EN MER BÆREKRAFTIG FORSYNINGSKJEDE

Som en global organisasjon ønsker vi å avkarbonisere, lukke ressurssløyfen, utvikle miljøteknologier og tilby produkter og tjenester som reduserer miljøpåvirkning. Vi forsøker å redusere denne effekten tidlig i livssyklusen på innkjøpsstadiet.

Vi søker å bygge gjensidig fordelaktige relasjoner med forretningspartnerne og leverandørene våre. Vi ber dem om å opprettholde de høyeste standarder for integritet og etikk, men respekterer samtidig deres autonomi og uavhengighet. Vi mener at vi gjennom samarbeid kan bidra til å ta for oss samfunnsutfordringer og bærekraft.

På et globalt nivå, og i tråd med vår forpliktelse til bærekraftmålene, har vi satt to overordnede mål for forsyningskjeden vår:

1. Å sikre arbeidernes rettigheter og sikkerhet

2. Å realisere et bærekraftig samfunn

Leverandøretikk og etiske retningslinjer

Som medlem av Responsible Business Alliance (RBA), som er en global koalisjon dedikert til bedriftssamfunnsansvar i globale forsyningskjeder, ber vi leverandørene våre om å overholde de samme høye etiske standardene som vi gjør. Vi mener at vi gjennom samarbeid kan bidra til å ta for oss bærekraft og samfunnsutfordringer.

Epson Group-retningslinjene våre for leverandører inkluderer etiske retningslinjer som angir forventningene våre til leverandørene våre når det gjelder arbeid, helse og sikkerhet, miljø, etikk og styringssystemer. De er basert på RBAs etiske retningslinjer, og det forventes at alle Epson Europe-leverandører overholder dem.

Ansvarlige mineraler

Vi er forpliktet til å sikre at Epson-produkter inneholder mineraler som er anskaffet på en ansvarlig måte. Vi fremmer forståelse av våre ansvarlige standarder for innkjøp av mineraler i hele forsyningskjeden vår og på produksjonsanleggene våre rundt om i verden.

Europeisk distribusjonssenter

Det viktigste europeiske sentrale distribusjonssenteret vårt ligger i Bedburg, Tyskland, og håndterer importen og eksporten av varer. Vi er fokusert på bærekraftinitiativer innen lagerdriften vår og på å minimere CO2-utslippene fra vår oppstrøms- og nedstrømstransport.

Oppdag mer om bærekraft hos Epson