BÆREKRAFTSMÅL

Epsons Environmental Vision 2050 er i tråd med Sustainable Development Goals – Bærekraftsmålene (SDG-ene) som er vedtatt av FN.

Vi vil bidra til å oppnå en bedre og mer bærekraftig fremtid som forutsatt av bærekraftsmålene ved å bruke de effektive, kompakte og presise teknologiene våre og digital teknologi for å koble sammen mennesker, ting og informasjon, og ved å bruke nye ideer og metoder for å skape ny verdi.

Vår forpliktelse til bærekraftsmålene

Epson er fullt ut forpliktet til bærekraftsmålene. Operasjonene og aktivitetene våre er tilpasset målene sine, og de er integrert i de langsiktige planene våre og setter retningen for alle bærekraftshandlingene våre. I 2022 ble vår forpliktelse til bærekraftsmålene revidert og sertifisert i henhold til SDG-standarden opprettet av Bureau Veritas. Dette betyr at vi var det første selskapet i bransjen som ble anerkjent av et sertifisert organ som en organisasjon som fullt ut integrerer bærekraftsmålene i sine forretningsaktiviteter. Selv om Epson støtter alle de 17 målene, har vi identifisert fire bærekraftsmål som er mest relevante, både når det gjelder effekten de har på Epson og påvirkningen vi har på dem.

SDG 4 Quality Education

SDG 4 Kvalitetsopplæring

Vi mener at utdanning er nøkkelen til å fremme bærekraftig utvikling, og vi er forpliktet til å øke bevisstheten om bærekraft i organisasjonen vår, blant forretningspartnerne og leverandørene våre og i hele samfunnet. Vi tilbyr regelmessig opplæring i miljø- og samfunnsansvar for våre ansatte og partnere, og vi søker å engasjere unge mennesker fra grunnskole til universitet i viktige bærekraftsemner.

SDG 8 Decent Work and Economic Growth

SDG 8 Anstendig arbeid og økonomisk vekst

Våre ansatte er hjørnesteinen i vår suksess. Vi er forpliktet til deres fysiske, mentale, sosiale og økonomiske velvære, og å levere de beste arbeidsforholdene for alle. Epson anerkjenner viktigheten av likestilling, mangfold og inkludering, og vi er seriøse når det gjelder å holde alle former for diskriminering og urettferdig praksis utenfor driften vår.

SDG 12 Responsible Consumption and Production

SDG 12 Ansvarlig forbruk og produksjon

Epsons langsiktige miljøvisjon er å oppnå mer bærekraft i en sirkulær økonomi. Når det gjelder å lukke ressurssløyfen, vil vi oppnå dette gjennom effektiv bruk av ressurser – inkludert å redusere størrelsen og vekten på materialer, utnytte resirkulerte materialer, minimere produksjonstap, forlenge produkters levetid og renovere og gjenbruke produkter. Gjennom de teknologiske innovasjonene våre ønsker vi å minimere miljøpåvirkningen som kundene våre utsettes for når de bruker Epson-produkter.

SDG 13 Climate Action

SDG 13 Klimatiltak

For å støtte Epsons globale forpliktelse om å redusere karbonutslipp i tråd med 1,5 °C-scenarioet innen 2030 og bli karbonnøytrale innen 2050, iverksetter Epson Europe tiltak for å redusere miljøpåvirkningen sin. Vi jobber for å redusere de direkte og indirekte utslippene knyttet til forretnings- og produksjonsaktivitetene våre (omfang 1, 2 og 3); for eksempel ved å bruke 100 % fornybar elektrisitet ved alle europeiske regionale salgshovedkvarter og produksjonsanlegget vårt i Storbritannia.

Oppdag mer om bærekraft hos Epson