USLÅELIG KRAFT OG YTELSE

Se hvor mye du kan spare med Epson WorkForce Pro

1. Velg produkter

Velg et konkurrerende produkt fra nedtrekkslisten nedenfor, og vi vil foreslå den mest kostnadseffektive Epson WorkForce Pro-modellen for dine behov.

Du kan endre produkter og sammenligne spesifikasjoner og eierkostnader på resultatsiden.

Papirformat:

 • Function:

 • Konkurrenter:

  Konkurrentmodell:

  Epson-produkt:

  2. Hvor mange sider skriver du ut i måneden?

  • 100
  • 250
  • 500
  • 750
  • 1000
  • 1250
  • 1500
  • 1750
  • 2000

  3. Hvor stor prosentandel skriver du ut i farger?

  • 10%
  • 20%
  • 30%
  • 40%
  • 50%
  • 60%
  • 70%
  • 80%
  • 90%
  • 100%

  4. Hvor lenge bruker du en skriver gjennomsnittlig?

  • 1 år
  • 2 år
  • 3 år
  • 4 år
  • 5 år

  5. Hent resultatene

  LES FØLGENDE BETINGELSER OG VILKÅR FØR DU GÅR VIDERE

  Betingelser og vilkår relatert til Epsons kalkulator for eierkostnader ("Kalkulatoren")

  • Kalkulatoren gir en indikasjon på de samlede eierkostnadene basert på innkjøpskostnader for maskinvaren og kontinuerlige kostnader for blekk eller toner. Vær oppmerksom på at det kan være ytterligere variable kostnader som kan påvirke totalkostnaden, inkludert men ikke begrenset til service, strømforbruk og utskifting av deler.
  • Kalkulatoren relaterer bare til sammenligninger utført med Epson WorkForce Pro C5xx0/6000/C8xx0-serien og er ikke tiltenkt som et generelt produktsammenligningsverktøy for andre Epson-skrivere.
  • WorkForce Pro-serien er designet for bedriftsmarkedet og derfor er forbruk i samsvar med typisk bedriftsbruk. Kalkulatoren er ikke ment til benyttelse for forbrukere for hjemmebruk.
  • Kalkulatoren er ikke konstruert for å ta over for informasjon som gis av forhandleren eller de detaljerte spesifikasjonene som kommer med et produkt.
  • Kalkulatoren er kun utformet som en veiledning. Selv om Epson har gjort alle rimelige anstrengelser for å sørge for nøyaktigheten til data på dette nettstedet ved publisering, gis det ingen fremstillinger eller garantier når det gjelder nøyaktigheten til data eller om de er oppdatert. Potensielle kunder bør ikke basere seg på tallene som oppgis her, men gjøre nødvendige undersøkelser for å få bekreftet nøyaktigheten til viktige data som kan påvirker virksomheten.
  • Bruk av konkurrenters varemerkede bilder eller logoer på dette nettstedet er kun brukt der det er nødvendig for rettferdig sammenligning av produkter. Illustrasjoner av konkurrenters produkter er kun for illustrasjonsformål og er ikke tiltenkt å være nøyaktige representasjoner av nåværende modeller.
  • Priser for Epsons maskinvare og forbruksvarer er basert på nåværende anbefalte utsalgspriser på produkter og tar ikke med i betraktningen spesialtilbud, kampanjer eller bundle-tilbud som kan være tilgjengelige. MVA og forsendelseskostnader er ikke tatt med i prisberegningene.
  • En gjennomsnittlig utsalgspris for laserskrivere og forbruksvarer fra konkurrenter er hentet fra GAP Intelligence (som er en av de ledende uavhengige leverandørene av analyser av IT data og konkurranseinformasjon i IT-makskinvaresektoren), basert på data fra Storbritannia, Frankrike og Tyskland. MVA og forsendelseskostnader er ikke tatt med i prisberegningene. Alle priser er korrekte ved publiseringstidspunktet - Kan 2018. Priser kan endres på grunn av markedsforhold.
  • Utskriftskostnader er basert på bruk av standardinnstillinger på både WorkForce og laserskriverne. Dette er konsistent med innstillingene som brukes i ISO-sertifisering.
  • Alle kostnader er basert på forbruksvarer fra maskinvareprodusentene med høyest kapasitet.
  • Gjennomsnittlig sidekostnad for farger er basert på forbrukskostnadene delt på ISO-ytelse kunngjort i offentlig tilgjengelig informasjon.
  • Gjennomsnittlig sidekostnad for svart-hvitt er basert på forbrukskostnadene for svart delt på ISO-ytelse for svarte forbruksvarer kunngjort i offentlig tilgjengelig informasjon.
  • For at det skal bli en rettferdig sammenligning med nøyaktige data, hentes ytelsesdata fra forbruksvarene med høyest kapasitet ved publiseringstidspunktet som har blitt bestemt i henhold til ISO-standarder. Disse dataene er tilgjengelige offentlig.
  • Alle konkurrenters produksjonsspesifikasjoner og ytelsesdata har blitt samlet inn fra offentlig tilgjengelig informasjon, inkludert men ikke begrenset til produsentenes egne brosjyrer og nettsteder.
  • Kostnadsbesparelsene som oppgis representerer eierkostnadene for det oppgitte utskriftsvolumet spesifisert av kunden på kalkulatoren og er basert på følgende beregning:
   [Gjennomsnittlige sidekostnad farger x utskriftsvolum farger] pluss [gjennomsnittlig sidekostnad svart-hvitt x utskriftsvolum svart-hvitt] pluss kostnader for maskinvaren.
  • En kopi av våre generelle vilkår for bruk av dette nettstedet og policyen for akseptabel bruk finner du her: www.epson.no/Terms-of-use
  • Valutakursene for britiske pund og euro stilles inn i henhold til Bank of England og oppdateres én gang i måneden den første dagen i måneden.