SureLab Pro-S Paper Glossy BP 6x65 2 rolls

SureLab Pro-S Paper Glossy BP 6x65 2 rolls

SKU: C13S450062BP

SureLab Pro-S Paper Glossy BP 6x65 2 rolls

1 Råd for oppbevaring og håndtering av papir: Oppbevar papir under anbefalte forhold, både før og etter at pakken er åpnet, og unngå at papiret utsettes for direkte sollys. Vi anbefaler at du oppbevarer papir i oppbevaringsboksen som fås som tilleggsutstyr. Hvis du ikke bruker oppbevaringsboksen, bør du legge papiret tilbake i originalemballasjen og oppbevare det i en separat eske. Bruk det medfølgende papirrullbeltet for å hindre at papiret rulles ut. Etter at du har åpnet en papirpakke, bør du ta ut ubrukt papir fra kjerneenheten, rulle det sammen og oppbevare det forsvarlig. Papirkvaliteten kan reduseres hvis papiret blir liggende for lenge i skriveren. La medier akklimatiseres til romforholdene i ca. 24 timer før du bruker dem, dette for å sikre lik utskriftskvalitet fra hele rullen. Støv i utskriftssystemet kan på sikt føre til problemer med skriveren. Tørk derfor av sidene på medierullen med en myk klut før du legger rullen i maskinen. Følgende forhold kan ha negativ innvirkning på stabiliteten til den endelige utskriften: Mykningsmidler i arkiveringslommer og lignende kan gjøre at det optiske glansmiddelet gulner. Utskrifter bør ikke oppbevares ved siden av møbler som avgir kjemikalier, for eksempel formaldehyd. På grunn av ozonutslipp bør ikke utskrifter oppbevares i nærheten av kopimaskiner. Luftstrømmen i mapper kan ha negativ innvirkning på utskriftene. Bruk derfor et omslagsark.