SIRKULARITET

For å bidra til dannelsen av en sirkulær økonomi der avfall minimeres, jobber vi for å redusere utslipp og bevare vannressurser i produksjonsprosessene våre. Vi fremmer også effektiv bruk av begrensede ressurser ved å gjøre produkter mindre og lettere, ved å samle inn og resirkulere produkter ved slutten av levetiden, og ved å utvikle digitale utskriftsløsninger for blekkskrivere.

Vår japanske tradisjon med sho sho sei (kompakt, effektiv, presis) har vært et ledende prinsipp i vår tilnærming til mer bærekraftig produksjon, og betyr at vi alltid har forsøkt å få mest mulig ut av våre dyrebare og begrensede ressurser. Dette inkluderer å redusere størrelsen og vekten på produkter, bruke resirkulerte materialer i produksjonen, minimere produksjonstap, forlenge produktets levetid og bruke en «bruk, bruk og bruk på nytt»-tilnærming til alle produktene våre.

Vi samarbeider med en rekke organisasjoner for å utvikle mer bærekraftige materialer som kan brukes i produksjonen og pakkingen av produktene våre. Vi distribuerer tørrfiberteknologien vår for å utforske måter å utvikle biomasseplast på ved kultivering av Euglena – å separere papir til fine cellulosefibre gjennom enzymatisk nedbryting. Biomasseplast kan produseres ved å ekstrahere sukkerkrystallene i Euglena, noe som vil redusere bruken av petroleumsavledet plast.

Å oppnå bærekraft i en avkarbonisert økonomi er et høyt prioritert problem (materialitet) vi mener er avgjørende for oss å håndtere i driften vår. Vi har som mål å oppnå dette gjennom fire hovedområder:

Solar panels
Initiativer for avkarbonisering

Bruke fornybar energi og energisparende utstyr og anlegg, fjerne klimagasser, engasjere leverandører og jobbe mot karbonfri logistikk.

Earth
Initiativer for lukket ressurssløyfe

Redusere strømforbruk, forlenge levetid (gi langsiktig korrigerende vedlikehold) og skalere ned produksjonsutstyr.

Busy office
Redusere kundenes miljøpåvirkning

Redusere strømforbruk, forlenge levetid (gi langsiktig korrigerende vedlikehold) og skalere ned produksjonsutstyr.

Dry Fiber Technology
tørrfiberteknologi

Benytte tørrfiberteknologi, bruke naturlig avledede (plastfrie) materialer og resirkulering av råmaterialer som metaller og papir.

Oppdag mer om bærekraft hos Epson