EPSON ENGASJERER ELEVENE I BIRKENES KOMMUNE

Birkenes kommune satser stort på skole og digital undervisning.

EPSON ENGASJERER ELEVENE I BIRKENES KOMMUNE

Til sammen 52 projektorer fra Epson projiserer store bilder med full interaktivitet fra kort avstand og er fundamentet i den digitale undervisningen

Birkenes kommune i Aust-Agder er ansett som en kulturkommune med mange tilbud for kommunens nærmere 5000 innbyggere, spesielt barn og unge. Her er det to barneskoler, en kombinert barne/ungdomsskole og en ungdomsskole, i tillegg til grunnskoleopplæring for fremmedspråklige (Birkenes Voksenopplæring). For å løfte skolesatsingen ytterligere, har kommunen påbegynt en totalrenovering og utvidelse av skolene.

IKT og digital undervisning star sentralt i Birkenes kommunes skolesatsing mot de nærmere 900 elevene. Kommunen var tidlig ute med å ta i bruk digital lærings-teknologi, blant annet som følge av at kommunen har deltatt i det nasjonale kompetanseprogrammet Lærende nettverk med mål om å styrke god bruk av IKT i skolen.

De siste årene har skolene i Birkenes kommune benyttet ulike digitalløsninger, men i forbindelse med opprustningen av skolene og en offensiv IT-strategi ble det bestemt å standardisere de digitale læringsverktøyene fra barnehage til videregående opplæring.
 

En fremtidsløsning

Interaktive projektorer ble valgt som standardløsning, blant annet fordi disse er et rimeligere alternativ sammenlignet med andre løsninger og fordi man ikke blir bundet til en bestemt programvare for under-visning. Alle lærere står dermed fritt til å benytte undervisningsløsninger som den enkelte måtte foretrekke. 

“Klasserom er utfordrende å skjerme for lys, og lysstyrke var derfor sentralt.”
Steinar Nørstebø
IT-sjef i Birkenes kommune

Projektorer har mange fordeler. Det er en fremtidsrettet og fleksibel løsning fordi vi står fritt til å velge programvare. Og selv om tekno-logien er avansert, er den brukervennlig og gir mye for pengene, sier Nina Lindland Tveit som er leder av IT-forum i skolen.

Kommunen gikk derfor til anskaffelse av ulike projektorer fra forskjellige produsenter for å teste ut disse og gjøre seg erfaringer. Sentrale kriterier var at projektorene måtte ha interaktiv funksjonalitet, kort projiseringsavstand for å forhindre skjemmende lys og skygger, i tillegg til å være lyssterke.

Klasserom er utfordrende å skjerme for lys, og lysstyrke var derfor sentralt. Epson har et solid merkenavn innen blant annet projektorer og printere og tilfreds-stilte våre behov best, sier IT-sjef Steinar Nørstebø i Birkenes kommune.

Kommunen så også andre fordeler med å velge projektorer som fundamentet i undervisningen, eksempelvis enkel installasjon, i tillegg til at eksisterende white boards kunne benyttes som
projek-sjonsoverflate.

Kort avstand – stort bilde

Etter grundig testing falt valget til slutt på Epson EB-485Wi. Kommunen gikk til anskaffelse av 52 eksemplarer for installasjon i alle ordinære klasserom.

Epson EB-485Wi har ekstra kort projiseringsavstand og kan eksempelvis projisere et 80-tommers bilde med full interaktivitet fra en avstand på kun 47 cm. Den korte projiseringsavstanden forhindrer skjemmende skygger og lys. De to medfølgende digitale pennene innebærer at en lærer og en elev eller to elever kan arbeide samtidig.

Projektoren er rask og enkel i bruk slik at man sparer verdifull undervisningstid. Den har ingen oppvarmingstid, innebygd høyttaler og bildet kalibreres automatisk. Man kan helt enkelt slå den på, plugge inn og starte undervisningen.

Lærerne trenger ikke engang slå på PC’en ettersom Epson EB-485Wi har et innbygd, interaktivt verktøy for å legge inn kommentarer eller tegninger. EB-485Wi er svært lyssterk og projiserer flotte bilder selv om klasserommet har mye lys fra vinduer og lamper.

For noen lærere virket nok overgangen fra tidligere løsninger til interaktive projektorer som litt uvant. Erfaringene og tilbakemeldingene etter noen måneders bruk er imidlertid gode, avslutter Nina Lindland Tveit.

Epson er en ledende aktør inter-nasjonalt innen bildebehandling, og har en produktportefølje som spenner fra skrivere og 3LCD-projektorer for hjemmebrukere og kontorer til sensorer og andre mikroenheter. I projektor segmentet er Epson markedsleder* i Norge både i hjemmekino- og forretningsmarkedet.

* Ifølge analyseselskapet DMRs rapport for første halvår 2012