Personvernerklæring

Personopplysninger i registrene til Epsons Print365-tjeneste

Denne erklæringen gir informasjon om personopplysninger som lagres og behandles i Epsons Print365-tjeneste og tilknyttede systemer:

  • Grunnleggende kontaktinformasjon som navn, e-postadresse og telefonnummer som du har oppgitt da du registrerte deg i det aktuelle området for Print365 på Epson-nettstedet.
  • Informasjon som Epson-ansatte har lagt til vedrørende kommunikasjon med deg og om din interesse i Epson-produkter.

«Epson» («behandlingsansvarlig» av informasjon) er:
Epson Europe B.V. (Data Protection Administration)
Atlas ArenA, Azië building
Hoogoorddreef 5
1101BA Amsterdam
Nederland
E-post: EDPO@epson.eu

Formålet med å behandle personopplysningene dine
(«Behandling» innebærer alt Epson gjør med opplysningene om deg, inkludert innsamling, lagring, bruk og offentliggjøring).

Det eneste formålet med Epsons behandling av personopplysninger er for muliggjøre kontakt (av Epson og deres datterselskap) med deg for å utføre Print365-tjenesten.

Hvis du velger å gi informasjon utover det Epson krever at du gir, utgjør grunnlaget for behandling av denne informasjonen samtykket ditt som vist av at du avga informasjonen frivillig. Du har rett til å trekke tilbake ditt samtykke når som helst. Du kan gjøre dette ved å skrive til Epson på adressen vist ovenfor.

Hvis Epson i fremtiden skulle ønske å behandle dataene dine for et annet formål, må de først gi deg informasjon om det andre formålet.

Der du har samtykket, vil Epson også bruke personopplysningene dine til formål for elektronisk markedsføringskommunikasjon med deg (vanligvis via e-post) og kan inkludere:

  • utfylling av spørreundersøkelser og spørsmål om hva du synes om produktene og tjenestene våre.
  • varsle deg om produkter eller aktuelle tilbud som kan være av interesse.
  • varsle deg om kampanjer, slik som gratis gaver, konkurranser og premietrekninger.
  • markedsanalyse og kundeprofilering.
  • invitasjon til arrangement.

Det rettslige grunnlaget for dette er ditt uttrykkelige samtykke. Du kan trekke tilbake samtykket ditt for dette ekstra formålet (uavhengig av retten til å protestere på Epsons behandling av data for de generelle formålene beskrevet ovenfor) når som helst ved å skrive til Epson på adressen vist ovenfor.

Epson lagrer personopplysningene dine mens organisasjonen din oppføres i Epsons registre. Når dette ikke lenger er tilfelle, blir informasjonen din bare lagret som en arkivert oppføring.

Epson bruker autoriserte forhandlere for kontrakten med deg og for å utføre Print365-tjenesten. Noe eller alle personopplysningene dine kan offentliggjøres til dem, men de har bare tillatelse til å bruke de offentliggjorte dataene til formål som Epson beholder dataene dine for, og i tråd med Epsons forskrifter.

Under enkelte forhold kan en tredjepart behandle personopplysningene dine til eget formål. I så tilfelle vil en slik tredjepart opptre som behandlingsansvarlig og ikke lengre som Epsons databehandler.

Som en «registrert» har du lovfestede rettigheter til å be Epson om tilgang til og korrigering eller sletting av personopplysninger eller begrensning av behandling vedrørende deg selv eller komme med innsigelser mot behandling, samt rettigheter til dataportabilitet og rettigheten til å fremme en klage hos tilsynsmyndigheter.

Epsons europeiske personvernrådgiver kan kontaktes ved å skrive til «The EDPO, Epson Europe B.V. Atlas ArenA Azië building, Hoogoorddreef 5, 1101 BA Amsterdam, Nederland» eller per e-post på: EDPO@epson.eu

Hvis du eller organisasjonen din er basert, eller opererer, utenfor EU kommer Epson til å overføre noen av personopplysningene dine, utenfor EU, til Epsons konsernstab i det gjeldende området og til entreprenøren i området brukt av Epson for å tilby tjenester. Dette blir underlagt de lovfestede vernetiltakene.

Gitt i overholdelse med artikkel 13 og 14 i EUs personvernforordning