EPSON OG MILJØET

Bilde «The big picture» © ESA/NASA

Epson og miljøet

Vi har alle en rolle å spille for å bygge en bedre fremtid. For Epson betyr rollen som bærekraftig selskap å være oppmerksom på alle ledd i organisasjonen – fra den minste lyspære til den største fabrikken. Den er grunnlaget for vår innovasjon, driver vår vekst, motiverer våre medarbeidere og gjør oss dermed i stand til å bidra positivt i samfunnet. Den er også viktig for måten vi samarbeider med partnerne våre i forsyningskjeden på.

Miljøvisjon 2050

Epsons visjon er å bli et uunnværlig selskap som bruker sin effektive, kompakte og presise teknologi for å oppnå bærekraft i en sirkulær økonomi

Epson vil bli karbonnegative og fri for bruk av underjordiske ressurser1 innen 2050 for å oppnå bærekraft og berike lokalsamfunn.

«Vi ønsker å tilby bedrifter over hele Europa et klart og tydelig «grønt valg» for produktene de bruker», sier Yoshiro Nagafusa, president for Epson Europe. «Jeg hører hver dag fra kunder om deres behov for teknologi som er mer miljøvennlig, kostnadseffektiv og effektiv. Dette er det Epson har levert, og det vi har oppnådd, i tillegg til den samlede gevinsten, ligger hos våre forretningskunder som har tatt valget om å gå over fra laser- til blekkskriverteknologi.»

Målene for 2025

Som en del av vår konsernvisjon 2025 ønsker vi å bidra til utviklingen av et bærekraftig samfunn ved å bruke våre effektive, kompakte og nøyaktige teknologier til å redusere miljøbelastningen av produkter og tjenester gjennom hele livssyklusen

Store selskaper, som for eksempel Epson, har makt til å få gjennom endringer raskere gjennom sine globale forsyningskjeder og med direkte påvirkning via produktutvikling som gjør kretsløpsøkonomimodellen til en realitet. Selv i dagens digitale verden anses skriveren som et viktig forretningsverktøy av 77 % av kontoransatte i EU52. Undersøkelser viser også at å lese på papir i motsetning til digitale skjermer fører til bedre leseforståelse og konsentrasjon og lavere stressnivåer3. Våre WorkForce Pro-blekkskrivere bruker for eksempel nå opptil 96 % mindre energi, gir opptil 94 % mindre avfall og slipper ut opptil 92 % mindre CO2 enn sammenlignbare laserskrivere4.

I tillegg til å forbedre utformingen av og ytelsen i eksisterende produkter, har prinsippene for kretsløpsøkonomi tvunget Epson til å se på virksomheten sin fra en annen side. Vi har satt i gang kretsløpsøkonomiprosjektet vårt for å sikre at denne måten å tenke på gjenspeiles gjennom hele selskapet og det fellesskapet vi arbeider i, for eksempel resirkulering av blekkpatroner hos Epson Telford og gjennomført tredjepartssertifisering i alle våre prosesser.

Bilde © Charlie Waite

Miljøhistorikk

Epsons historie med miljøprosjekter og retningslinjer begynte med et obligatorisk program for forurensningskontroll som ble fulgt opp gjennom 40 år med gode resultater. Innen utgangen av 1990-årene hadde Epson begynt å publisere de oppnådde resultatene i en årlig miljørapport. Etter årtusenskiftet har Epson nok en gang utvidet miljøinnsatsen og er nå aktivt med i prosjekter knyttet til skogplanting, energikontroll og nullutslipp. Les mer om noen av Epsons milepæler innen miljøarbeid nedenfor.

Posisjoneringsutsagn om miljøforpliktelsen

Målet er veldig enkelt: Bedre produkter for en bedre fremtid. Men disse enkle ordene rommer samtidig de utallige utsagnene som hver dag hjelper oss til å gjøre vårt beste for kundene våre, samarbeidspartnerne våre og miljøet.

Livssyklustankegang

Fra den første tegningen til produktet leveres til gjenvinning: Alle produktene våre er utviklet med tanke på en miljømessig bærekraftig livssyklus. Dette er nøkkelstrategien bak de miljøvennlige produktene våre, og den bærer innsatsen for å redusere miljøpåvirkningen vår videre fra fabrikken og til de tusen hjem og kontorer.

I planleggingsfasen for et nytt produkt setter vi oss konkrete mål for hvilke miljøspesifikasjoner produktet skal oppnå. Og vi har innført en design-for-miljø-prosess (DfE) prosess der vi evaluerer hvor godt vi fulgte opp i og etter designsfasen.

Miljøforvaltning

Vi har alle en rolle å spille for å bygge en bedre fremtid. For Epson betyr rollen som bærekraftig selskap å være oppmerksom på alle ledd i organisasjonen – fra den minste lyspære til den største fabrikken.

Forretningsenheter innenfor Epson-gruppen fastsetter sine egne miljøhandlingsplaner og gjennomfører aktivitetene ved hjelp av et system for miljøforvaltning. Vi gjennomfører intern evalueringer for å kontrollere resultatene mot planene og sette inn korrigerende tiltak om nødvendig.

Nytt perspektiv

Vår forpliktelse ender ikke ved porten til Epsons produksjonslokaler. Arbeidet vi har lagt ned, påvirker allerede de daglige arbeidsrutinene til kundene og samarbeidspartnerne våre.

LES MER

Bilde «Earth glinting in the sun» © ESA/NASA

Produkter

Epson har som mål å utvikle miljøbevisste produkter, noe som betyr at bærekraft er med fra første sekund og gjennom hele produksjonen. I tillegg til en miljøvennlig design innebærer dette også eliminering av skadelige stoffer i hele produktutvalget vårt.

Produksjon

Den miljømessige optimaliseringen av produksjonsprosessen vår er et av kjerneområdene der retningslinjene brukes aktivt. Vi fokuserer først og fremst på å forhindre global oppvarming, eliminere utslipp og kontrollere kjemiske stoffer. Videre konsentrerer vi innsatsen om å forbedre transportsystemet, finne gode løsninger for behandling av vann og substanser og sørge for sertifisert styring av miljørisiko.

Gjenvinning av produkter

Vi er opptatt av at produktene våre skal gjenvinnes på en bærekraftig og effektiv måte etter endt brukstid.

Dette er faktisk så viktig for oss at vi legger en gjenvinningsstrategi for produktene allerede på planleggingsstadiet. Alle våre ferdigstilte produkter overholder WEEE-direktivet fra 2005. For forbruksartikler som for eksempel blekkpatroner har vi opprettet et innsamlingssystem som sikrer at tomme patroner blir trygt returnert til Epson.

Miljøbevisste samfunn

Vi anser det som vår plikt å støtte og videreføre strategiene våre i det globale samfunnet. Sammen med kundene og samarbeidspartnerne våre utvikler og deltar vi i programmer som styrker miljøbevisst tenkning og ansvaret for miljøet på ulike felt som Bærekraftig foretak, Bærekraftig teknologi, Bærekraftig kommunikasjon og Bærekraftig utdanning.

LES MER

Miljøinformasjon

For å oppfylle selskapets sosiale forpliktelser (CSR) vil vi ta for oss miljøproblemene ved å gi kundene og samfunnet en høyere verdi enn det de forventer.

 1. Ikke-fornybare ressurser som olje og metaller
 2. 3639 IT-ansvarlige og ansatte i Frankrike, Tyskland, Spania, Italia og Storbritannia, utført av FLI på oppdrag av Epson i 2015
 3. Wastlund, Reinikka, Norlander & Archer, 2005: http://www.radford.act.edu.au/storage/reading-on-screens-v-paper.pdf.
 4. For å forstå disse tallene og hvordan de kan være til nytte for bedriften din, kan du gå til www.epson.no/maketheswitch.
 5. Små mengder vann brukes til å opprettholde et visst nivå av luftfuktighet inne i systemet.
 6. Beregnet på grunnlag av antall Epson blekkskrivere for bedrifter som ble solgt over de to siste kalenderårene (2016, 2017) på EU6-markeder, over en gjennomsnittlig brukstid for produktene på fire år.
 7. Gå til www.epson.no/maketheswitch hvis du vil ha mer informasjon.
 8. Markedsandelen basert på omsetning for SCARA-industriroboter i 2011–2016. (Kilde: Fuji Keizai «2012 - 2017 Worldwide Robot Market and Future Outlook»)
 9. Sammenlignet med en Epson LS3 SCARA-robot
 10. Sammenligning med forbindelse til Ethernet (230 V)
 11. Dette produktet selges av Seiko Watch Corporation.
 12. Sammenlignet med å klokkehodet (urkassen) i modellene i 7X-serien, som ble lansert i 2012.