SAMFUNN

Epsons formål er sentrert rundt å berike liv og bidra til å skape en bedre verden. Våre ansatte er grunnleggende for våre forretningsmål, og vi vurderer stadig måter å forbedre livene deres, livene til familiene deres og lokalsamfunnene vi er en del av.

Mangfold, likeverd og inkludering

I tillegg til bedriftsformålet vårt og ledelsesfilosofien, lever mangfold, likhet og inkludering i kjernen av bedriftskulturen vår.

Vi er forpliktet til å utvikle et miljø der alle ansatte er i stand til å få mest mulig ut av evnene sine, glede seg over arbeidet sitt og delta i diskusjoner som likeverdige, uavhengig av bakgrunn. Vi mener at grunnlaget for å skape en fri og åpen arbeidsplass er gjensidig respekt og en forpliktelse til mangfold, likhet og inkludering.

Menneskerettigheter

Vi mener alvor med å holde den globale virksomheten vår fri for alle former for diskriminering og urettferdig praksis. Dette gjenspeiles i vår deltakelse i FNs Global Compact siden 2004, og i Epson Groups retningslinjer for menneskerettigheter og arbeidsstandarder. Dette artikulerer Epsons sterke overbevisning på områder som respekt for menneskerettigheter, forebygging av alle former for trakassering og diskriminering, respekt for lokal kultur og skikker, forbud mot barne- og tvangsarbeid og opprettholdelse av positive arbeidsforhold.

Ansattes velvære

Våre ansatte er hjørnesteinen i vår suksess. Vi er forpliktet til å investere i deres fysiske, mentale, sosiale og økonomiske velvære og tilbyr en rekke programmer og ressurser for å redusere helse- og velværerisikoer.

Vi sysselsetter rundt 2000 personer på tvers av EMEA. Uten dem ville vi ikke vært der vi er i dag, og vi er forpliktet til å levere de beste arbeidsforholdene for alle.

Etter pandemien og tilbakemelding fra ansatte, introduserte vi fleksibelt arbeid for å muliggjøre hybrid hjemme- og kontorarbeid på lang sikt. Vi mener at redusert reising er gunstig for våre ansatte, lokalsamfunnet og miljøet.

New Horizons: Inspirere unge mennesker

Vi mener at utdanning er nøkkelen til å fremme bærekraftig utvikling, og gjennom vårt New Horizons-program søker vi å engasjere unge mennesker fra grunnskole til universit i viktige bærekraftemner. Målet vårt er å nå minst 10 000 studenter over hele Europa årlig.

Bidra til lokalsamfunn

Det er utrolig viktig for oss å kunne bidra til lokalsamfunnene vi bor og arbeider i. Våre ansatte er involvert i en rekke prosjekter hvert år som støtter miljøaktivitet i deres lokalsamfunn.

Epson er forpliktet til å berike utdanning gjennom teknologi, og vi støtter skoler på tvers av Afrika, noe som gir lærere og studenter ytterligere læringsressurser. Vi jobber også tett sammen med myndigheter, industri og partnere i lokalsamfunnene for å levere prosjekter som tilbyr utskriftsteknologi, bærekraftig energi, lokale kompetansesentre og undervisningsmateriell.

Oppdag mer om bærekraft hos Epson