Epsons forpliktelse til tilgjengelighet

Epson er forpliktet til å gjøre innholdet på nettstedet vårt tilgjengelig og brukervennlig for alle. Hvis du har problemer med å vise eller navigere innholdet på dette nettstedet, eller hvis du identifiserer innhold, funksjoner eller funksjonalitet som du mener ikke er fullt tilgjengelig for personer med funksjonshemninger, kan du kontakte oss på customer.service@epson.no med «Webtilgjengelighet» i emnelinjen og inkludere en beskrivelse av den spesifikke funksjonen du mener ikke er fullt tilgjengelig eller et forslag om forbedring, eller ta kontakt med oss på det lokale Epson-kontoret ditt. Epson tar tilbakemeldingen din på alvor og vil vurdere den når vi evaluerer måter å imøtekomme alle kundene våre på.