VISJON OG STRATEGI

Innledning

Vi har alle en rolle å spille for å bygge en bedre fremtid. For Epson betyr rollen som bærekraftig selskap å være oppmerksom på alle ledd i organisasjonen – fra den minste lyspære til den største fabrikken.

CSR-strategi

Epson fortsetter å bidra til større bevissthet om globale sosiale problemer. En del av målet vårt er å bygge tillit gjennom oppretting av nyskapende produkter og løsninger som bidrar til vekst i lokalsamfunnene. Vår løpende CSR-aktivitet bidrar til å skape en bedre verden og er kjernen i Epsons ledelsesfilosofi.

Styring

Epsons CSR Management Office rapporterer direkte til selskapets administrerende direktør. Den globale direktøren for CSR er medlem av Seiko Epsons styre og har det totale ansvaret og myndigheten for Epson-konsernets CSR-aktiviteter.

Viktige CSR-temaer

For å nå målene som er oppgitt i ledelsesfilosofien vår og bli et uunnværlig selskap, mener vi at det er viktig å identifisere utfordringer og håndtere dem gjennom positiv forretningsvirksomhet.

Engasjement

Som medlem av samfunnet har Epson en kompromissløs tilnærming til sosialt ansvarlig bedriftsadferd i områder som for eksempel samsvar, menneskerettigheter, miljømessig handling, mangfold på arbeidsplassen og administrasjon av forsyningskjeden. Vi tar disse og andre sosiale problemer alvorlig og arbeider mot løsninger. Vi ønsker å gjøre Epson til et uunnværlig selskap gjennom praksisen med etisk bedriftsadferd, og ved å spille en sentral rolle i realiseringen av en bedre verden gjennom produktene og tjenestene vi tilbyr.

Rapportering

Vi har forpliktet oss til åpenhet og har dokumentert CSR-aktivitetene våre siden 1999.

Priser

Epsons kontinuerlige forpliktelse til å bygge en bedre fremtid har blitt anerkjent over hele Europa.