Personvernerklæring

Personopplysninger innhentet fra Epson-nettbutikken

Utgave 1.0

Denne erklæringen gir informasjon om personopplysningene dine som er lagret av Epson i forbindelse med din bruk av Epsons nettbutikk

Epson lagrer (og vil fortsette med dette)

  • Informasjon som du gir til Epson gjennom butikksidene på deres nettsteder eller andre steder
  • Informasjon hentet fra Epsons egne systemer om kjøp (inkludert uferdige kjøp) utført av deg gjennom Butikkens nettsteder. Dette inkluderer informasjon innhentet fra informasjonskapsler1 og andre lignende verktøy.

Du må oppgi en viss mengde personopplysninger for å kunne utføre kjøp i Epsons nettbutikk. Feltene som må fullføres blir merket. Alle andre informasjonsfelt er valgfrie.

«Epson» («Behandlingsansvarlig» av informasjon) er:
Epson Europe B.V.
Azië building, Atlas ArenA
Hoogoorddreef 5
1101 BA Amsterdam
Nederland
E-mail: privacy@epson.eu

Formålet ved å behandle personopplysningene dine
(«Behandling» innebærer alt Epson gjør med opplysningene om deg, inkludert innsamling, lagring, bruk og offentliggjøring).
Hovedformålet med Epsons behandling av personopplysningene dine er ytelsen og registreringen av transaksjoner (inkludert uferdige transaksjoner) med deg gjennom Epsons nettbutikk. De inkluderte sekundærformålene er:

  • Lagring av opplysningene, preferansene og interessene slik at du sparer tid ved videre bruk av nettstedet vår, og lar oss forstå hvilke deler av Epsons nettsted, og hvilke produkter og tjenester som er mest interessante for deg, og lar oss tilpasse tilbudene våre til deg.
  • Analysering av din og andres bruk av Epsons nettsteder
  • Overvåkning og opptak av kommunikasjon gjort på telefon og skriftlig for kvalitetssikring og overholdelsesformål og for å behandle eventuelle spørsmål og klager.

Det rettslige grunnlaget for hovedformålet er at det er nødvendig for utførelsen av en kontrakt med deg. Grunnlaget for det sekundære formålet er at det er nødvendig for de legitime interessene til Epson eller selskaper innen Epson-gruppen i å forstå sine marked og kunder.

Hvis du velger å gi informasjon utover det Epson krever at du gir, blir grunnlaget for behandling av denne informasjonen samtykket ditt som vist av at du avga informasjonen frivillig. Du har rett til å trekke tilbake ditt samtykke når som helst. Du kan gjøre dette ved å skrive til Epson på adressen vist ovenfor, eller på Kontakt.

Som del av behandlingen, utfører Epson noe automatisk profilering og beslutningstaking basert på informasjonen det har lagret om deg for å kunne gjøre informasjonen som er presentert til deg mer relevant for interessene dine.

Hvis Epson i fremtiden skulle ønske å behandle dataene dine for et annet formål, må de først gi deg informasjon om det andre formålet.

Epson lagrer personopplysningene dine i en periode på 10 år.

Epson bruker tredjeparter til å utføre noen av behandlingsaktivitetene på deres vegne. Noe eller alle personopplysningene dine kan offentliggjøres til dem, men de har bare tillatelse til å bruke de offentliggjorte dataene til formål som Epson beholder dataene dine for, og i tråd med Epsons forskrifter.

Som en «registrert» har du lovfestede rettigheter til å be Epson om tilgang til og korrigering eller sletting av personopplysninger eller begrensning av behandling vedrørende deg selv eller komme med innsigelser mot behandling, samt rettigheter til dataportabilitet og rettigheten til å fremme en klage hos tilsynsmyndigheter.

Epsons europeiske personvernrådgiver kan kontaktes ved å skrive til «EDPO, Epson Europe B.V. Azie Building , Atlas Arena, Hoogoorddreef 5, 1101BA Amsterdam Zuid, Nederland eller via e-post på: EDPO@epson.eu

Hvis du befinner deg i et land utenfor EØS, blir dine personlige data overført til det landet.

1Informasjonskapsler er datafiler som plasseres på en enhet når den brukes til å besøke en nettside. Disse informasjonskapslene kan brukes til mange formål, inkludert sporing av brukerinnstillinger og besøkte nettsteder under bruk av Tjenesten. Du kan deaktivere informasjonskapsler i nettleserens innstillinger. Noen av funksjonene til Epsons nettsteder vil ikke fungere skikkelig eller kan gå tregt hvis du deaktiverer informasjonskapsler. I tillegg må du være klar over at hvis du blokkerer informasjonskapsler, blir noen annonseringsinnstillinger som er avhengig av informasjonskapsler ikke tatt hensyn til.

I tillegg brukes analyseverktøy som Google Incs Google Analytics til å samle inn og analysere brukerlogg, osv. Disse bruker førstepart-informasjonskapsler til å samle inn informasjon om tilgangen din. Se Google Incs personvernerklæring for personvernerklæringen for Google Analytics brukt av denne tjenesten: http://www.google.com/policies/privacy/

Denne erklæringen er bare om informasjon lagret i forbindelse med Epsons nettbutikk. Hvis Epson behandler informasjon om deg i andre registre, blir du varslet særskilt om dette.

Gitt i overholdelse med artikkel 13 av EUs personvernforordning