Skarp ammunisjon og skarpe bilder

Epson EB-Z8350WNL skyter skarpe bilder

Skarp ammunisjon og skarpe bilder

Uman Group har utviklet en unik teknologi innen scenariobasert trening på krisesituasjoner der deltakerne kan bruke skarp ammunisjon. Epson bidrar med skarpe bilder.

Uman Group ble etablert av tidligere ansatte i politiet og forsvaret som alle har lang erfaring fra nasjonale og internasjonale operasjoner. Bakgrunnen var at tidligere simulatorsystemer ikke ga mulighet for bruk av verbal kommunikasjon og skarp ammunisjon samtidig. Dermed ble ikke deltakerne påført det stressnivået en reell situasjon medfører.

Virkelighetsnært

Uman Group har vært gjennom en lang reise med teknologiutvikling i samarbeid med politiet og forsvaret. I dag er selskapet blant Europas ledende og besitter en teknologi ved bruk av «live fire – live interaction» som er unik på verdensbasis. Ved å kombinere innovativ teknologi med opplæringskompetanse har Uman Group utviklet et system der kursdeltakere fra politi og forsvaret kan benytte personlige våpen og avfyre skarp ammunisjon i et live scenario med instruktører i en figurantrolle (skuespillere). Systemet er spesielt egnet til såkalt "situational awareness training" og "skyting pågår-situasjoner". Scenarioene kan være alt fra verbal konfliktløsning til å bruke våpenmakt som siste utvei. Det finnes p.t. ikke tilsvarende systemer på verdensmarkedet som gir denne unike treningsmuligheten.

Teknologien kalles ROE Training System (RTS) og består i korte trekk av et studentområde og et instruktørområde. Studentområdet kan være på en innendørs skytebane eller utendørs skytebane ved bruk av telt/containerløsninger hvor containeren er panseret og godkjent for skyting med skarp ammunisjon. Rett utenfor, ved instruktørområdet, spiller instruktører realistiske scenarioer som overføres i sanntid til studentene. Scenarioet fremvises på et stort lerret enten i skytehuset, telt eller containeren. Situasjonsbildet blir projisert via en Epson EB-Z8350WNL. Scenario-instruktørene får fremvist et sanntidsbilde av studenten via en 66-tommers TV-skjerm, hvilket medfører at de kan respondere på studentenes handlinger. Begge parter kan altså se, høre og kommunisere med hverandre i sanntid. Studentområdet ledes av en hovedinstruktør, som i samråd med studentene evaluerer utførte scenario.  

En sentral del i systemet er treffregistreringsteknologien, kalt Hit Verification System (HVS). HVS gir en nøyaktig angivelse av treffpunkt ved avfyring av våpen for både studenten og scenario-instruktørene (figurantene) i sanntid. Dersom studenten velger å avfyre våpenet, vil treffpunkt, i form av røde sirkler, projiseres i sanntid på lerretet. Dette bildes ‘flippes’ over til figurantskjermen for en kort tidsperiode, hvilket medfører at figuranten kan se hvor eller om han er truffet eller ikke. Hovedfordelen med HVS er at det ikke vil herske tvil om studentene avfyrer varselskudd eller rettet skudd. Ved rettet skudd vil figurantene få umiddelbar visuell tilbakemelding om hvor man er truffet, og følgelig gir dette instruktørene en større mulighet for å gi reell læring hos studentene. I situasjoner hvor studenten velger å avfyre skudd, eksempelvis mot kne eller skulder, vil han/hun få umiddelbar nøyaktig verifikasjon av hvor skuddet treffer. Figuranten vil kunne spille videre på dette, enten det er bom, treff i kne/skulder eller sentralt på kroppen. Instruktørene har således mulighet til å spille troverdig, noe som ytterligere forsterker den realistiske opplevelsen og læringseffekten for studentene.

- Dette er så virkelighetsnært som det kan bli, og en stresstest for å bli mest mulig forberedt på å løse reelle, skarpe situasjoner. Målet er alltid å prøve å løse situasjonen verbalt og med minst mulig bruk av makt. Treningen øker bevisstgjøringen av egne handlinger i en skarp trusselsituasjon, forteller Henning Tollefsen, en av grunnleggerne av Uman Group.
 
Bruk av  panseret container gir også mulighet til å benytte systemet på militære baser/camper om bord på LOG-fartøyer og hvor man ikke er avhengig av godkjente skytebaner. Men da er det snakk om kun korte skyteavstander. På godkjente skytebaner kan systemet settes opp ved bruk av teltløsning og hvor skiveramme med lerret og treffregistreringssystem settes opp foran skivevollen.

- Projektoren spiller en nøkkelrolle

Ifølge Tollefsen spiller projektoren en nøkkelrolle i teknologien fordi bildet er avgjørende for at scenarioene skal oppleves som reelle. Epson har samarbeidet med Uman Group i flere år og har bistått med produkter og rådgivning.

- Vi er avhengig av projektorer med høy lysstyrke og som tåler røff behandling. Epson har vært en god støttespiller i en årrekke og har produkter som understøtter teknologien vår, sier Tollefsen.

For tiden bruker selskapet Epson EB-Z8350WNL, en av Epsons mest lyssterke og avanserte projektorer. 8500 lumen gir en ekstrem lysstyrke, og 3LCD-teknologien sørger for at lysstyrken er like høy for hvitt og farget lys, samt kvalitetsbilder med levende, naturlige farger og dype svarttoner - selv i dagslys.

Skarpe bilder for skarpskyting

ROE Training System kan også settes opp i en skarpskyttermodul, eksempelvis for trening på gisselsituasjoner. Da benyttes også en pansret container, men projektoren er plassert utendørs og projiserer bildet på et lerret plassert innvendig og foran containerens innvendige kulefanger. Skarpskyttere kan observere scenarioet fra opptil 200 meters avstand, evaluere trusselen og avgjøre om det bør skytes eller ikke.

- I skarpskyttermodul er projektoren utsatt for dagslys. Det stiller store krav lysstyrke og bildeskarphet for at man fra langt hold skal kunne se scenarioet gjennom kikkertsiktet skarpt og tydelig, forklarer Tollefsen.

ROE Training System har blitt et etterspurt treningssystem blant politi og forsvar, både i inn- og utland, og Uman Group har særlig fokus mot det amerikanske politiet. Selskapet ser også på andre markedsmuligheter, eksempelvis at skarpskyttermodulen kan brukes til jegerprøver og skytteopplæring.