret.

Forming

Det brukes press på de sammenbundne fibrene for å skape nye papirark. PaperLab-brukerne kan produsere ark i A4- og A3-format i ulike tykkelser ved å angi innstillinger for papirtetthet, tykkelse og form.

2. Forbedret sikkerhet 

PaperLab forbedrer informasjonssikkerheten ved å ødelegge konfidensielle dokumenter fullstendig. I stedet for at avfallspapir transporteres ut av kontoret av en underleverandør, blir det redusert til fine fibre på stedet. I motsetning til papir som er kjørt gjennom en makuleringsmaskin, finnes det ingen synlig informasjon på fibrene. PaperLab er derfor en perfekt løsning for offentlige kontorer og andre institusjoner som håndterer store mengder konfidensielle dokumenter. Den beskytter personopplysninger samtidig som den gir institusjoner, innbyggere og kunder sinnsro.

3. Rask produksjon av ulike typer papir

PaperLab produserer det første nye arket omtrent tre minutter etter at brukeren har fylt den opp med avfallspapir og trykt på Start-knappen. Den kan produsere omtrent 720 vanlige A4-ark per time. Ved å oppsirkulere brukt papir til papir som har høyere verdi, for eksempel kopipapir, kartong for visittkort eller farget papir for flygeblad, kan firmaer og lokale myndigheter produsere den typen papir de ønsker, når de behøver den.

4. Lavere påvirkning på miljøet

PaperLab lager papir i en papirproduksjonsprosess som ikke bruker vann. Vanligvis tar det omtrent en om 2,5 desiliter vann til å lage ett enkelt A4-ark. Siden vann er en verdifull global ressurs, følte Epson at det var behov for en tørr prosess.

Merk: Små mengder vann brukes for å opprettholde et visst nivå av luftfuktighet inne i systemet.

*1 PaperLab er det første papirproduksjonssystemet for kontoret som bruker en tørr prosess, ifølge Seiko Epsons globale undersøkelser per november 2016.
*2 Systemet kan bruke vanlig papir i A3- og A4-format som råvarer.
*3 Små mengder vann brukes for å opprettholde et visst nivå av luftfuktighet inne i systemet.