Retur

Hvis du vil sende tilbake artikler til Epson Store, bes du gå fram som følger. Hjelp våre medarbeidere med å bearbeide din retursending raskt, og vennligst send den til oss ikke pr. post, men bare med UPS.

Nå kan du rekvirere et tilbakeleveringsbevis og et fraktbrev for UPS. Vi sender deg bilagene straks pr. post. Men du kan også laste ned leverings- og fraktbrevene her direkte som PDF-dokumenter og skrive dem ut selv.

Når du har bilagene, bes du legge tilbakeleveringsbeviset i pakken med artiklene som du vil returnere til oss. Lukk pakken og lim til slutt fraktbrevet til UPS oppå den.

Til slutt ber vi deg avtale et tidspunkt med UPS under www.ups.com for når pakken kan hentes hos deg. Epson Store dekker selvsagt returkostnadene.

Framstille tilbakesending