BRUKERVILKÅR

BRUKERVILKÅR

Ved bruken av Epson nettsted erklærer du å være enig med følgende betingelser.

Bruk av nettstedet

Å se på og nedlaste innholdet på dette nettstedet er bare tillatt for privat og ikke-kommersell bruk. Likevel er det en forutsetning at det i hver kopi av alle opphavsmanns- og andre eiendomsrettigheter henvises til det opprinnelige innholdet.

Innholdet til Epson nettsted er opphavsrettslig beskyttet. Dette må hverken endres eller brukes i et annet nettsted. EPSON EUROPE B.V. (i det påfølgende kalt Epson) er et beskyttet varemerke eid av SEIKO EPSON CORPORATION (SEC).

Den foreliggende retten til bruk forsvinner umiddelbart etter brudd på disse betingelsene. I så fall skal alt nedlastet innhold tilintetgjøres umiddelbart.

Ansvar

Så lenge Epson produserer tilknytninger til andre nettsteder (lenker), skjer dette bare som forbindtlighet. Epson tar hverken på seg ansvar eller garanti for innholdet på fremmede nettsteder. Epson har på ingen måte innflytelse over form og innhold på de tillenkede sidene, og distanserer seg uttrykkelig fra dette.

Epson stiller til disposisjon innholdet til vårt nettsted, men utelukker enhver garanti. Epson tar ikke på seg noen garanti for at innholdet er riktig, fullstendig, aktuelt,egnet for bruksformålet eller at ikke tredjemann har eiendomsrett til det. Det tas forbehold for villfarelser, skrivefeil, endringer, etc.

Den eneste som har ansvaret for skade ved bruk av Epson nettsted har brukeren. Epson tar ikke på seg noe ansvar for skader. Denne ansvarsfraskrivelsen gjelder likevel ikke ved forsett og ved rettslig pålagt ansvar som ikke lar seg bortforhandle.

Endringer

Endringer i innholdet til dette nettstedet eller på de produktene, prisene eller leveringsmulighetene for produktene som nevnes der, kan Epson foreta til enhver tid uten forhåndsvarsel.

Det er ingern forpliktelse for oppdatering av innholdet til dette nettstedet. Annet: Innholdet til nettstedet administreres av Epson. Nettstedet reguleres utelukkende av Forbundsrepublikken Tysklands rett. Rettsinstans for alle rettstvister er Kaufleute Düsseldorf, Forbundsrepublikken Tyskland.

Skaffer noen utenfor Forbundsrepublikken Tyskland seg tilgang til innholdet i dette nettstedet, skjer denne tilgangen på egen risiko. Brukeren har selv ansvaret for at det overholder hans nasjonale rett.

De foreliggende betingelsene gjelder i den til enhver tid aktuelle versjonen. Skulle spesielle klausuler være tatt med på nettstedet, gjelder disse foran de foreliggende, generelle bindende bruksbetingelsene.