STYRING

Som en ansvarlig virksomhet understøttes våre handlinger av vår globale styringsstrategi og drives av vårt samfunnsansvar. Dette betyr å øke interessentengasjementet, levere ansvarlige forsyningskjeder, respektere menneskerettigheter og fremme mangfold, likhet og inkludering.

Styringen vår forbedres ytterligere ved å akselerere åpenheten i ledelsens beslutningstaking, forbedre risikostyring, sikre 100 % samsvar og styrke informasjonssikkerheten.

Våre prinsipper for bedriftsatferd

Etisk atferd og samsvar er Epsons grunnsteiner. Som en virksomhet følger vi et sett med ni prinsipper for bedriftsatferd som underbygger vår ledelsesfilosofi. Disse prinsippene signaliserer vår forpliktelse til etisk bedriftsadferd, og de fungerer som en tillitsbasert erklæring for alle ansatte å overholde.

Etikk og sikring mot svindel, korrupsjon og bestikkelser

Vi tar samsvarsbrudd ekstremt alvorlig og tilbyr en etikk-hotline der alle ansatte kan rapportere eventuelle etiske eller samsvarsrelaterte bekymringer.

J-SOX er en del av Japans Financial Instruments and Exchange Act, som styrer børsnoterte selskaper som Epson. J-SOX-samsvar gir oss et rammeverk av internkontroller for å sikre pålitelig og nøyaktig finansiell informasjon, og for å oppdage svindel.

Antibestikkelses- og konkurranselovgivning er inkludert i vilkårene i alle kontrakter med våre partnere og leverandører. Vi gir retningslinjer for antibestikkelses- og konkurranselovgivning for våre forretningspartnere, og veiledninger og opplæring i forskriftsprosedyrer for konkurranselovgivning for våre ansatte.

Oppdag mer om bærekraft hos Epson