Vilkår for konkurranser på Epsons sosiale medieplattformer

Definisjon

Med “Arrangør" menes: Epson Europe B.V. med hovedkontor i Amsterdam, Nederland. For all korrespondanse, vennligst kontakt følgende adresse : Epson Europe B.V. Norway Branch, Fjordveien 3, 1363 Høvik

Med **"Deltakere" **menes:
Personer som er 18 år og eldre, bosatt i Norge ved lanseringen av kampanjen.

Vilkår for deltakere

 1. Ingen kjøp er nødvendig for å delta, men internettilgang og en gyldig konto på sosiale medier er påkrevd.

 2. Konkurransen er åpen for innbyggere i Norge som er 18 år eller eldre.

 3. Ansatte hos arrangøren, dets morselskap, datterselskaper eller andre parter som på noen måte er involvert i utviklingen, produksjonen eller distribusjonen av den nåværende kampanjen, samt nærmeste familie (ektefelle, foreldre, søsken, barn) og husstandsmedlemmer til en slik ansatt er ikke kvalifisert til å delta i denne konkurransen.

 4. Deltakelse via agenter eller tredjeparter er ugyldig.

Konkurransen / Kampanjen

 1. Deltakerne har muligheten til å delta i en konkurranse for å vinne en premie

 2. Vinneren vil bli kontaktet via den relevante kontoen på sosial medie som ble brukt i deltakelsen innen 24 timer etter at vinneren ble valgt. Vinneren må svare på alle meldinger for å kreve premien innen 14 dager etter at arrangøren sendte meldingen. Hvis vinneren ikke gjør krav på premien innen denne tidsrammen, forbeholder arrangøren seg retten til å tilby premien til en annen valgt vinner i samsvar med disse vilkårene.

 3. Premien sendes innen 28 dager etter at konkurransen er avsluttet.

 4. Arrangøren tar ikke noe ansvar for konkurranseoppføringer som er korrupte eller som ikke når frem til arrangøren innen konkurranseperioden. Bevis på innsendt bidrag vil ikke bli behandlet som kvittering.

 5. Premien kan ikke overføres, og ingen kontanter vil bli tilbudt.

 6. Arrangøren forbeholder seg retten til å verifisere at alle deltakere er kvalifiserte og kan diskvalifisere deltakere som ikke oppfyller kvalifiseringskravene.

 7. Premien tilbys med forbehold om tilgjengelighet. I tilfelle uforutsette forhold forbeholder arrangøren seg retten til å (a) erstatte alternative premier helt eller delvis med tilsvarende eller større verdi og (b) i unntakstilfeller endre eller avbryte konkurransen uten varsel.

 8. Oppføringen kan ikke inneholde materiale som krenker andres rettigheter, inkludert, men ikke begrenset til, personvern, publisitet eller immaterielle rettigheter eller som krenker opphavsretten.

 9. Bidrag kan ikke omfatte merkenavn eller varemerker, bortsett fra arrangørens.

 10. Bidrag må ikke inneholde materiale som er upassende, uanstendig, voldelig, hatefull, skadelig, ærekrenkende eller skammelig.

 11. Bidrag må ikke inneholde materiale som fremmer rasisme, hat eller skade på noen gruppe eller enkeltpersoner eller fremmer diskriminering basert på rase, kjønn, religion, nasjonalitet, funksjonshemming, seksuell orientering eller alder.

 12. Bidrag kan ikke inneholde materiale som er ulovlig eller i strid med lovene eller forskriftene i landet der bidraget ble opprettet.

Forpliktelser

 1. Deltakerne vil holde arrangøren utenfor alle krav i forbindelse med deres deltakelse i konkurransen i den grad bidraget krenker en annen persons personlige eller eiendomsrett.

 2. Hver deltaker bekrefter at enhver person som vises i et innlegg på sosiale medier har gitt tillatelse til å inkludere sitt navn og / eller sin konto på Epsons sosiale mediekanaler og plattformer.

 3. Arrangøren vil kun bruke informasjonen som deltakerne har sendt inn for å gjennomføre konkurransen, med mindre annet er oppgitt. Ved å delta i denne konkurransen, samtykker alle deltakerne i at arrangøren bruker sin personlige informasjon for å administrere denne konkurransen, inkludert å dele navn og / eller relevante sosiale medier-kontoer med andre deltakere hvis de vinner en premie, og andre formål som deltaker har takket ja til. Vinnernes navn kan bli publisert på Epsons nettside og sosiale medieplattformer når alle vinnere er blitt kontaktet og kunngjort. Alle vinnere vil bli kunngjort via sosiale medier-kontoene de brukte til å delta i konkurransen. For mer informasjon om hvordan Epson behandler din personlige informasjon, vennligst les Epsons personverninformasjon.

 4. Når premien utgjør en skattepliktig fordel, ligger skatteplikten hos mottakeren.

 5. Denne konkurransen er ikke sponset, godkjent eller administrert på noen måte knyttet til den aktuelle sosiale medieplattformen. Du bekrefter at all informasjon du sender inn for å delta i konkurransen blir sendt til arrangøren og ikke til den aktuelle sosiale medieplattformen, og at du godtar at den aktuelle sosiale medieplattformen ikke er ansvarlig overfor deg på noen måte for denne konkurransen. Du godtar en fullstendig ansvarsfraskrivelse for den berørte sosiale medieplattformen.

 6. Etter avsluttet konkurranse, samtykker vinneren å medvirke selv, eller kun med navn i eventuell marekdsførng i rimelig mendge.

 7. Disse vilkårene styres i samsvar med lovene i Norge

 8. Epson forbeholder seg retten til å kansellere eller endre konkurransen og disse vilkårene uten forvarsel i tilfelle en katastrofe, krig, sivile eller militære forstyrrelser, eller faktisk eller forventet brudd på gjeldende lov eller forskrift eller andre hendelser. utenfor Epsons kontroll. Eventuelle andre endringer i konkurransen vil bli varslet til deltakerne så snart som mulig via Instagram av Epson.

 9. Ved å delta i denne kampanjen godtar deltakerne å være bundet av disse vilkårene.

Arrangør er Epson Europe B.V. (kalt Epson) med hovedkontor i Amsterdam, Nederland. For all korrespondanse vennligst henvend deg til følgende adresse: Epson Europe B.V. Norway Branch, Fjordveien 3, 1363 Høvik