Epson og miljøet

Epson og miljøet

Som en av de ledende selskapene innen utskrift og produksjon av dokumenter anser vi det som vår plikt å delta aktivt i den bærekraftige forvaltningen av verdens ressurser. Selskapets miljøretningslinjer er utformet for å takle dagens utfordringer med å sikre fremtiden både for oss selv og for barna våre.

Miljøvisjon 2050

Det første og enkleste steget er å redusere CO2-utslippene. Det er tydelig at jordens bæreevne er begrenset. Epson har en uttalt intensjon om å oppnå 90 % reduksjon i CO2-utslippene knyttet til sine produkter innen 2050.

Les mer

Målene for 2025

Målene vi har satt oss, kan ikke nås på en dag. Og for å unngå at vi overveldes av oppgaven, har vi satt oss delmål som fører frem til det endelige målet, nemlig at visjonen blir realisert. Vi publiserer jevnlig informasjon om tiltakene vi allerede har iverksatt.

Les mer

Miljøhistorikk

Fokuset på miljøet begynte med et obligatorisk program for å kontrollere forurensning, og dette programmet ble kjørt med hell i 40 år. Innen utgangen av 1990-årene hadde Epson begynt å publisere de oppnådde resultatene i en årlig miljørapport. Etter årtusenskiftet har Epson nok en gang utvidet miljøinnsatsen og er nå aktivt med i prosjekter knyttet til skogplanting, energikontroll og nullutslipp .

Les mer

Posisjoneringsutsagn om miljøforpliktelsen

Vi har et enkelt budskap som alle kan forstå: “Bedre produkter for en bedre fremtid”. Men disse enkle ordene rommer samtidig de utallige utsagnene som hver dag hjelper oss til å gjøre vårt beste for kundene våre, samarbeidspartnerne og miljøet.

Les mer

Livssyklustankegang

Fra den første tegningen til produktet leveres til gjenvinning: Alle produktene våre er utviklet med tanke på en miljømessig bærekraftig livssyklus. Dette er nøkkelstrategien bak de miljøvennlige produktene våre, og den bærer innsatsen for å redusere miljøpåvirkningen vår videre fra fabrikken og til de tusen hjem og kontorer.

Les mer

Nytt perspektiv

Vår forpliktelse ender ikke ved porten til Epsons produksjonslokaler. Arbeidet vi har lagt ned, påvirker allerede de daglige arbeidsrutinene til kundene og samarbeidspartnerne våre.

Les mer

Produkter

Alle produktene våre er utviklet med tanke på en miljømessig bærekraftig livssyklus. I tillegg til det miljøvennlige designet og opplysninger om alle miljømessige data på alle produkter, innebærer dette også at alle skadelige stoffer er fjernet fra hele produktutvalget vårt.

Les mer

Produksjon

Den miljømessige optimaliseringen av produksjonsprosessen vår er et av kjerneområdene der retningslinjene brukes aktivt. Vi fokuserer først og fremst på å forhindre global oppvarming, eliminere utslipp og kontrollere kjemiske stoffer. Videre konsentrerer vi innsatsen om å forbedre transportsystemet, finne gode løsninger for behandling av vann og substanser og sørge for sertifisert styring av miljørisiko.

Les mer

Gjenvinning av produkter

Vi er opptatt av at produktene våre skal gjenvinnes på en bærekraftig og effektiv måte etter endt brukstid. Dette er så viktig for oss at vi legger en gjenvinningsstrategi allerede på planleggingsstadiet. Alle våre ferdigstilte produkter overholder WEEE-direktivet fra 2005. For forbruksartikler som patroner, har vi opprettet et innsamlingssystem som sikrer at tomme patroner kan returneres trygt til Epson.

Les mer

Miljøbevisste samfunn

Vi anser det som vår plikt å støtte og videreføre strategiene våre i det globale samfunnet. Sammen med kundene og samarbeidspartnerne våre utvikler og deltar vi i programmer som styrker miljøbevisst tenkning og ansvaret for miljøet på ulike felt som Bærekraftig foretak, Bærekraftig teknologi, Bærekraftig kommunikasjon og Bærekraftig utdanning.

Les mer

Miljøforvaltning

Alt vi gjør for å sikre bevaring av miljøeter dypt forankret i den generelle filosofien vår om forvaltning. Den er helt i tråd med samfunnets ønske om å redusere miljøpåvirkningen globalt til et minimum. Epson har et uttalt mål om å støtte opp om dette ønsket og beskytte vår felles fremtid. Det implementerte systemet for miljøforvaltning og styringen av miljørisiko hjelper oss med å nå disse målene.

Les mer

Miljøinformasjon

For å oppfylle selskapets sosiale forpliktelser (CSR) vil vi ta for oss miljøproblemene ved å gi kundene og samfunnet en høyere verdi enn det de forventer.

Les mer