Lyssterke projektorer animerer funnet som satte norgeshistorien i nytt lys

Der Olav Haraldsson ble til Olav den hellige

Lyssterke projektorer animerer funnet som satte norgeshistorien i nytt lys

Epson projiserer spektakulære animasjoner om Klemenskirken

I 2016 fant arkeologer spor etter en kirke i Trondheim som satte norgeshistorien i nytt lys. Nå er det et besøkssenter der laserprojektorer fra Epson projiserer spektakulære animasjoner om kirken der Olav Haraldsson ble til Olav den hellige.

I 2016 skulle et næringsbygg oppføres i en bakgård i Søndre gate 9-11 i Trondheim. Gradvis avdekker arkeologer steinfragmenter og gjenstander som blir tolket som spor etter en kirke.

Dateringene forteller at kirken må være reist rundt år 1015, og at det må være Olav Haraldssons Klemenskirke. Her ble Olav Haraldsson til ”Olav den Hellige” da helgenkongens skrin høytidelig ble plassert på alteret i 1031, ett år og et par dager etter slaget på Stiklestad. Olav den hellige har en særstilling i norsk historie og ble "Norges evige konge" - rex perpetuus Norwegiaea på latin.

Riksantikvaren betegnet funnet som en arkeologisk sensasjon. Vikingtidsbygningene som ble gravd frem under Klemenskirken gir ny kunnskap om dannelsen av Trondheim. De viser at byen er eldre enn 997, som har vært regnet som året da Olav Tryggvason grunnla Trondheim.

I mai 2019 ble Klemenskirkeutstillingen offisielt åpnet av Kronprins Haakon. Det er skapt et utstillingsrom rundt kirkeruinene der man blant annet kan se grunnmurene og alteret der Olav Haraldssons kiste ble plassert. Visuell kunstner Pekka Stokke har vært prosjektansvarlig for lys-, lyd- og bildedesign og rådgiver for Riksantikvaren om visuelle virkemidler og teknikk.

- I praksis måtte vi konvertere en steinhaug til et moderne besøkssenter som på en spennende og engasjerende måte forteller historien som er viktig for forståelsen av Trondheims og Norges historie, forteller Pekka Stokka.

En stor utfordring var selve ruinene, som er sensitive for ytre påvirkninger, og de knøttsmå rommene med begrenset plass til teknisk utstyr. Det ble derfor besluttet å projisere rett på veggene og gulvene. I tillegg måtte det tekniske utstyret være kompakt. Valget falt på laserprojektorer fra Epson.

- Epson kom veldig bra ut når det gjaldt lysstyrke og bildekvalitet, i tillegg til fleksibiliteten i programvaren for mapping og edgeblending, sier Stokke.

Resultatet har blitt et opplevelsessenter som engasjerer besøkende gjennom spektakulære animasjoner og projeksjonsmappinger, synkronisert med lyd og lys. En ultrawidescreening med tre Epson EB-L1505UH skjult i takhimlingen projiserer kropper og skjeletter på betonggulvet og på de originale steinene der arkeologene fant dem. Disse projektorene får også alteret til å leve med lys og animasjoner når fortellerstemme og video forteller om byens historie knyttet til Klemenskirken.

Et kartbord med projiserte tegninger viser en animasjon av Trondheims utvikling som by fra Klemenskirken ble bygd og frem til i dag. Til dette benyttes Epson EB-L1505UH.

På vestveggen presenterer to Epson EB-L1755U et edge blendet bilde av animerte tegninger og malerier av kunstneren Runi Langum, rett på vegg. På motsatt vegg kan besøkende se en animasjon av Olavsantemensalet fra år 1300, som viser hva som skjedde på Stiklestad. Også her benyttes Epson EB-L1755U.

- Det har vært en stor utfordring å koordinere det estetiske og visuelle i en såpass sensitiv kontekst, men vi har fått til å skape et opplevelsessenter som forener publikum og norgeshistorien på en engasjerende og innovativ måte, avslutter Pekka Stokke.

- Vi er veldig stolte av aktører som Klemenskirken velger vår laserteknologi og ser at bildekvalitet har betydning for å tiltrekke og skape engasjerende opplevelser for besøkende. Laserprojektorer trenger heller ikke hyppige lampeskift, noe som er spesielt praktisk når projektoren henger høyt oppe i et tak, sier Stian Georg Andresen i Epson Norge.