EPSONS VISNINGS­LØSNINGER – DET IDEELLE VALGET FOR BÆREKRAFTIG IT

TCO-SERTIFISERT

Oppfylle dagens behov uten at det går på bekostning av fremtidige generasjoner

TCO-sertifisering er en verdensledende, global bærekraftssertifisering for elektronikk, stiftet for over 25 år siden. Kriteriene omfatter sosialt ansvarlig produksjon, miljøhensyn, helse og sikkerhet for brukerne og ergonomisk utforming. For projektorer omfatter den eksklusive TCO-sertifiseringen også målene for optimal anbefalt bildestørrelse for hver produktmodell.

Alle kriteriene er utviklet ut fra et livssyklusperspektiv som dekker produksjon, bruk og gjenvinning etter avhending. Sertifiserte produktmodeller og anleggene der de produseres kontrolleres hver for seg for å se at kravene er oppfylt, og i tillegg kontrolleres alle bærekraftsinitiativer fra merkevareprodusenten. TCO-sertifisering er tilgjengelig i åtte produktkategorier, inkludert blant annet datamaskiner, projektorer og skjermer. TCO-sertifisering er et miljømerke av type 1 i henhold til ISO 14024.

TCO-sertifiseringen hjelper kjøpere og produsenter å redusere miljømessige og sosiale risikoer, samtidig som den hjelper dem gjøre noe konkret for en mer bærekraftig livssyklus for elektronikk.

Du finner en fullstendig liste over sertifiserte produktmodeller på www.tcocertified.com

Produksjon

TCO-sertifiseringens omfattende kriterier er utformet for bærekraft gjennom hele produktets levetid: produksjon, bruk og avhending.

Verifiseringsbetingelser for TCO-sertifisering

Uavhengig verifisering av overholdelse for produktet, fabrikken og merkevareeier er inkludert, både før og etter sertifisering.

1. Før sertifisering

Kontroll av at kravene oppfylles før et produkt blir sertifisert

Program

Merkevareeier søker om TCO-sertifisering

2. Etter sertifisering

Årlig oppfølgingskontroll av sertifiserte produkter

Epsons projektorer og miljøet

Projektorene fra Epson er utformet for å redusere en bedrifts miljømessige fotavtrykk og redusere strømforbruket, både når de viser bilder, og når de ikke er i bruk. Teknologien omfatter en energieffektiv grunnleggende design og strømsparende alternativer på ECO-menyen, og når produktet ikke er i bruk, reduseres strømforbruket med modusen for ekstra lav lysstyrke.

Vi er glade for at visningsproduktene våre nå er merket med TCO-sertifiseringsmerket. Epsons engasjement for å oppnå de høyeste kvalitetsstandardene for produktene sine betyr at vi håndterer mye av produksjonen internt, noe som gjør det enklere å kontrollere arbeidsprosessen gjennom hele produksjonssyklusen, fra produksjon til levering. I tillegg til dette arbeider vi hardt for å lage kompakte, energieffektive produkter som minimerer miljøpåvirkningen uten at ytelsen blir dårligere.

Henning Ohlsson, direktør for bærekraft hos Epson

Klar til å finne ut mer?

Snakk med en fra teamet vårt for å finne ut hvordan du kan kutte kostnader og arbeide mer effektivt