Få en klar oversikt over hva som skrives ut, hvor og av hvem. På den måten får du kontroll over utskriftskostnadene.

Du har følgende fordeler:

Evne til å overvåke utskriftsprosesser i nettverket, fargestyring, utskriftsressursforvaltning, bedre nettverkstrafikk, fastlegging av utskriftsaktiviteter, automatiske senderapporter til avdelinger og ledere, styring etter tiden på døgnet, utskriftsstørrelse og antall sider.

Print Manager Plus

Print Manager Plus fra Software Shelf gir en sentralisert overvåking og kontroll av alle utskriftsaktivitetene i et Windows-nettverk eller i en arbeidsgruppe. Det overvåkes utskriftsjobber for alle operativsystemer. Denne informasjonen brukes til å administrere nettverksutskrifter, av brukere av fakturaer, kunder eller avdelinger og overvåking av skriverbruken. Programvareløsningen er verifisert via Windows-logoen. Du trenger ikke å bytte til Windows, og det er ikke behov for tilleggsmaskinvare. Flere addons og muligheter er blant annet en nettbasert utskriftsfrigivelsesstasjon, en skriverveiviser med arbeidsstasjonstilkobling, et spørreverktøy for sluttbrukere og en komplett programvarebasert godkjenningsmodul for arbeidsstasjonsbrukere og en utskriftsjobbgodkjennings- og faktureringsmodul for kunder. Gjennom de praktiske, mer enn 115 forhåndsopprettede rapportene kan Print Manager Plus ta hånd om hele utskriftsadministrasjonen og jobbsporingen. Mer informasjon finner du på  www.softwareshelf.co.uk.

Svart-/hvittskriverdrivere

Hvis du ønsker å begrense bruken av fargeutskrifter i nettverket, tilbyr Epson en eksklusiv svart-/hvittskriverdrivere som du kan installere på enhver PC-klient som du ønsker å begrense.

Du kan gå mer detaljert informasjon av din Epson-forhandler.

EpsonNet WebManager

Med denne programvaren identifiserer du straks en hvilken som helst skriver i nettverket. Dessuten har den også en rekke nyttige funksjoner:

EpsonNet WebManager er et nettbasert program som er utviklet for å administrere Epson-skrivere i et Windows-miljø (selv om det både kan brukes på Mac og PC). Programmet installeres på en server og kjører kontinuerlig. Nettverksadministratorer kan enkelt konfigurere og overvåke nettverksskrivere. Programmet ligner EpsonNet Config, men er dynamisk og aktivt i styringen av nettverksskrivere. Problemer oppdages og utbedres fra en ekstern plassering. Papirinnmating, gjenværende papir, toner, skrivermodus og -alternativer (dupleks, papirkassett, postboks etc.). Dette programmet er spesielt egnet til større brukergrupper.

Produktegenskaper og -fordeler:

Du kan laste ned programvaren på følgende adresse:
https://support.epson-europe.com/APSBusiness/Software/WebManager/NetWM_EN.exe