Personvernpolitikk

Innledning
Vi respekterer personvernet til alle enkeltpersoner. Les vår personvernpolitikk nøye, slik at du forstår hvordan vi innhenter og bruker personopplysningene du gir oss. Personopplysninger er alle opplysninger som er knyttet til en enkeltperson som kan identifiseres. En persons navn, alder, e-postadresse, gate- eller postadresse, telefonnummer og IP-adresse er alt eksempler på personopplysninger.

Liste over avsnitt - Klikk på den aktuelle overskriften for å gå til det avsnittet

1. Hva dekker personvernpolitikken?
2. Hvem er ansvarlig for personopplysningene som innhentes?
3. Spesiell merknad – hvis du er under 16 år
4. Må jeg oppgi personopplysninger når jeg besøker Epsons nettsted?
5. Hvorfor krever Epson personopplysninger?
6. Gi deg tilleggsinformasjon
7. Fra hvilke kilder innhenter Epson personopplysninger?
8. Hvem deler Epson personopplysningene mine med?
9. Hvilke rettigheter har jeg når jeg gir fra meg personopplysninger?
10. Er Epson ansvarlig for koblinger til andre nettsteder?
11. Hvilke sikkerhetstiltak har Epson for å beskytte mine personopplysninger?
12. Hvor lenge vil Epson beholde mine personopplysninger?
13. Hvordan bruker Epson informasjonskapsler ved innhenting av personopplysninger?
14. Hvordan kan jeg kontakte Epson?
15. Vil Epson endre denne politikken?


1. Hva dekker personvernpolitikken?
Denne personvernpolitikken dekker vår bruk av dine personopplysninger.

2. Hvem er ansvarlig for personopplysningene som innhentes?
Epson Europe B.V., et selskap som er registrert i Nederland med registreringsnummeret 33215466 og kontoradressen Hoogoorddreef 5, Amsterdam Zuidoost, Nederland, administrerer personopplysningene på dette nettstedet.

3. Spesiell merknad – hvis du er under 16 år
Ikke send oss personopplysninger som navn, adresse eller e-postadresse, hvis du er under 16 år. Vær vennlig å få en forelder eller verge gjøre dette på dine vegne hvis du er under 16 år og ønsker å stille et spørsmål eller bruke dette nettstedet på en måte som krever at du oppgir personopplysninger.

4. Må jeg oppgi personopplysninger når jeg besøker Epsons nettsted?
Normalt får du tilgang til og kan bruke deler av nettstedet uten å fortelle hvem du er eller oppgi personopplysninger om deg selv. Det kan imidlertid være visse deler av nettstedet du ikke får tilgang til uten å oppgi personopplysninger. Du må for eksempel kanskje oppgi et minimum av nødvendige opplysninger for at vi skal kunne selge produkter og tjenester til deg eller svare på spørsmål eller forespørsler du har sendt.

5. Hvorfor krever Epson personopplysninger?    
Vi ønsker å innhente personopplysninger, slik at vi kan

 • oppfylle våre forpliktelser i henhold til salgs-, kjøps- og servicekontrakter vi inngår.
 • gi deg fordelene ved garanti- og ettersalgstjenester.
 • identifisere deg når du kontakter oss.
 • lagre innstillingene dine, slik at du sparer tid når du søker på nettstedet vårt.
 • vurdere å ansette deg hvis du registrerer interesse for det, eller behandle en eventuell jobbsøknad.
 • foreta nødvendige kredittvurderinger.

6. Gi deg tilleggsinformasjon
Fra tid til annen ønsker vi å bruke personopplysningene til andre formål enn dem som er angitt i avsnittet ovenfor. Vi tror at disse formålene vil være fordelaktige for deg. Vi forstår imidlertid at du kanskje ikke ønsker at vi skal bruke opplysningene på den måten. Vi vil ikke bruke opplysningene for formålene som er angitt nedenfor, hvis du indikerer at du ikke ønsker at personopplysningene dine skal brukes på denne måten når du oppgir dem.

 • Foreta undersøkelser og spørre om din mening om våre produkter og tjenester
 • Varsle deg om nye produkter eller spesialtilbud som kan være relevante for deg
 • Varsle deg om og behandle salgskampanjer med gaveartikler, konkurranser og premietrekninger
 • Utføre markedsanalyser og kundeprofilering
 • Overvåke og registrere telefon- og skriftlig kommunikasjon med deg med tanke på kvalitetssikring, overholdelse av regelverk og håndtering av klager og henvendelser

7. Fra hvilke kilder innhenter Epson personopplysninger?
Vi kan innhente personopplysninger om deg fra en rekke kilder, inkludert disse:

 • Når du registrerer deg på nettstedet, kjøper et produkt fra oss eller registrerer deg for en tjeneste, deltar i tilbudskampanjer eller undersøkelser, kontakter våre kontaktsentre eller registrerer deg på offentlige arrangementer som utstillinger eller messer
 • Når vi kjøper eller overtar nye virksomheter
 • Fra dokumenter som er tilgjengelig for allmennheten, som valgmanntall

8. Hvem deler Epson personopplysningene mine med?
I mange tilfeller vil vi ikke dele personopplysninger med tredjeparter som ikke inngår i Epson-konsernet, uten ditt samtykke med mindre

 • det er nødvendig for å oppfylle kontrakter du inngår med oss, eller for å tilby tjenester du har samtykket i, som ordreinnfrielse, betalingsbehandling og markedsføringsassistanse.
 • det kreves av en juridisk prosess eller for å oppfylle lovpålagte forpliktelser.
 • det kreves for å overholde gjeldende lover og bestemmelser.
 • vi slås sammen med eller blir kjøpt opp av en tredjepart.

Vi kan overdra personopplysninger til affilierte selskaper og mellom landene i Den europeiske union med tanke på konsolidering, oppbevaring eller for å forenkle behandlingen av kundeinformasjon.

9. Hvilke rettigheter har jeg når jeg gir fra meg personopplysninger?
Du har flere rettigheter med hensyn til personopplysningene du gir oss. Disse innbefatter at du

 • når som helst kan be oss vise, rette eller slette alle personopplysninger vi har om deg. Hvis du ønsker å gå gjennom eller endre personopplysningene dine, tar du kontakt med oss som angitt nedenfor eller bruker skjemaet for forespørsler om datatilgang på Epson-nettstedet.
 • kan samtykke i å motta henvendelser fra oss eller be oss om å fjerne ditt navn fra utsendingslisten. Hvis du mottar en markedsføringsmelding fra oss, vil den inneholde en automatisert metode for å avslå den aktuelle henvendelsen eller alle markedsføringsmeldinger vi sender. Følg veiledningen i e-postmeldingen du har mottatt.

10. Er Epson ansvarlig for koblinger til andre nettsteder?
Vårt nettsted kan inneholde koblinger til andre nettsteder. Vær oppmerksom på at vi ikke er ansvarlig for og ikke har kontroll med hvordan dine personopplysninger blir behandlet på disse nettstedene. Denne personvernpolitikken dekker ikke slike nettsteder og vi anbefaler at du leser personvernpolitikken til disse nettstedene.  

11. Hvilke sikkerhetstiltak har Epson for å beskytte mine personopplysninger?
Vi sørger for hensiktsmessige tekniske og organisasjonsmessige sikkerhetstiltak for å beskytte personopplysninger mot tap, uautorisert tilgang og misbruk. Disse tiltakene omfatter følgende:

 • Vi begrenser autorisert medarbeidertilgang til personopplysninger til dem som "har behov for å vite".
 • Vi krever at underleverandører og partnere følger vår personvernpolitikk og gjeldende lovverk for databeskyttelse og personvern.
 • Vi gir deg mulighet til å passordbeskytte kontodata. Vi anbefaler at du ikke bruker trivielle brukernavn og passord.
 • Vi lagrer opplysningene på en sikret server.
 • Vi behandler betalingstransaksjoner ved bruk av Datacash og http-kryptering med VeriSign-verifisering. Vi lagrer bare kjøpshistorikk og ikke transaksjonsdata.
 • Vi sørger for tilstrekkelig sikkerhet på våre fysiske kontorsteder.

12. Hvor lenge vil Epson beholde mine personopplysninger?
Vi beholder opplysningene inntil utløpet av en eventuell periode fastsatt av gjeldende lover eller til du sier opp abonnementet på vår tjeneste eller ber oss om å slette personopplysningene. Vanligvis vil vi ikke beholde personopplysninger lenger enn nødvendig for formålene som de ble innhentet for.

13. Hvordan bruker Epson informasjonskapsler ved innhenting av personopplysninger?
Informasjonskapsler (cookies) samler informasjon om operativsystemet, inkludert men ikke begrenset til nettlesertype, IP-adresse og hvilke deler av nettstedet som besøkes. Ved hjelp av informasjonskapslene kan Epson forbedre brukervennligheten til nettstedet og tilpasse nettstedet til ditt behov.

Du blokkerer informasjonskapsler ved å aktivere den innstillingen i nettleseren som gjør det mulig å nekte alle eller noen informasjonskapsler. Men hvis du bruker nettleserinnstillinger til å blokkere alle informasjonskapsler, vil du kanskje ikke få tilgang alle deler av nettstedet. Hvis du ikke har angitt i nettleserinnstillingene at informasjonskapsler skal nektes, vil systemet vårt lage informasjonskapsler så snart du besøker nettstedet.

14. Hvordan kan jeg kontakte Epson?
Vi hilser alle spørsmål, kommentarer og henvendelser angående denne personvernpolitikken og eventuelle personopplysninger vi har om deg, velkommen. Rett dine kommentarer og henvendelser direkte til privacy@epson.eu

15. Vil Epson endre denne politikken?
Vi forbeholder oss retten til å gjennomgå denne politikken fra tid til annen. Alle fremtidige endringer vil bli lagt ut på denne siden. Denne personvernpolitikken ble sist oppdatert i november 2011.