Personvernerklæring

Personopplysninger lagret av Epson for kampanjer

Utgave 1.0 17/05/2018 Draft 2

Denne erklæringen gir informasjon om personopplysningene dine som er lagret av Epson for kampanjer.

Epson lagrer (og vil fortsette med dette):

  • Grunnleggende kontaktinformasjon som navn, e-postadresse, telefonnummer oppgitt av deg under registrering for kampanjen.

  • Informasjon om kampanjen du deltar i inkludert bevis for kjøpet ditt (hvis dette er en betingelse i Vilkårene).

  • Informasjon innhentet fra Epson’s egne systemer om hvordan du bruker Epson’s nettsteder og Epson’s interaksjoner med deg. Dette inkluderer informasjon innhentet fra informasjonskapsler1 og andre lignende verktøy.

“Epson” (“Behandlingsansvarlig” av informasjon) er:

Epson Europe B.V. (Data Protection Administration)

Azie Building, Atlas Arena,
Hoogoorddreef 5,
1101BA Amsterdam Zuid,
The Netherlands.
E-mail:
privacy@epson.eu

Formålet ved å behandle personopplysningene dine

(‘behandling’ innebærer alt Epson gjør med informasjonen om deg, inkludert innsamling, lagring, bruk og offentliggjøring.)

Det eneste formålet for Epsons behandling av dine personopplysninger vil være administrering av kampanjen

Det rettslige grunnlaget for dette formålet er at det er nødvendig for utførelsen av en kontrakt med deg.

Epson vil lagre dine personopplysninger frem til 3 måneder etter at administrering av kampanjen er fullført. De vil deretter bli slettet unntatt i den utstrekning det foreligger en rettslig forpliktelse til å bevare dem for bankoppgaver eller skatte- og avgiftsregistreringer. Etter den tid, kan noe informasjon forbli lagret, men i en anonymisert form eller som del av arkiverte registre.

Epson bruker tredjeparter til å utføre noen av behandlingsaktivitetene på deres vegne. Noe eller alle personopplysningene dine kan offentliggjøres til dem, men de har bare tillatelse til å bruke de offentliggjorte dataene til formål som Epson beholder dataene dine for, og i tråd med Epson’s forskrifter. I tillegg til tredjepartsbehandlere, kan Epson offentliggjøre noe aller alle av personopplysningene dine til:

  • Banker eller andre som er involvert i behandlingen av utbetalinger eller leveranser gjort til deg.

Som en “registrert” har du lovfestede rettigheter til å be Epson om tilgang til og korrigering eller sletting av personopplysninger eller begrensning av behandling vedrørende deg selv eller komme med innsigelser mot behandling, samt rettigheter til dataportabilitet og rettigheten til å fremme en klage hos tilsynsmyndigheter.

Epson’s europeiske personvernrådgiver kan kontaktes ved å skrive til “EDPO, Epson Europe B.V. Azie Building , Atlas Arena, Hoogoorddreef 5, 1101BA Amsterdam Zuid, Nederland” eller via e-post på: EDPO@epson.eu

Hvis du befinner deg utenfor EU kommer Epson til å overføre noen av personopplysningene dine, utenfor EU, til Epsons konsernstab i det gjeldende området og til entreprenøren i det området brukt av Epson for å tilby tjenester. Dette blir underlagt de lovfestede vernetiltakene

Denne erklæringen dreier seg kun om informasjon i Epson’s kampanje-database. Hvis Epson behandler informasjon om deg i andre registre, blir du varslet særskilt om dette.

Gitt i overholdelse med artikkel 13 av EUs personvernforordning

1Informasjonskapsler er datafiler som plasseres på en enhet når den brukes til å besøke en nettside. Disse informasjonskapslene kan brukes til mange formål, inkludert sporing av brukerinnstillinger og besøkte nettsteder under bruk av Tjenesten. Du kan deaktivere informasjonskapsler i nettleserens innstillinger. Noen av funksjonene til Epsons nettsteder vil ikke fungere skikkelig eller kan gå tregt hvis du deaktiverer informasjonskapsler. I tillegg må du være klar over at hvis du blokkerer informasjonskapsler, blir noen annonseringsinnstillinger som er avhengig av informasjonskapsler ikke tatt hensyn til.

I tillegg brukes Google Incs Google Analytics til å samle inn og analysere brukerlogg, osv. Google Analytics bruker førstepart-informasjonskapsler til å samle inn informasjon om tilgangen din. Se Google Incs personvernerklæring for personvernerklæringen for Google Analytics brukt av denne tjenesten: http://www.google.com/policies/privacy/