Visjon og strategi

VISJON OG STRATEGI

Innledning

Vi har alle en rolle å spille for å bygge en bedre fremtid. For Epson betyr rollen som bærekraftig selskap å være oppmerksom på alle ledd i organisasjonen – fra den minste lyspære til den største fabrikken.

CSR-strategi

Epson fortsetter å bidra til større bevissthet om globale sosiale problemer. En del av målet vårt er å bygge tillit gjennom oppretting av nyskapende produkter og løsninger som bidrar til vekst i lokalsamfunnene. Vår løpende CSR-aktivitet bidrar til å skape en bedre verden og er kjernen i Epsons ledelsesfilosofi.

Bærekraftige utviklingsmål

«Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development» ble vedtatt i 2015 på FNs toppmøte for bærekraftig utvikling, der mer enn 150 verdensledere deltok.

Denne agendaen er en handlingsplan for folk, planeten og velstand som omfatter en erklæring og et sett med 17 mål og 169 delmål for bærekraftig utvikling.

Som fastslått i ledelsesfilosofien ønsker Epson å bli et uunnværlig selskap, en ambisjon Epson anser for å være i samsvar med de bærekraftige utviklingsmålene til FN.

Styring

Epsons CSR Management Office rapporterer direkte til selskapets administrerende direktør. Den globale direktøren for CSR er medlem av Seiko Epsons styre og har det totale ansvaret og myndigheten for Epson-konsernets CSR-aktiviteter.

CSR-organisasjon

Målet til CSR Management Office er å markedsføre CSR-aktiviteter gjennom Epson-konsernet for å gjøre Epson til et uunnværlig selskap.

Viktige CSR-temaer

For å nå målene som er oppgitt i ledelsesfilosofien vår og bli et uunnværlig selskap, mener vi at det er viktig å identifisere utfordringer og håndtere dem gjennom positiv forretningsvirksomhet.

I 2017 valgte Epson CSR-temaer, og tok sosiale problemer som er definert av ISO 26000 og andre typer kilder med i betraktningen. Vi vurderte dem både fra vårt perspektiv og et sosialt perspektiv og prioriterte de viktigste temaene i "Viktige CSR-temaer (avgjørende betydning)"-matrisen. Lær mer om våre viktige CSR-temaer nedenfor.

HOVEDVIRKSOMHETSOSIALTMILJØMESSIGSTYRING
Lage nye produkter og tjenester med ledende teknologiProduktkvalitet og kommunikasjonEffektiv bruk av energi og ressurserSamsvar
Forretningsdrift i tråd med globale sosiale trenderHelse og sikkerhet for forbrukereKlimaendringer og global oppvarmingStyrke informasjonssikkerheten
Forbedret produktivitet ved hjelp av IKTFremming av mangfoldHjelpe miljøet gjennom produkter og tjenester
Produkters konkurranseevnePersonalutvikling, ansettelser og holde på ansatte
Strategisk markedsføringRespektere menneskerettigheter
Administrasjon av forsyningskjeden

Engasjement

Som medlem av samfunnet har Epson en kompromissløs tilnærming til sosialt ansvarlig bedriftsadferd i områder som for eksempel samsvar, menneskerettigheter, miljømessig handling, mangfold på arbeidsplassen og administrasjon av forsyningskjeden. Vi tar disse og andre sosiale problemer alvorlig og arbeider mot løsninger. Vi ønsker å gjøre Epson til et uunnværlig selskap gjennom praksisen med etisk bedriftsadferd, og ved å spille en sentral rolle i realiseringen av en bedre verden gjennom produktene og tjenestene vi tilbyr.

Rapportering

Vi har forpliktet oss til åpenhet og har dokumentert CSR-aktivitetene våre siden 1999.

Priser

Epsons kontinuerlige forpliktelse til å bygge en bedre fremtid har blitt anerkjent over hele Europa.

Finn ut mer om samfunnsansvar