Ny utforming av blekkpatron

Ny utforming av blekkpatron

Ny utforming av blekkpatron

For et begrenset utvalg av forbruksblekk er kommunikasjonen med Epson «Lavt blekk» i skriverens statusmonitor endret. For påvirkede blekkpatroner vil du ikke lenger motta advarsler om lavt blekk. Når blekkpatronen må skiftes ut, vises også følgende melding: «Blekkpatronen kan ikke gjenkjennes». På det tidspunktet skal patronen skiftes ut på vanlig måte.

Du kan når som helst oppleve ulike blekknivåmeldinger fra hver av Epson-blekkpatronene i skriveren, avhengig av blekkpatronens produksjonsdato.

Det grafiske displayet på statusmonitoren gjør det fortsatt mulig å kontrollere og overvåke gjenværende blekknivåer til patronen må skiftes ut, og du vil fortsatt kunne nyte den høye kvaliteten og påliteligheten til originalt Epson-blekk, som ikke påvirkes av denne endringen.

T129/130
Når du setter inn den svarte patronen for blekkseriene T129 og T130, vises blekknivået i det grafiske displayet på statusskjermen som ikke full. Merk at sidetallet som kan skrives ut med den svarte T129-patronen, er det samme som med det opprinnelige patrondesignet. For svart T130-blekk er det nye patrondesignets sidetall 4,5 % lavere enn den opprinnelige patronen, og Epsons veiledende pris er redusert slik at kostnaden per side forblir den samme.

Ofte stilte spørsmål

Hvordan kan jeg finne ut om patronen min er én av patronene med ny utforming?

Patronene med ny utforming har en stjerne på etiketten på kassettens ryggrad for identifiseringsformål.

Hva er årsaken til endringen i kommunikasjon om «lavt blekk»?

Kommunikasjonen med «blekk lavt» har endret seg på grunn av produksjonsavbruddet for en komponent som for tiden brukes i enkelte blekkpatroner som er kompatible med utvalgte skrivere. For at kundene fortsatt skal kunne dra nytte av Epsons originale blekkpatroner i disse skriverne, har Epson utformet patronen på nytt. Dette har ført til noen endringer i statusmonitorkommunikasjonen

Vil jeg fortsette å motta advarsler om lavt blekk før patronen går tom?

Påvirkede blekkpatroner vil ikke lenger vise advarsler om lavt blekk i statusmonitoren. Blekknivåene kan imidlertid kontrolleres og overvåkes via det grafiske displayet på statusmonitoren.

Hva skjer når patronen må skiftes ut?

Når blekkpatronen må skiftes ut, vil du kanskje se følgende melding i statusmonitoren: “Blekkpatronen kan ikke gjenkjennes”. På det tidspunktet skal patronen skiftes ut på vanlig måte.

Hva betyr meldingen «Blekkpatron kan ikke gjenkjennes»?

Når blekkpatronen må skiftes ut, vil du kanskje se følgende melding i statusmonitoren: “Blekkpatronen kan ikke gjenkjennes”. På det tidspunktet skal patronen skiftes ut på vanlig måte.

Har det vært en endring i sidetall i disse patronene?

Sidetallet fra de fleste blekkpatroner som påvirkes av denne endringen, forblir den samme.
For blekkfamiliene T071 Gepard, T089 Ape og T128 Rev, har sidetallet blitt redusert for noen av blekkpatronene når de brukes sammen med visse skrivermodeller. For de påvirkede patronene har Epson redusert anbefalte utsalgspriser, slik at kundene ikke får ulemper.
Detaljer om sidetall finnes på følgende kobling www.epson.eu/pageyield.

Har det vært en endring i mengden blekk som er inkludert i hver patron?

Avhengig av den spesifikke patronen har den nye versjonen enten samme eller mer blekk i patronen enn forgjengeren. Hvis blekkpatroner inneholder mer blekk, er dette et sikkerhetstiltak for å beskytte skriveren din, og i disse tilfellene gir de ikke flere sider som kan skrives ut.

Er kvaliteten på originalt Epson-blekk påvirket av disse endringene?

Det er ingen endring i kvaliteten på Epson-blekket. Du vil fortsatt kunne nyte den høye kvaliteten og påliteligheten til originalt Epson-blekk.

Ny utforming av blekkpatron

Meldingen på skriverstatusskjermen om at det er lite blekk igjen, har blitt forandret på noen kommersielle blekkskrivere. Dette skyldes at delen som har blitt brukt i disse blekkpatronene frem til nå, ikke lenger blir produsert.

På bakgrunn av denne endringen i komponentene, blir blekkforbruket nå beregnet basert på utskrift av prikker i ulike størrelser, og blekkbruken må nå anslås i stedet for å måles nøyaktig. Det betyr at det kan være igjen ulike mengder blekk i blekkpatronene. Prisen på blekkpatronene har blitt redusert med 20 % for å gjenspeile denne endringen.

Kunder vil fortsatt få den samme høye kvaliteten og påliteligheten til ekte Epson-blekk, som ikke påvirkes av endringen.

Viktig
Før du setter inn en ny blekkpatron i skriveren, er det viktig at du oppdaterer fastvaren til den nyeste versjonen. Hvis du ikke foretar denne oppdateringen, vil skriveren vise en feilmelding og den vil ikke fungere. Dette kan løses ved å følge instruksjonene på pakningen og pakningsvedlegget. Du kan også lese instruksjonene her https://www.epson.no/support.

Påvirket blekk:

Vanlige spørsmål

Hvorfor klarer ikke Epson å finne en alternativ løsning for å erstatte den manglende delen?

Den manglende delen ble produsert av en tredjepart, som ikke kunne fortsette å levere produktet. Epson har ikke lykkes med å finne en erstatning.

Hvorfor påvirker ikke dette nyere Epson storformatskrivere?

Den manglende delen ble kun brukt i visse patroner. Andre patroner vil bli tilbudt som vanlig.

Hvilke patroner er påvirket av dette?

Dette påvirker C13T804xxx (700 ml)- og C13T824xxx (350 ml)-blekkpatroner. Disse patronene er ikke lenger tilgjengelige og har blitt erstattet med C13T55Kxxx (700 ml) og C13T54Xxxx (350 ml)

Hvilke skrivere bruker disse med?

De brukes med skriverne Epson SureColor SC-P6000/7000/8000/9000

Jeg har installert den nye blekkpatronen i skriveren min, men nå virker den ikke. Hva har skjedd?

Før du setter inn en ny blekkpatron i skriveren, er det viktig at du oppdaterer fastvaren til den nyeste versjonen. Hvis du ikke foretar denne oppdateringen, vil skriveren vise en feilmelding og den vil ikke fungere. Dette kan løses ved å følge instruksjonene på pakningen og pakningsvedlegget. Du kan også lese instruksjonene her https://www.epson.no/support.

Hvorfor er det så mye blekk igjen i blekkpatronen?

Dette skyldes endringer i komponentene, som gjør at blekkforbruket nå regnes basert på utskrift av prikker i ulike størrelser. Antallet prikker og størrelsen på disse varierer utifra oppløsningen på bildet som skrives ut. Sensordelen har blitt fjernet. Det betyr at blekkbruken blir nå anslått i stedet for å bli nøyaktig målt, noe igjen som gjør at det finnes ulike mengder blekk igjen i hver patron når de må skiftes. Prisen på blekkpatronene har blitt redusert med 20 % for å kompensere for denne endringen.

Hvor mye blekk er igjen i blekkpatronen?

Mengden blekk som er igjen i patronen, vil variere avhengig av en mengde faktorer, deriblant oppløsningen og kvaliteten på utskriftene, bildevalg og utskriftsinnstillingene. Mengden blekk igjen i hver patron vil variere basert på bruken. For å kompensere for dette har Epson redusert prisen på blekkpatroner med 20 %.

Må jeg bytte ut blekkpatronen oftere?

Hvor ofte du må bytte ut blekkpatroner, varierer avhengig av oppløsningen og kvaliteten på utskriftene.