Personvernerklæring

Personopplysninger om de som registrerer seg på Epsons hovednettsteder

Utgave 1.0

Denne erklæringen gir deg informasjon om personopplysningene dine som er lagret i Epsons markedsføringsdatabase og tilknyttede systemer.

Epson lagrer (og vil fortsette med dette)

 • Informasjon som du velger å gi til Epson gjennom nettstedene deres eller andre steder
 • Informasjon innhentet fra Epsons egne systemer om hvordan du bruker Epsons nettsteder og Epsons interaksjoner med deg. Dette inkluderer informasjon innhentet fra informasjonskapsler1 og andre lignende verktøy.

Du trenger ikke å ha registrert deg eller ha oppgitt personopplysninger for å bruke Epsons hovednettsteder. Du trenger kun å oppgi e-postadressen for å registrere deg hos Epson (samt bekrefte at du er over 16 år). Alle andre informasjonsfelt ved registrering er valgfrie.

«Epson» («Behandlingsansvarlig» av informasjon) er:
Epson Europe B.V. (Data Protection Administration)
Azie Building, Atlas Arena,
Hoogoorddreef 5,
1101BA Amsterdam Zuid,
The Netherlands.

Formålet ved å behandle personopplysningene dine
(«behandling» innebærer alt Epson gjør med informasjonen om deg, inkludert innsamling, lagring, bruk og offentliggjøring.)
Hovedformålet som Epson behandler personopplysningene dine for er for markedsføring av deres produkter, inkludert direkte markedsføringskommunikasjon med deg.

Dette inkluderer å:

 • identifisere deg når du kontakter oss
 • kontrollere innstillingene dine slik at du sparer tid når du søker på nettstedet vår
 • behandle forespørslene dine om å delta i markedsføringskampanjer
 • overvåke og lagre kommunikasjon gjort på telefon og skriftlig for kvalitetssikring og overholdelsesformål, samt for å behandle klagene og spørsmålene dine
 • forstå hvilke deler av Epsons nettsted, og hvilke produkter og tjenester som er mest interessante for deg

Det juridiske grunnlaget for de legitime interessene til Epson eller selskaper i Epson-gruppen til å utføre markedsføringsaktiviteter.

Hvis du velger å gi informasjon utover det Epson krever at du gir, utgjør grunnlaget for behandling av denne informasjonen samtykket ditt som vist av at du avga informasjonen frivillig. Du har rett til å trekke tilbake ditt samtykke når som helst. Du kan gjøre dette ved å skrive til Epson på adressen vist ovenfor, eller på Kontakt.

Som del av behandlingen, utfører Epson noe automatisk profilering og beslutningstaking basert på informasjonen det har lagret om deg for å kunne gjøre informasjonen som er presentert til deg mer relevant for interessene dine.

Hvis Epson i fremtiden skulle ønske å behandle dataene dine for et annet formål, må de først gi deg informasjon om det andre formålet.

Der du har samtykket, vil Epson også bruke personopplysningene dine til formål for elektronisk markedsføringskommunikasjon med deg (vanligvis via e-post) og kan inkludere:

 • utfylling av spørreundersøkelser og spørre deg om meningen din om våre produkter og tjenester
 • varsle deg om produkter eller tilbud som kan være av interesse for deg
 • varsle deg om kampanjer, slik som gratis gaver, konkurranser og premietrekninger.
 • markedsanalyse og kundeprofilering
 • invitasjon til arrangement

Det rettslige grunnlaget for dette er ditt uttrykkelige samtykke. Du kan trekke tilbake samtykket ditt for dette ekstra formålet (uavhengig av retten til å protestere mot Epsons behandling av data for de generelle formålene beskrevet ovenfor) når som helst ved å skrive til Epson på adressen vist ovenfor, eller Kontakt.

Epson lagrer personopplysningene dine i en periode på 2 år etter siste kontakt med deg. Etter den tid, kan noe informasjon forbli lagret, men i en anonymisert form eller som del av arkiverte registre.

Epson bruker tredjeparter til å utføre noen av behandlingsaktivitetene på deres vegne. Noe eller alle personopplysningene dine kan offentliggjøres til dem, men de har bare tillatelse til å bruke de offentliggjorte dataene til formål som Epson beholder dataene dine for, og i tråd med Epsons forskrifter.

Som en «registrert» har du lovfestede rettigheter til å be Epson om tilgang til og korrigering eller sletting av personopplysninger eller begrensning av behandling vedrørende deg selv eller komme med innsigelser mot behandling, samt rettigheter til dataportabilitet og rettigheten til å fremme en klage hos tilsynsmyndigheter.

Epsons europeiske personvernrådgiver kan kontaktes ved å skrive til «EDPO, Epson Europe B.V. Azie Building , Atlas Arena, Hoogoorddreef 5, 1101BA Amsterdam Zuid, Nederland eller via e-post på: EDPO@epson.eu

Hvis du befinner deg utenfor EU kommer Epson til å overføre noen av personopplysningene dine, utenfor EU, til Epsons konsernstab i det gjeldende området og til entreprenøren i det området brukt av Epson for å tilby tjenester. Dette blir underlagt de lovfestede vernetiltakene.

1 Informasjonskapsler er datafiler som plasseres på en enhet når den brukes til å besøke en nettside. Disse informasjonskapslene kan brukes til mange formål, inkludert sporing av brukerinnstillinger og besøkte nettsteder under bruk av Tjenesten. Du kan deaktivere informasjonskapsler i nettleserens innstillinger. Noen av funksjonene til Epsons nettsteder vil ikke fungere skikkelig eller kan gå tregt hvis du deaktiverer informasjonskapsler. I tillegg må du være klar over at hvis du blokkerer informasjonskapsler, blir noen annonseringsinnstillinger som er avhengig av informasjonskapsler ikke tatt hensyn til.

I tillegg brukes analyseverktøy som Google Incs Google Analytics til å samle inn og analysere brukerlogg, osv. Disse bruker førstepart-informasjonskapsler til å samle inn informasjon om tilgangen din. Se Google Incs personvernerklæring for personvernerklæringen for Google Analytics brukt av denne tjenesten: http://www.google.com/policies/privacy/

Denne erklæringen er bare om informasjon i Epsons markedsføringsdatabase. Hvis Epson behandler informasjon om deg i andre registre, blir du varslet særskilt om dette.

Gitt i overholdelse med artikkel 13 av EUs personvernforordning